La corporació pegolina aprova una rebaixa dels tipus impositius de l’IBI

L’Impost sobre béns immobles d’urbana baixarà del 1,02 al 0,99 i el de rústica de 0,97 a 0,95 en 2019. Calculava el regidor d’Hisenda que la reducció serà de al voltant del 3%, el que suposaria una pujada aproximada d’un 6% en el rebut de l’IBI d’urbana de 2019.

Este matí s’ha celebrat sessió plenària extraordinària a l’ajuntament de Pego. Un dels dos punts que s’han debatut ha estat la modificació del tipus impositiu de l’impost de béns immobles (IBI) i es porta ara perquè puga entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2019, explicava el regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà. «La voluntat d’este equip de govern era vore si es podia millorar un poc la previsió plantejada en el Pla d’Ajustament», detallava Ortolà. Després de fer números, els quadra poder «baixar la barrera de l’1,00 que era la previsió que reflectix el pla d’ajustament» per a l’IBI d’urbana. Decidien finalment que eixe tipus impositiu passara de l’1,02 actual al 0,99 en urbana i en rústica del 0,97 al 0,95. Asseverava el regidor d’Hisenda que esta reducció «no posa en risc el que són els serveis que té l’obligació de prestar este ajuntament».

Des de Volem Pego consideraven positiva «la voluntat de millorar» alhora que Irene Sendra preguntava si esta baixada dels tipus impositius «reduïx d’alguna manera el rebut de la ciutadania o es queda més o menys igual?». Recordava el regidor d’Hisenda que el rebut de l’IBI augmenta un 10% anual en 10 anys perquè la diferència entre el valor anterior i l’actualitzat no siga tota de colp. Sobre esta base, aclaria Carmelo Ortolà, «el tipus impositiu ve a frenar un poc la pujada». Així les coses, en 2019 «el ciutadà percebrà que el rebut li puja un poc per l’obligació del 10%, però la pujada serà menor al 10%». Calculava Ortolà que la reducció siga de al voltant del 3%, el que suposaria una pujada aproximada d’un 6% en el rebut de l’IBI d’urbana de 2019.

La portaveu del PP, Ana Ortolà, manifestava que els «alegra que el tipus baixe, encara que siga un 0,1%», tot i que criticava que esta baixada «no compensa el 10% que puja la base» i és per això que lamentava que «no suposarà cap estalvi per a les famílies». Demanava la portaveu popular que «estaria bé que entre tots fem un esforç perquè fora una reducció real i efectiva». Ana Ortolà qualificava la mesura de «populista».

Des de Compromís preguntava Anna Sastre «quina és la diferència de recaptació?». Al que el responia el responsable d’Hisenda que, pel que fa a l’IBI d’urbana «baixa uns 50.000€ i pel que fa a l’IBI de rústica baixa entre 8.000€ i 9.000€». En global, apuntava que la recaptació es reduirà uns 58.000€. Aclarida esta qüestió, la portaveu de Compromís recordava que en un plenari anterior es va aprovar que «revisaríem l’IBI anualment, però un dels acords deia que «l’Ajuntament valore en cada exercici pressupostari la conveniència de modificar el tipus impositiu per a compensar la pujada de la base imposable […] en qualsevol cas, sense que supose la disminució de la recaptació municipal»». Carmelo Ortolà criticant la qualificació de baixada «populista» feta pel PP, assegurava que, si es baixara el tipus impositiu més del que es fa ara «sí que s’estarien posant en risc les arques municipals».

Aprofundint en este aspecte, el regidor d’Hisenda comentava que amb la reducció del tipus impositiu «hi haurà rebuts que es quedaran igual, hi ha rebuts que pujaran una miqueta i alguns rebuts, per aplicació de coeficients reductors, com l’antiguitat, igual baixa». Avançava Carmelo Ortolà que en 2019 el capítol 1 de despeses, el relatiu al personal de l’Ajuntament, haurà de pujar un 2,25% pels increments acordats per llei, la qual cosa no permet baixar més el tipus impositiu perquè recordava que «els serveis els hem de pagar els ciutadans».

L’alcalde, com a portaveu socialista, agafava la paraula per a recordar que l’Ajuntament de Pego està dins un pla d’ajustament. Així mateix, explicava que des què es va aplicar l’actual valoració cadastral per a anar compensant la pujada del 10% s’ha anat abaixant el tipus impositiu, des de l’1,16 fins al 0,99 de 2019 «per a intentar que siga el menys onerós possible per a la població». Enrique Moll, però, deixava també clar que «l’increment de recaptació va lligat a les necessitats que té el poble».

Advertia Carmelo que la ponència actual «està feta per empreses de Pego, taxació de béns feta per empreses de Pego amb valors reals de mercat» després de l’anul·lació de l’anterior. Així mateix, avançava que en 2022 qui governe hauria de demanar una nova valoració cadastral, ja que es recomana que esta es faça cada 10 anys.

La modificació del tipus impositiu s’aprovava per unanimitat.

1496 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!