Cespa, la millor situada en la fase final del procés de contractació de la recollida de residus sòlids de Pego

De les quatre empreses presentades al concurs, obté la puntuació més alta. El representant d’una d’elles, en conèixer-se el veredicte del Comité d’Experts, anuncia un recurs penal. A partir d’ara les empreses tenen 10 dies per a aportar documentació i després la proposta haurà de passar per plenari perquè s’aprove definitivament.
Este matí es procedia, al saló de plenaris de l’Ajuntament de Pego, a la valoració final del procés de contractació del servei de recollida de residus sòlids. Quatre empreses s’han presentat a este concurs: SAPESA, CESPA Gestión de Resíduos; Serrano Aznar Obras Públicas S.L. – Tarancón i Agricultores de la Vega.
Es procedia a fer públiques les puntuacions del darrer sobre presentat, el sobre C que contemplava la valoració econòmica i les millores del servei. Pel que fa a les millores del servei, la valoració era puntuada pel Comité d’Experts, format per l’arquitecte, l’aparelladora i l’enginyer municipals. La puntuació del total de millores de serveis és :

– Agricultores de la Vega: 27’01 punts.
– Tarancón Infraestructuras Aznar: 24’57 punts
– CESPA Gestión de Resíduos: 26’52 punts
– SAPESA: 18’99 punts

-Pel que fa a les ofertes econòmiques, la puntuació és la següent:

– Agricultores de la Vega: 638.413’69 euros. Valoració: 28 punts
– Serrano Aznar Obras Públicas S.L. – Tarancón: 601.937’32 euros. Valoració: 29,70 punts
– CESPA Gestión Resíduos S.A.: 622.033’29 euros. Valoració: 28,74 punts
– SAPESA: 595.931’24 euros. Valoració: 30 punts

El resum final de la valoració del sobre C pel Comité d’Experts és:

– Agricultores de la Vega: 61’03 punts.
– Tarancón Infraestructuras Aznar: 47’62 punts
– CESPA Gestión de Resíduos: 64’74 punts
– SAPESA: 47’81 punts

El total de tots els criteris, que inclouen la documentació i valoració de la part tècnica i la part econòmica, entregada en tres sobre diferents, queda de la següent manera:

– Agricultores de la Vega: 89’03 punts.
– Tarancón Infraestructuras Aznar: 77’32 punts
– CESPA Gestión de Resíduos: 93’48 punts
– SAPESA:77’81 punts

El que comporta que Cespa Gestión de Resíduos, l’empresa que en este període de transició està duent a terme el servei de recollida de residus sòlids, haja obtingut la puntuació més alta, i per tant, quede millor situada alhora de guanyar el concurs de contractació del servei de recollida de fem de Pego.

Una vegada feta pública la valoració del Comité d’Experts de l’Ajuntament de Pego, la mesa elevarà la proposta a l’òrgan de contractació, i si s’accepta, se seguirà el procediment que marca l’article 151 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. A partir d’ara les empreses tenen 10 dies per a presentar la documentació requerida. Transcorregut eixe temps l’òrgan de contractació passarà el seu veredicte al plenari municipal que passarà a aprovació la proposta.

Una vegada feta pública la valoració final del concurs de contractació de la recollida de residus sòlids que està duent a terme l’Ajuntament de Pego, un dels respresentants de l’empresa Agricultores de la Vega, que ha obtingut la segona millor valoració amb 89’03 punts, ha anunciat que van a “recórrer este procediment” perquè entenen que un dels passos duts a terme durant el procés que ha de veure amb la informació que la resta d’empreses van incloure en el sobre B és una “acció que vulnera els principis generals de la contractació pública”, és per això que advertien “que ens reservem les accions que corresponguen per a defensar els nostres drets, inclús en via penal”. Així mateix, adverteixen que “este acte podria constituir un il·lícit penal per prevaricació i, si això fos així, exercirem accions en este sentit”.

Des de la secretaria de contractació s’assenyala que es va fer una consulta prèvia sobre esta qüestió a la Junta Consultiva de la Comunitat Valenciana corresponent a estos processos de contractació i se’ls va indicar que “el preu de licitació no es veu contaminat”, és a dir, que en últim terme este no es veu afectat pel tipus d’informació que s’haja pogut incloure en algun altre sobre anterior perquè no modifica el preu de licitació presentat.
457 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!