Pego Viu afirma que l’execució del PAI Penya Roja “certificarà la mort de la Marjal”

Hui ens ha arribat l’anàlisi que el col·lectiu de defensa del territori ha fet de l’informe d’avaluació ambiental emés per la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori i en el qual es descarta que el PAI Penya Roja puga afectar la Xarxa Natura 2000. Pego Viu destaca del document que posa de relleu irregularitats escomeses en l’inici de les obres, cosa que podria finalitzar davant els tribunals europeus. Però, més enllà dels fets ja consumats, l’associació ha parlat de les conseqüències que tindrà l’execució d’aquesta macrourbanització. I és que consideren que la finalització de l’obra suposaria -segons han calculat-, que unes 6.000 persones podrien arribar a habitar a Penya Roja i fer ús d’uns recursos, com els hídrics, que són escassos i limitats. De fet, el president de Pego Viu, Néstor Portes, ha afirmat que l’execució del PAI Penya Roja serà la «certificació de la mort de la Marjal Pego-Oliva» per dessecació.

L’associació posa en dubte les conclusions de l’informe de Conselleria. Néstor Portes ha sigut contundent.

Cal recordar que a juny de 2023, la mateixa Direcció General del Medi Natural va fer una valoració preliminar de les possibles repercussions del pla parcial i va concloure que podia presentar “efectes apreciables” sobre la Xarxa Natura 2000. En la valoració preliminar s’alertava de que el pla no havia sigut sotmés a avaluació ambiental, tot i que en el seu moment ja es va executar una gran part de les obres d’urbanització del sector. Pego Viu fa especial incidència en aquest fet, l’execució de les obres sense cap avaluació ambiental, la qual cosa, segons l’informe actual, va tindre conseqüències i repercussions directes sobre els espais protegits per la Xarxa Natura 2000.

El mateix informe emés per la Direcció General reconeix que s’havia d’hauria fet abans de l’inici de les obres, tal com exigeix la llei. Portes afirma que aquesta irregularitat podria acabar davant els tribunals europeus.

Però, el més preocupant de tot no és cóm s’ha dut a terme les obres de la macrourbanització abans de ser paralitzats al 2008 en fer fallida la promotora d’aquell moment, Fadesa. El pitjor, per a Pego Viu, està encara per vindre, si l’actual promotora, VAPF, executa el projecte i aconsegueix vendre els habitatges previstos. Especialment, per dues circumstàncies. La principal, la falta de recursos hídrics per a cobrir les necessitats que es crearia.

 

La segona de les preocupacions de Pego Viu és la prevenció davant els incendis, inexistent en aquest PAI.

En definitiva, l’informe ambiental dona llum verda a la macrourbanització, com informàvem dilluns, perquè Conselleria considera que “el projecte analitzat no tindrà repercussions sobre la integritat de l’espai de la Xarxa Natura 2000, sempre que en el seu desenvolupament i execució se seguisquen les determinacions establides en l’estudi d’afeccions” anterior, “i que es garantisca el compliment de les mesures preventives i correctores proposades”. Però, Pego Viu no fa responsable només a Conselleria de que la promotora puga tirar endavant amb el projecte. Néstor Portes ha recordat que l’Ajuntament de Pego també té la seua part de responsabilitat.
680 Visites
Hola!!