Va de vi

Va de viVa de Vi és una crònica de Jérôme Chesnot dedicada a tot el que envolta els vins naturals a través del prisma de la Marina Alta. Dotze minuts sobre vinyaters conscients d’ací i d’allà, els raïms blancs i negres de la nostra terra, la criança, els esdeveniments i més encara.

Va de Vi, un programa exclusiu de Ràdio Pego amb la col·laboració del projecte Vi Natural. El nom és de Lumi, la música de Tesa, els decorats de Roger Harth i el vestuari de Donald Cardwell. Per a contribuir, preguntar o qualsevol cosa, fins i tot insultar-nos, millor per correu: jerome@vinatural.org

Raïm i au!.Hola!!