Pego actualitza l’Inventari de Béns municipals

Ho fa gràcies a una subvenció de la Diputació d’Alacant que ha cobert el 60% del cost de la realització de l’Inventari, 6.000€., d’un total de 10.000€. L’Inventari de Béns municipals no s’havia actualitzat des de 2002. Els partits de l’oposició han criticat que se’ls hagués donat la informació sense temps per analitzar-la.

Hui el ple de l’Ajuntament de Pego, en sessió extraordinària, ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego Independents) i l’abstenció de l’oposició (Compromís per Pego, PP i Volem Pego), l’Inventari de Béns Municipals.

«Els inventaris són una eina que facilita el registre, maneig i control dels béns de les entitats locals. Les Administracions Públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni, fent constar, amb el suficient detall, les mencions necessàries per a la seua identificació i les que resulten precises per a reflectir la seua situació jurídica i la destinació o ús a què estan sent dedicades», especifica la Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques. L’inventari de béns municipals, per la gran informació que conté, té una importància innegable, ja que servix per a conèixer, en tot moment, el patrimoni municipal, per a conservar-ho i protegir-ho, i també servix com a instrument per a accedir al Registre de la Propietat.

p1290578L’alcalde, Enrique Moll, ha estat l’encarregat d’explicar que l’últim inventari de béns municipals que es va realitzar a l’Ajuntament de Pego data de 2002 i «gràcies a una subvenció de la Diputació d’Alacant s’ha pogut posar al dia». Hi destacava que la informació està acompanyada de fotografies i descripció cadastral. També assenyalava que «tenim obligació de tindre’l».

p1290563Irene Sendra, representant de Volem Pego, criticava no haver tingut la informació a temps per a estudiar-la i analitzar-la i és per això que manifestava que «no m’han agradat, ni les formes, ni el procediment de com s’ha fet per no tenir l’oportunitat de poder analitzar bé el que estem tractant», ja que valorava que es tracta del patrimoni de tot el poble i per tant es tracta d’una cosa «seriosa» i «important».

p1290570Carmelo Ortolà, des de Ciutadans de Pego Independents, explicava que l’inventari no s’havia fet abans per dos motius. D’una banda, «perquè els béns estaven referenciats, però no estaven ben plasmats» i, d’altra banda, explicava Ortolà, perquè «durant els anys 2002, 2003 i 2004 es van acabar de rematar diversos PAIs, presentant la majoria d’ells problemes judicials» que de fet van derivar en la cessió de terrenys per part de l’Ajuntament «per sentència judicial», el que feia que «no fora una urgència inventariar els béns», assegurava el portaveu de Ciutadans de Pego Independents.

Informava Carmelo Ortolà que l’inventari l’ha elaborat una empresa externa «perquè és un treball molt especialitzat».

p1290577«Ens alegrem que, després de tants anys, hi haja un inventari de béns municipals», expressava Ana Ortolà, portaveu del PP. Alhora, s’afegia a la representant de Volem Pego, per criticar «la forma en què s’ha presentat la documentació, sense tenir el temps suficient per poder estudiar-la» i lamentava que «estem aprovant-la en una sessió extraordinària perquè hui s’acaba el termini per poder remetre la documentació».

Preguntava Ana Ortolà, del cost total de l’elaboració de l’inventari, quin ha estat el percentatge aportat per la Diputació d’Alacant. Contestava l’alcalde, Enrique Moll, que es tracta del 60%, ja que la Diputació paga 6.000€ i l’Ajuntament 4.000€, d’un total de 10.000€.

p1290583Des de Compromís per Pego celebraven que «ja hi haja un inventari actualitzat» i apuntava Àngel Oltra, el seu portaveu, que «s’hauria de fer de forma anual». Així mateix expressava que els agradaria que «en els pressupostos de 2017, si no es pot fer directament des de l’Ajuntament, que constara una partida per poder actualitzar-lo». Compromís per Pego s’afegia a la crítica feta per Volem Pego i el PP de falta de temps per a revisar-lo.

Contestant a esta crítica, l’alcalde manifestava que «els béns de l’Ajuntament són els que són» i afegia que «hem tingut el mateix temps per a veure l’inventari que vosaltres», tot i que apuntava que «si ho fa una empresa i està revisat pels tècnics, creiem que és correcte».

L’inventari de béns municipals s’aprovava amb els 9 vots a favor de l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego Independents) i 6 abstencions dels partits de l’oposició (Compromís per Pego, PP i Volem Pego).

Sobre el contingut de l’inventari podem dir que li atribuïx a l’Ajuntament de Pego béns per valor de 44.136.999€ aproximadament. L’apartat amb la valoració més elevada és el d’edificis municipals que té un valor de 28.298.816€. El bé amb major valoració és el complex esportiu ‘El Pujol’ amb un valor de 3.832.290€.

 

1817 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!