El ple municipal de Pego, a favor d’augmentar el pes de les millores tècniques com a criteri d’elecció per a adjudicar obres

Una moció presentada per Compromís per Pego que ha estat aprovada per unanimitat i que qüestiona el pes del contingut econòmic en els processos de contractació dels serveis externes perquè entenen que les baixes impliquen una escassa millora pel que respecta a les pliques de condicions de les obres a executar.

Dijous al ple ordinari es va aprovar, amb certes modificacions, la moció que es va presentar en el ple d’octubre per incloure clàusules socials als futurs contractes que realitze l’Ajuntament de Pego. Una moció que s’aprovava per unanimitat de la corporació. També per unanimitat s’aprovava la moció presentada per Compromís per Pego per a augmentar el pes de les millores tècniques com a criteri d’elecció per a adjudicar obres en detriment del contingut econòmic.

p1290513El portaveu de Compromís, Àngel Oltra, explicava que el passat 2 de novembre, el ple ordinari de la Diputació d’Alacant «va aprovar per unanimitat estudiar la possibilitat de modificar les pliques de condicions per als processos de contractació dels serveis externs» després de les queixes rebudes des d’alguns ajuntaments. La proposta advoca per deixar en un segon plànol el contingut econòmic que actualment té un pes en el criteri d’adjudicació d’entre el 50 i el 100% de la puntuació. Argumenta la moció que «les baixes de preu impliquen una escassa millora pel que respecta a les pliques de condicions de les obres i inclús, de vegades, arriben queixes per incompliments o desatenció de certs extrems que puguen ocasionar major despesa a l’empresa».

Amb l’objectiu de «buscar la màxima eficiència en la gestió dels recursos públics» la moció presentada per Compromís per Pego proposava que «el plenari estudiarà augmentar el pes que tenen les millores tècniques com a criteri d’adjudicació, que mai serà inferior al 50% respecte de les licitacions que promoga com a pròpies».

p1290519Volem Pego es manifestava a favor de la moció per trobar-la coherent.


p1290525Des de Ciutadans de Pego Independents, Carmelo Ortolà, es mostrava favorable a la proposta plantejada a la moció, tot i que dubtava si era competència del ple marcar les millores tècniques perquè com diu la moció «la Diputació d’Alacant estudiarà» i creu Ortolà que està marcat per llei. No obstant, estava d’acord en el fet que, quan ens basem «normalment exclusivament en criteris econòmics [el resultat és moltes voltes que] hi ha molts fracassos en licitacions públiques que s’han abandonat per part de les empreses, s’ha quedat tot per fer, principalment per culpa d’entrar en preus a la baixa» i és per això que afirmava que «hi ha alguna cosa que falla». Així mateix, reconeixia que inicialment «liciten a la baixa, se la queden i després tot són modificats i després costa molt més del que valia inicialment». És per això que Ciutadans de Pego Independents donava suport a la moció «sempre dins el marc legal».

p1290532El PP també veia bé la moció, tot i que també afegia la seua portaveu, Ana Ortolà la puntualització de «sempre que estiga dins el marc legal». La popular també preguntava si es s’està instant a totes les administracions a aplicar eixe criteri. Al que Àngel Oltra contestava que «s’insta a les administracions que no l’estan aplicant».


p1290520Com a portaveu del partit socialista, Enrique Moll, explicava amb tres casos pràctics com pot afectar una licitació al projecte a executar. En primer lloc, explicava el cas de les rotondes que estaven projectades a la N-332 al seu pas per l’Hostal de Sant Jaume, una licitació que va realitzar l’Estat i que es va quedar paralitzada perquè «l’empresa que va concursar va dir que era impossible fer-les amb el preu que ella mateixa va proposar» el que suposa que l’Estat ha de tornar a traure a licitació les obres. El segon cas presentat per Moll va estar el de l’ampliació del cementeri municipal. Una licitació que feia la Diputació d’Alacant amb una subvenció inicial per part de l’ens provincial de 540.000€, però «l’empresa li fa una baixa de 160.000€. Així que realment ens han donat 380.000€» pel que es preguntava el socialista, «eixos 160.000€ que la Diputació ens havia adjudicat, qui se’ls queda? On van? Perquè realment consta com que ens han donat 540.000€ però no és així» i reflexionava que si eixos diners es mantingueren dins la població de Pego «es podrien destinar a altres actuacions». La tercera plica ha estat municipal al carrer Moreral i que va en la línia de la moció, segons afirmava Enrique Moll.

1648 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!