Pego Viu i Agró demanaran una reunió de la Comissió de l’aigua de la Marjal perquè l’Ajuntament de Pego informe de la petició d’ampliació de les d’extraccions d’aigua potable

Ahir parlàvem en l’Informatiu de les al·legacions que ha presentat Pego Viu a una sol·licitud de l’Ajuntament de Pego per ampliar el volum de la concessió d’aigua potable que té per abastir la població. Una petició en la qual, denuncien Pego Viu i Acció Ecologista Agró, el consistori s’ha saltat un tràmit que exigeix el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals, el PORN del Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, com és fer una avaluació d’impacte ambiental.

Néstor Portes, president del col·lectiu de defensa del territori, ja explicava ahir que el consistori pegolí vol posar en marxa dos pous al Racó de Boja que estan fora de servei per abastir d’aigua els habitatges que comporten els dos grans macroprojectes urbanístics de Penya Roja i Pego Golf. L’Ajuntament ha demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer una ampliació de la concessió d’aigua potable, que és ara d’uns 790.000 metres cúbics a l’any, per a passar a obtindre fins un poc més d’1.100.000.

A més a més, tant Pego Viu com Acció Ecologista Agró qualifiquen de contradictòria l’actuació de l’Ajuntament de Pego, que ha demanat que se li concedisca més aigua quan ha al·legat contra la sol·licitud d’ampliació de la concessió d’explotació del pou de Montaner realitzada per Oliva.

Els ecologistes han contestat hui les manifestacions realitzades per la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Laura Castellà, qui afirmava que l’expedient és de 2005 i que la petició d’ampliació del volum de la concessió la va fer l’Ajuntament en aquell moment per tal de garantir el subministrament amb la previsió de creixement de la població. També  recalcava que hi ha una diferència amb la manera de procedir de l’Ajuntament d’Oliva i és que, assegura, Pego no fa extraccions per damunt del que marca la concessió que té. I, pel que fa a les al·legacions de Pego Viu, Laura Castellà ahir assenyalava que l’expedient sí té una Declaració d’Impacte Ambiental. La regidora indicava que en la tramitació no es parla de posar en marxa el pou del Racó de Boja, sinó de rehabilitar-lo i condicionar-lo per a utilizar-lo en cas que l’actual tinguera una avaria. 

Per part d’Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro ha estat contundent. Afirma que l’edil menteix.

 

Aquest matí Pego Viu i Acció Ecologista-Agró han fet un comunicat de premsa amb una cronologia de l’evolució de la petició de 2005, en la qual l’Ajuntament de Pego va demanar «a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer una ampliació de la seua concessió d’aigua potable situada al pou municipal de la carretera d’Oliva, sobre l’aqüífer de la Plana d’Oliva-Pego, amb la incorporació de dos pous nous al Racó de Boja, situats sobre el disputat aqüífer d’Almirall-Mostalla, principal origen de les aportacions d’aigua a la Marjal de Pego-Oliva. La quantitat sol·licitada per poder subministrar la suficient aigua a les noves residències va ser de 1.573.973 m3/any, duplicant la concessió actual de 792.692 m3/any».

«L’any 2009 la Confederació requerix informe a la Conselleria, qui a traves de la Direcció General de Medi Natural, informa que l’aprofitament havia de sotmetre’s a una Avaluació d’Impacte Ambiental per trobar-se els pous dins de la Zona d’Amortiguació d’Impactes (PORN) del Parc Natural de la Marjal Pego Oliva».

I «al 2014 l’Ajuntament de Pego presenta un Estudi d’Impacte Ambiental, que va tornar a rebre l’informe desfavorable de la Direcció General de Medi Natural, qui únicament concedix un augment del 10% de la concessió actual, equivalent al creixement vegetatiu de la població de Pego». Al 2014 i 2015 l’Ajuntament de Pego va fer al·legacions «reiterant la mateixa quantitat d’aigua demanada inicialment (Al·legació ajuntament febrer 2015), trobant sempre la mateixa resposta per part de la Direcció General de Medi Natural (Medi Natural 12 12 2014)».

En març de 2021, els serveis tècnics de l’ajuntament de Pego van respondre a un requeriment de documentació fet per la Confederació, en el qual es passa a demanar ja una quantitat menor d’aigua, 1.111.924 m3/any, com diu Néstor Portes:

L’Ajuntament va remetre a la Confederació un altre document complementari a l’anterior, una addenda, en maig de 2021. En ell s’indica que es vol afegir dos pous del Racó de Boja a la xarxa de subministrament d’aigua potable actual. Concretament, en el punt cinqué “Extraccions anuals actuals i futures de captació”, l’Ajuntament diu que «Els pous del proveïment municipal de Pego constituiran una unitat d’explotació de la qual podran arribar-se a extraure fins a 1.111.924 m³/any considerant el creixement poblacional previst.

En l’actualitat totes les extraccions, fins a 713.037 m³/any, es realitzen en el pou Carretera d’Oliva.

En un futur, quan en 2035, segons la previsió prevista, s’ocupen les urbanitzacions Penya Roja i Pego Golf, el repartiment per punt de presa podria ser el següent:

• Pou Crta. Oliva: 510.557 m³/any

• Pou Racó de Boja 1: 300.683 m³/any

• Pou Racó de Boja 3: 300.683 m³/any»

Pego Viu i Agró reiteren que l’Ajuntament de Pego actua de manera poc coherent en considerar que els extraccions per part de l’Ajuntament d’Oliva poden tindre repercussions negatives en la Marjal, però, no aportat l’avaluació d’impacte ambiental que exigeix el PORN en la seua pròpia sol·licitud.

Els dos col·lectius ecologistes veuen falta de transparència en la manera d’actuar de l’Ajuntament, motiu pel qual volen demanar la reunió de la Comissió de l’Aigua de la Marjal.

1087 Visites
Hola!!