Els quatre col·legis de Pego sol·liciten la jornada contínua per al curs 2016/2017

En el total educatiu, la Conselleria informa que han estat 265 centres, un 20% del total, els que han sol·licitat la modificació de la jornada escolar —xifra que podria augmentar lleugerament els propers dies. El 80% de les sol·licituds es concentren a les comarques d’Alacant, on un 45% dels centres han presentat un projecte per a modificar la jornada.
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet públiques les xifres dels centres que s’han acollit al procediment d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar als centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial. Les xifres són definitives una vegada es va tancar el termini establert divendres passat —a falta de la correcció de les errades informàtiques que han provocat que no apareguen tot els centres que han sol·licitat, en temps i forma, la modificació de la jornada, com és el cas de tres centres pegolins i que deurien estar inclosos en el llistat publicat per la Conselleria d’Educació, però no ho estan i, per tant, les xifres de la notícia que a continuació llegireu no són del tot exactes, però sí que servixen per fer-se una imatge bastant fidedigna del mapa de la jornada escolar.

Segons les xifres oficials que a hores d’ara maneja la Conselleria d’Educació, dels 1.308 centres que podien iniciar el procés, han presentat sol·licitud 265, la qual cosa representa un 20% del total de centres que estaven en disposició d’iniciar el procés en el conjunt del territori valencià. Cal remarcar que un 80% de les sol·licituds rebudes per a modificar la jornada escolar, 211 de 265, pertanyen a centres situats a les comarques d’Alacant.

Per comarques, a la província d’Alacant l’han sol·licitat 211 centres sobre un total de 466, xifra que constitueix un 45 % del total de centres; 13 sol·licituds corresponen a les comarques de Castelló sobre un total de 179 centres, un 7,2%; i 41 són sol·licituds arribades de centres de les comarques de València i representen un 6,1% dels 663 que tenien la possibilitat d’iniciar el procés.

A Pego la sol·licitud de la jornada contínua per al curs 2016/2017 és del 100% dels centres. Els quatre col·legis de Pego, els tres públics: Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bondia i el concertat, Sant Antoni, han demanat la modificació de jornada per al curs que ve. Des d’Ambra ens han informat que esta es va aprovar per unanimitat, tant per part del claustre com del Consell Escolar.

Els centres pegolins defensen que la jornada contínua (de 9 a 14h.) permetrà conciliar millor vida laboral i familiar, entre d’altres coses perquè l’alumnat podrà dinar en família i estaran més descansats. Així mateix destaquen que, tot i que les classes finalitzen a les 14h., els centres estaran oberts fins les 16.30h., i es podran fer activitats extraescolars. Que és on està el debat actualment. Qui és fa càrrec de pagar eixes extraescolars perquè siguen gratuïtes?

Recordem que ja a principis de març de 2015 es va fer una consulta a les famílies per saber el seu parer sobre la jornada contínua a Pego. Aleshores va participar un 85,60% dels pares i mares convocats a les urnes escolars. Del total, el 80,84% va dir ‘sí’ i el 17.11% va dir ‘no’ a la jornada contínua. No obstant, eixa votació no va arribar a cap lloc perquè el procés de modificació de jornada va ser paralitzat per la Conselleria d’Educació. El que va provocar la concentració a favor de la jornada contínua a Pego.
Fases del procés de sol·licitud de modificació de jornada escolar
Cal recordar les fases del procediment que s’inicien una vegada rebudes les sol·licituds a les diferents direccions territorials.

En primer lloc, la Inspecció, realitzarà un informe que la Direcció Territorial enviarà, junt amb la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa de la Conselleria. Aquesta direcció emetrà als centres educatius una resolució que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe el rebran els centres abans del 15 de juliol i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà en tornar de vacances.

En tornar de vacances, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es prorroga fins al dia següent lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà a tots els centres el dia 15 de setembre. A l’endemà es remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l’escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l’autorització definitiva per tal que cadascun del centres educatius aplique el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, i coincidiran amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.
703 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!