Pimes i autònoms poden demanar ja les ajudes per a minimitzar l’impacte de la crisi energètica

Creama Pego ha informat que l’ajuntament ha rebut una subvenció de 70.711 € de la Diputació d’Alacant destinada a minimitzar l’impacte econòmic que ha causat la crisi energètica en pimes, micropimes, empresaris autònoms i professionals.

Segons s’estableix en les bases, poden ser beneficiàries d’aquest pla d’ajudes les persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Pego, donades d’alta en la Seguretat Social i Hisenda, que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. A més, no han de tindre cap deute pendent amb el consistori.

Les ajudes es van publicar ahir en el BOP de la província d’Alacant. La convocatòria estarà oberta a partir de hui divendres 30 de setembre, fins al 14 d’octubre de 2022 inclusivament (10 dies hàbils). La quantia de l’ajuda podrà ascendir fins als 4.000 €.

Pel que fa als conceptes subvencionables en les bases s’indica que són els costos de l’energia elèctrica i gas en el període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2022. I les despeses en carburant de l’1 de gener al 30 de juny de 2022.

Els requisits per a poder accedir a les ajudes i els detalls precisos sobre la informació a aportar en la sol·licitud, es troben en el web de l’Ajuntament de Pego, www.pego.org. Les sol·licituds es poden presentar ja amb certificat digital a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego.

També es pot consultar a l’AFIC-CREAMA Pego, per correu electrònic a adl-pego@creama.org, o per telèfon al 965571255.

Imatge: freepik

651 Visites
Hola!!