El BOE publica el decret llei que amplia les àrees en què les entitats locals poden invertir el superàvit de 2017

Les entitats locals amb superàvit en l’exercici 2017 continuaran estant autoritzades a realitzar inversions financerament sostenibles sense esperar a l’Aprovació Dels Pressupostos Generals de l’Estat d’enguany. Esta possibilitat s’obri després que el Consell de Ministres aprovara divendres passat un Reial Decret Llei pel qual es prorroga per a 2018 la possibilitat que les Corporacions Locals puguen destinar part del seu superàvit a realitzar Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

El Govern central va aprovar divendres en el Consell de Ministres la modificació normativa que amplia substancialment les possibilitats per a invertir el superàvit de 2017 a les administracions locals. El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar, en el seu número 73, del dissabte 24 de març, el “Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’estes”.

La Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera establix que el superàvit aconseguit per les distintes administracions públiques ha d’anar destinat a la reducció del nivell d’endeutament net. No obstant això, des de l’any 2014 les Entitats Locals que estan sanejades financerament i el període mitjà de pagament de les quals és igual o inferior al termini màxim establit en la normativa de morositat poden destinar també part d’eixe superàvit a realitzar inversions que siguen financerament sostenibles al llarg de la vida de la inversió i en determinats serveis públics essencials.

Segons va informar l’Executiu al terme del Consell de Ministres, a conseqüència del retard que acumula l’Aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat, és aconsellable donar curs a la pròrroga «perquè les Corporacions Locals puguen continuar invertint el superàvit que mantenen des de 2012».

La principal novetat d’este Reial Decret Llei és que s’amplien els serveis públics en què podran realitzar-se estes Inversions Financerament Sostenibles, que no computen en la regla de la despesa i amb les quals es tracta d’evitar la generació de despeses no financeres futures que puguen ser font de dèficit. L’objectiu és poder millorar la prestació d’estos nous serveis públics essencials per a la comunitat i fer un major ús del superàvit, sempre que siga racional i no genere dèficit al final de l’exercici.

El decret amplia les àrees en què es poden realitzar inversions amb càrrec a l’esmentat superàvit. Inclou ara el llistat les inversions en infraestructures educatives, culturals, socials, esportives, en gestió de residus, seguretat i protecció civil i en equipament de dependències municipals. L’aplicació de l’esmentat superàvit podrà prolongar-se fins a 2019, atés que l’exercici actual està ja avançat.

La mesura plasma l’acord aconseguit recentment per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que dóna una resposta parcial a les reivindicacions dels municipis, que des de fa diversos anys exigixen el canvi o l’eliminació de la normativa d’estabilitat pressupostària per a poder invertir els seus superàvit en necessitats de les seues comunitats.

1448 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!