Plenari extraordinari a Pego


La part resolutiva compta amb 7 punts, un sobre Serveis socials i la resta formen part de la comissió informativa d’hisenda. S’aprovaran els pressupostos de l’exercici 2006.
La resolució de l’alcaldia – presidència convoca sessió extraordinària de plenari demà dijous 9 de març a les 9 del matí.

La part resolutiva compta amb 7 punts, en primer lloc dictamen de la comissió informativa de Serveis Socials sobre la sol•licitud d’inclusió en el Pla Especial de construcció de camps de gespa artificial 2006-2007.

La resta de punts estan inclosos en el dictamen de la comissió informativa d’hisenda de data 6 de març sobre: modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de la guarderia infantil.
Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de la residència.
Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa d’aparcament municipal.
Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa d’utilització d’instal•lacions esportives.
Aprovació del pressupost municipal de l´Ajuntament i Ràdio Pego, exercici 2006.
Rectificació i inscripció a l´inventari de béns municipals.
407 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!