Pego pregunta la ciutadania sobre mobilitat per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Amb esta enquesta es pretén conèixer la percepció que els pegolins i les pegolines tenen sobre diferents aspectes de la mobilitat del municipi per a tenir una imatge el més fidedigna possible. I és que actualment s’està redactat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que compta amb la concessió d’una subvenció dels Fons FEDER que cobrix el 50% del cost de la redacció. Durant tot el mes d’agost la gent podrà votar a l’enquesta que està publicada a la pàgina web de l’Ajuntament de Pego.

La planificació «de la mobilitat» és un concepte recent que pretén englobar, dins d’un mateix concepte, una visió integral del sistema de transport que incloga tots els modes de transport possible per a què siguen compatibles entre ells i convisquen dins un mateix nucli poblacional.

Un pla de mobilitat urbana sostenible, d’acord amb la definició que hi ha en el portal ELTIS de mobilitat urbana europea és «un pla estratègic dissenyat per a satisfer les necessitats de mobilitat de les persones i leconomia a les ciutats i les àrees circumdants, amb l‘objectiu d’aconseguir una qualitat de vida més bona».

Amb esta definició per davant, les regidories de Medi Ambient i Urbanisme amb l’assessorament de l’oficina tècnica s’han posat mans a l’obra per a tenir en 2018 la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Una redacció de la que s’encarrega una empresa externa amb un equip tècnic multidisciplinar que serà pagada entre l’Ajuntament de Pego i els Fons FEDER. I és que el consistori pegolí també ha rebut una subvenció corresponent a l’eix prioritari 4 que pretén «afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors». La redacció està subvencionada, en un 50%, pels Fons FEDER. Té un cost de 10.150€ (sense IVA) dels que la Generalitat, a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional, pagarà 5.075€.

Això implica, segons els Fons Europeus de Desenvolupament Regional, un objectiu temàtic que prioritza les inversions en el «foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació». Amb un objectiu específic que implica el «foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transporte ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes» i que es traduïx en una línia d’actuació que comporta la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que és en el punt que està ara Pego.

Perquè l’estudi siga ben complet, es necessita l’opinió de la gent que viu a Pego o hi treballa. És per això, que des de l’Ajuntament de Pego han publicat un qüestionari d’opinió a la pàgina web del consistori que permetrà conèixer la percepció de la ciutadania sobre diferents aspectes de mobilitat, els resultats del qual formaran part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. L’enquesta estarà activa durant tot el mes d’agost.

Lobjectiu principal d’este Pla, que inclourà les opinions de pegolins i pegolines, és el de millorar la mobilitat dels i de les residents del municipi de Pego, afavorint, en la mesura que siga possible, l’ús de sistemes de transport més respectuosos amb el medi ambient i potenciant els recursos del municipi per a incrementar-ne la qualitat. És per això que l’Ajuntament agraeix per anticipat la col·laboració de tots els seus ciutadans i les seues ciutadanes en l’elaboració d’este Pla.

Amb la redacció d’este Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Pego detectarà, amb l’ajuda de la ciutadania i també de la Policia Local, els possibles problemes de mobilitat i coneixerà com es transita. Si hi ha molt de trànsit o poc, si hi ha problemes d’aparcament, si s’usa més el transport públic o el privat, si els carrers estan en bones condicions o en dolentes, si hi ha barris amb més problemes de trànsit, quants sinistres es produïxen i on. L’equip de redacció del pla muntarà 10 punts mòbils en distintes zones del municipi per analitzar si hi ha molt o poc trànsit. També estudiaran les hores punta. Este equip, però, no només es fixarà en el nucli urbà, sinó també en les distintes vies d’accés al poble.

Per tant, la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible permetrà disposar d’un document estratègic en què s’establisquen les línies d’actuació en matèria de trànsit i transport. Línies que, de segur, aposten per més qualitat en el transport públic, per la promoció dels vehicles no motoritzats i, en definitiva, per l’ús dels modes més eficients de transport si es miren des d’una perspectiva energètica i ambiental.

1965 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!