Segons un estudi la velocitat de vehicles en la CV-678 posa en perill la biodiversitat del parc natural de la Marjal Oliva-Pego

Alumnes de San José de la Montaña, el seu professor Francisco Atiénzar i el departament de Física Aplicada del Campus de Gandia van analitzar l’afectació en aus i van detectar que el 89,4% dels 257 vehicles analitzats dos matins de maig van superar els 50 km/h permesos en la CV-678 que travessa el Parc Natural. L’estudi aporta mesures reductores per a mitigar l’impacte negatiu, com la col·locació de bandes reductores de velocitat de major altura a les existents, i la col·locació d’un radar fix de velocitat en el tram recte de la CV-678.

Un estudi realitzat pel professor Francisco Atiénzar i els seus i les seues alumnes de 1r de Batxillerat del Ciències del col·legi San José de la Montaña ha determinat que la velocitat dels vehicles que passen per dins del parc natural de la Marjal Pego-Oliva, més concretament per la CV-678, la carretera del mar, genera un impacte ambiental en la fauna de l’aiguamoll.

Ajudats pels coneixements i el material cedit pel departament de Física Aplicada de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, la investigació conclou que el tram de la CV-678 que travessa el Parc Natural suporta un flux massiu de vehicles pesats i lleugers que suposa una amenaça per a la biodiversitat de la zona, un augment en el risc de mortalitat per accidents per a la fauna.

La velocitat és un factor clau en el nombre d’atropellaments, com demostren nombrosos estudis. Una velocitat excessiva impedix al conductor frenar o esquivar l’animal, i este al seu torn no té temps de reacció suficient per a fugir. Un estudi realitzat a la Marjal des de finals de 2007 fins mitjans de 2008 sobre atropellament de fauna realitzat per Ballester per a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, titulat ‘Incidència de la infraestructura viària sobre la fauna en tres zones humides de la Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Valenciana‘, va concloure que les aus van ser el grup de fauna més perjudicat. En total es van localitzar en els mesos d’estudi 250 individus en el mateix tram de carretera en què s’ha fet el present estudi de velocitat. El grup faunístic que va presentar un nombre més gran d’atropellaments va ser el de les aus de dimensió reduïda o passeriformes, amb 32 exemplars, seguit de les aus aquàtiques mitjanes i els rèptils. Últimament també s’han observat exemplars de porc senglar atropellats amb el conseqüent perill per al conductor.

L’objecte del present treball, que complementaria l’anterior, ha sigut l’anàlisi de la velocitat dels vehicles que transiten en el eixe tram, atenent que el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva és una Zona d’Especial protecció per a les aus (ZEPA) i un entorn de protecció legal inclòs en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, el Conveni Ramsar i la Xarxa Natura 2000.

Per al recent estudi realitzat els dies 15 i 22 de maig, de 8:30 a 9:30 h, els i les alumnes van utilitzar un radar mòbil de velocitat Model 1270-GVPD (cedit per l’Escola Politècnica Superior de Gandia) i l’equipament informàtic necessari. La metodologia es va basar en la presa de dades in situ de la velocitat dels vehicles després de passar pel tram de la Marjal Pego-Oliva. Simultàniament es va registrar el nombre total i tipus de vehicles pesats i lleugers, en el període de temps citat.

El resultat no va ser gens esperançador, ja que dels 257 vehicles registrats (240 cotxes, 15 camions, 2 motos) en el període de mesurament, el 89,4% va superar el màxim de velocitat permesa (50 km/h) en eixe tram. L’estudi conjunt també va incloure el cost de la denúncia així com el nombre de punts que el conductor/a haguera perdut.

Després de constatar que la immensa majoria de persones que cobrixen el tram de la CV-678 al seu pas pel Parc natural de la Marjal de Pego-Oliva, no complixen amb la velocitat establerta, la investigació suggerix millorar les mesures correctores per a reduir el nombre d’atropellaments de fauna. Estes serien la creació de bandes reductores de velocitat de major altura a les existents, sempre que així ho permeta la legislació vigent, i la col·locació d’un radar fix de velocitat en el tram recte de la CV-678. En l’actualitat existix en cada sentit un senyal lluminós informatiu sobre la velocitat a què va el vehicle, així com bandes reductores de velocitat però d’escassa altura, ambdós insuficients a la vista dels resultats obtinguts en este estudi.

1915 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!