Educació publica les pautes del procediment d’admissió telemàtica per al pròxim curs

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució amb les pautes que cal seguir per al procediment d’admissió telemàtica de l’alumnat als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020-2021.

Aquest procediment és important per a les famílies que matriculen els fills i filles per al pròxim curs per primera vegada en les aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 anys. També és important per a l’alumnat que es vol matricular en Formació Professional (FP).
Segons informa la conselleria, en la resta d’etapes educatives les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, perquè només el fan servir per a canviar els fills i filles de centre .

Aquest procediment presenta enguany una novetat rellevant, pel fet que la gran majoria de les famílies faran el tràmit de manera telemàtica. S’ha treballat en aquesta opció pels efectes generats per la pandèmia COVID-19 i el context d’estat d’alarma.

És per això que Educació, independentment del context exacte de l’evolució de la pandèmia en les dates en què es produiran els processos d’admissió, ha preparat una aplicació informàtica per a garantir la seguretat de la gestió telemàtica i afavorir que la gran majoria de la població que ha d’efectuar aquest tràmit puga fer-lo en línia.

En aquest sentit, la Conselleria habilitarà, en les dates previstes d’admissió, un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d’admissió. Aquesta aplicació s’activarà el primer dia en què es puga iniciar els procediments. En el cas d’Infantil i Primària, el 8 de juny, i en la resta d’etapes, el 25 de juny.

Cada família haurà d’entrar en l’espai web i trobarà de forma visible cada pas per a realitzar el procediment. El primer pas serà generar la clau d’admissió per a fer el tràmit. Per a obtindre aquesta clau hi haurà una finestra específica en l’espai web concret que s’anunciarà en breu.

És important que es conserve la clau d’accés que preveu l’identificador i la contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’haja publicat les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de forma preferent. Cal recordar que es pot triar fins a 10 opcions per fill/a.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on sol·liciten plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

DATES DE LES TRAMITACIONS

En les etapes d’Infantil i Primària, la presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió es farà del 8 al 16 de juny. La informació de les llistes provisionals es farà pública l’1 de juliol. Les reclamacions es podran fer de l’1 al 3 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 10 de juliol i la matriculació efectiva la faran les famílies del 13 al 29 de juliol.

En la resta d’etapes educatives la presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió es farà del 17 al 25 de juny. La informació de les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es donarà el 15 de juliol i es podrà fer reclamacions des d’aquest dia fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 de juliol i s’establirà dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l’1 i 2 de setembre.

En el cas de la Formació Professional Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives seran publicades el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.

Pel que fa al Grau Mitjà i Grau Superior de Formació Professional, les llistes provisionals seran públiques el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives estaran publicades el 29 de juliol i la matriculació serà de l’1 al 9 de setembre.
920 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!