70.000 euros per a ajudar les empreses locals a minimitzar l’impacte de la pandèmia

L’Ajuntament de Pego destinarà 70.711 euros a les empreses del municipi amb la intenció de pal·liar les conseqüències de la Covid-19. Es tracta d’una subvenció que arriba de la mà de la Diputació d’Alacant de la qual es podran beneficiar pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals. Un pla per al sector econòmic que es gestionaran a través de la regidoria de Promoció Econòmica AFIC-Creama.

Les ajudes econòmiques serviran per a afrontar despeses corrents generals com la quota de l’autònom, consultoria i assessoria, així com subministrament de llum, serveis de telefonia, lloguer del local i interessos de préstecs. Les empreses podran optar fins a un total de 4.000 euros, i hauran de complir una sèrie de requisits: la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, haurà de ser igual o inferior a la mitjana mensual facturada en 2019. Hauran d’estar donades d’alta en la Seguretat Social i Hisenda, trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, no tindre deutes pendents amb el consistori i el seu domicili fiscal ha d’estar en el terme municipal de Pego.

Els requisits per a poder accedir a les ajudes i els detalls precisos sobre la informació a aportar en la sol·licitud, es troben detallats en la web del portal de comerciant gestionat de manera directa per l’equip de Creama Pego. Les sol·licituds es presentaren per mitjà del certificat digital per la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego. Per a qualsevol dubte o aclariment poden posar-se en contacte amb AFIC-Creama Pego, telèfon 96 557 12 55.

Aquesta subvenció “és un xicotet alleujament per a les empreses i empresaris del municipi que tant han patit durant els mesos de pandèmia”, indica el regidor de Comerç, Promoció Econòmica, i Creama; Ricardo Sendra.

“L’Ajuntament, a través del departament de Creama s’encarrega de gestionar aquestes ajudes i facilitant i ajudant als empresaris en tot el procés de sol·licitud”. Finalment, l’edil agraeix la predisposició de la Diputació d’Alacant a concedir aquest tipus de subvencions, “beneficioses per a les empreses que alhora mouen l’economia local”.
725 Visites
Hola!!