S’ha obert el termini per a sol·licitar exercir el dret a vot pel 28 d’abril, en les modalitats de vot accessible i no presencial

És des del dimarts que es pot presentar sol·licitud per exercir el dret a vot en les Autonòmiques, en les modalitats d’accessibilitat, i de vot per correu ordinari i vot de les persones que resideixen fora del territori nacional, ja siga de manera temporal o fixa.

El vot accessible és el que permet a les persones amb discapacitat visual exercir el seu dret al sufragi passiu amb plena autonomia i mantenint el secret. Es pot sol·licitar fins al pròxim 1 d’abril a través del telèfon gratuït 900 150 000. Poden sol·licitar-ho les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lecto-escriptura braille i tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen afiliats a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Les persones votants també podran ser assistides per algú de la seua confiança per a poder votar, si així ho desitgen.

Igualment, aquest dimarts s’ha obert el termini per a sol·licitar qualsevol de les modalitats de vot no presencial en els col·legis electorals. En aquesta categoria s’enquadra el vot per correu ordinari, així com el vot postal d’electors i electores que es troben temporalment fora del territori nacional (ERTA) i el vot de residents a l’estranger que formen part del Cens Electoral de Residents Absents (CERA).

Així, les persones que prevegen que en la data de la votació no es trobaran en la localitat on els correspon votar o que els resulte impossible anar al seu col·legi electoral, poden demanar el vot per correu des d’aquest dimarts fins al 18 d’abril. S’haurà de sol·licitar personalment en qualsevol oficina de correus.

Les persones que es troben temporalment fora del territori nacional (ERTA) i figuren en el Registre de Matrícula Consular com no residents poden sol·licitar el vot per correu fins al 30 de març.

En aquest mateix període, podran demanar-ho també els valencians i les valencianes que residisquen a l’estranger que formen part del CERA, inscrites en el Registre de matrícula de l’Oficina Consular.

La informació detallada sobre el procediment a seguir en cadascun d’aquests casos pot ser consultada en la pàgina web www.eleccions2019.gva.es, on també poden descarregar-se els impresos per a la sol·licitud del vot, així com els de les candidatures.

1293 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!