L’IES Enric Valor posa l’accent en la convivència entre iguals este nou curs

En breu incorporarà al seu dia a dia el programa TEI, inicials de Tutoria entre Iguals. El programa té com a objectiu previndre les conseqüències de l’assetjament escolar, personal, educatiu i social, a través del procés integrador de l’alumnat. I és que el programa TEI comporta que l’alumnat de 3r d’ESO tutoritza a l’alumnat de 1r d’ESO. Fins que s’implate este programa, l’IES Enric Valor de Pego té la figura de l’Alumne guia, estos, alumnes de 4t d’ESO, ajuden a suavitzar i fer més fàcil l’adaptació al funcionament del centre als nous alumnes, els de 1r d’ESO. De moment, la direcció del centre ja ha notat una disminució significativa de queixes d’alumnes a l’inici de curs.

A les hores del pati a l’IES Enric Valor de Pego es troba una nova figura estos dies. Des de principi de curs hi ha una vintena d’alumnes guia per a suavitzar i fer més fàcil l’adaptació al funcionament del centre als nous alumnes, a l’alumnat de 1r d’ESO. L’alumne guia és veterà, cursa 4t d’ESO i durant les hores de l’esplai convertixen en guia pràctic i emocional de l’alumnat nouvingut.

img_6687

Es distingixen perquè duen un jupetí taronja amb la paraula: ‘T’ajude?’ retolada a l’esquena. I a què ajuden als i les alumnes de 1r, principalment? Doncs els recorden les bones pràctiques de convivència perquè hi haja pau al centre, els aclarixen dubtes sobre les instal·lacions o s’asseguren que existisca una bona comunicació i una bona relació entre els companys i les companyes.


El coordinador de Convivència de l’IES Enric Valor de Pego, Gabriel Carrión, manifestava que al centre estaven «contents» d’esta primera experiència «perquè ja han notat que, comparant en l’any anterior, s’ha disminuït de manera prou significativa els casos de xiquets que venen a manifestar alguna queixa perquè s’han sentit maltractats o per amonestacions».img_6694

L’Alumne guia ha estat el pas previ al Programa TEI, un programa que el coordinador de Convivència ha cregut convenient posar en marxa després d’informar els pares i mares de la seua implantació en este nou curs, «perquè considere que són els primers que han de ser sabedors i permetre que els seus fills puguen participar. També per a integrar-los en el foment de la convivència en el centre», explicava Carrión.

El Programa Tutoria Entre Iguals (TEI) que vol aconseguir la implicació dels i les alumnes del centre perquè la convivència siga pacífica. Este s’ha decidit implantar enguany perquè els estudis demostren que en el 60% dels casos els alumnes acudixen a d’altres companys per resoldre problemes interns. Tan sols el 14% fa ús de les famílies. És per això que, el coordinador de Convivència de l’IES Enric Valor, Gabriel Carrión, explicava que el programa passa el protagonisme als xiquets que ja porten dos anys a l’institut perquè tutoritzen els nouvinguts.

Així, amb el programa Tutoria entre iguals, l’alumnat de 3
r d’ESO tutoritza l’alumnat de 1r d’ESO, és a dir, que els alumnes de 3r tenen la missió d’ajudar als seus companys de centre, la idea és que es convertisquen en confidents directes dels alumnes de 1r perquè, estos si tenen algun problema de assetjament els ho comuniquen i es puga actuar. I és que deixava clar Gabriel Carrión que el Programa TEI està dirigit a «la prevenció i a intentar la violència zero en quant a bullying (assetjament)» i ressaltava que «no és una tutoria acadèmica, sinó que es treballen les competències interpersonals».

Les parelles de tutor i tutoritzat/da es triaran per sorteig per a evitar favoritismes. D’altra banda, l’alumnat de 3r i 1r ja és sabedor que formarà part d’este programa perquè se’ls va explicar a l’inici de curs, primer per separat i després en una xerrada informativa conjunta. Així mateix, una vegada se’ls comunique la iniciativa als pares i les mares, l’alumnat implicat rebrà formació.

Pel que respecta al professorat, enguany l’IES Enric Valor de Pego compta amb un ‘equip TEI’, 10 professors i professores que són la tercera instància a la que pot recórrer l’alumne de 1r que no haja pogut resoldre un problema amb el seu tutor (alumne) ni amb el seu tutor (professor). Amb la formació d’este ‘equip TEI’ es té la intenció de compartir responsabilitats pel que fa a la bona convivència al centre i alhora representa la implicació conjunta, d’alumnat i professorat, per fomentar les bones pràctiques de convivència enriquint-se mútuament.

El Programa TEI és una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre educatiu. Està dissenyat i aplicat com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar. En ell està implicada tota la comunitat educativa, tot i que el pes el porten els i les alumnes de tercer curs de secundària que són els que tutoritzen els de primer, que és el curs on es detecta una major problemàtica d’este tipus, sense arribar a Pego, a ser conflictiva.

Els objectius del Programa TEI són previndre l’assetjament escolar, personal, educatiu i social, facilitant el procés d’integració dels alumnes en el centre. Amb ell es crea un referent (tutor/a) per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat d’espais i organitzacions desconegudes. Alhora compensa el desequilibri de poder i forces pròpies de la violència i l’assetjament des d’una perspectiva preventiva i dissuasòria.
2474 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!