Desestimat el recurs de Compromís sobre el desenvolupament del PAI Pego-Golf

Segons ha informat l’Ajuntament de Pego en nota de premsa, el jutge del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 d’Alacant ha desestimat el recurs contenciós administratiu presentat pels regidors del grup Compromís de Pego contra l’acord plenari, en data 30 de desembre de 2022, sobre el desenvolupament del projecte Pego-Golf.

En aquest acord plenari es va desestimar el recurs de reposició formulat pels edils de Compromís contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Pego adoptat en sessió celebrada al novembre de 2022, i en el qual es van aprovar les bases per a licitar aquest projecte. En aquesta sessió plenària també es va denegar la sol·licitud de suspensió de l’acord plenari, “per no concórrer cap causa que motiva la suspensió, havent de prevaldre els interessos públics en joc, per la seua aparença de bon dret i el principi d’executivitat dels actes administratius”.

La presentació d’aquest recurs per part dels edils de Compromís va motivar la suspensió de l’efectivitat de la resolució impugnada, així com la suspensió de l’acord de dita plenària, com a mesura cautelar fins que es pronunciara el jutge.

El consistori ha rebut la notificació del jutjat en la qual el jutge indica que sobre l’eventual caducitat de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) i sobre l’eventual falta de vigència del Programa d’Actuació Integrada Pego Golf, “consta aportada documentació per l’Ajuntament demandat que vindria a desvirtuar la fonamentació de la citada línia argumental del recurs”.

També explica que, davant la resolució de la Secretària Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre la caducitat de la vigència de la DIA, aportada per la part que presenta el recurs, “a més de no constar la fermesa de tal resolució, també resulta de la documentació aportada per la demandada una contrària conclusió. S’ha aportat la Resolució del Director General d’Urbanisme, per la qual es respon a la consulta plantejada per l’Ajuntament de Pego, en la qual es motiva l’absència de caducitat de la DIA i la vigència del planejament a desenvolupar”.

En el comunicat del consistori s’explica també que una vegada rebutjada pel jutge la petició del grup Compromís, a qui els imposa les costes pertinents del procés, els indica que poden interposar recurs d’apel·lació en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, “efectuant un depòsit per a interposar aquest recurs, sense els requisits del qual no s’admetrà el mateix”.

“Com hem dit, nosaltres sempre hem acatat la norma marcada en referència al procés del Pego-Golf, sempre hem seguit les pautes que ens han indicat les instàncies superiors per a no perjudicar els interessos de Pego, que poden arribar a través de demandes econòmiques”, ha remarcat l’alcalde de Pego, Enrique Moll.

1122 Visites
Hola!!