Pego, un dels pobles elegits per Cadastre per a iniciar, a la província d’Alacant, el procediment de regularització cadastral

Es tracta del primer procediment de regularització cadastral que té lloc a Pego. També es realitzarà, a la Marina Alta, a Beniarbeig i Alcanalí. Cadastre definix este procediment de regularització com “un procediment d’incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rústics amb construcció, així com de les alteracions de les seues característiques, en supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d’una alta o modificació cadastral”. Este començarà la setmana que ve al municipi.
El passat 10 de març de 2014, el Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar la resolució de 5 de març de 2014, de la Direcció General del Cadastre, per la qual es determinen municipis i períodes d’aplicació del procediment de regularització cadastral. A partir d’esta resolució, que entrava en vigor l’endemà de la seua publicació al BOE, la Gerència Territorial d’Alacant va determinar aplicar el procediment de regularització cadastral a Alcanalí, Algorfa, Beniarbeig, Benilloba, Cox, Pego i Pilar de l’Horarada. Esta decisió va ser traslladada a l’Ajuntament de Pego per carta.

El procediment que a Pego començarà la setmana que ve no té res a veure amb la famosa ponència de valors que tants mals de cap ha portat al municipi. Segons el portal web de la Direcció General de Cadastre, “el procediment de regularització cadastral és un dels procediments d’incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rústics amb construcció, així com de les alteracions de les seues característiques, en supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d’una alta o modificació cadastral. La seua finalitat és garantir l’adequada concordança de la descripció cadastral dels béns immobles amb la realitat”.

L’alcalde de Pego, Enrique Moll, comentava que Pego torna a ser “conillet d’indies” per a Cadastre. Avançava Moll que el procediment de regularització cadastral el que farà serà “revisar aquells habitatges dels que cadastre no té constància o informació perquè cadastre ha descobert, a través de fotografies aèries, que hi ha casetes al terme de Pego que no estan tributant cadastralment”.Font:Sistemes d’Informació Geogràfica.
Diputació d’Alacant


El procediment de regularització cadastral a Pego va començar l’endemà de la publicació en el BOE i finalitzarà el 30 d’octubre de 2014. L’empresa externa que ha contractat la Gerència Territorial de Cadastre realitzarà la revisió sobre el terreny a partir de la setmana que ve i aproximadament tenen 100 dies per a realitzar-la.

El portal web de la Direcció General de Cadastre informa que “la regularització de la descripció dels béns immobles està subjecta a la taxa de regularització cadastral”. I què és la taxa de regularització cadastral? Segons s’explica, “la taxa de regularització cadastral és un tribut de caràcter estatal el fet imposable del qual el constituïx la regularització de la descripció dels béns immobles resultant del procediment de regularització cadastral”. Per tant, es tracta d’un import no municipal, sinó estatal. “La quantia de la taxa és de 60 euros per cada un dels immobles objecte de regularització. Esta taxa ha de ser abonada per qui tinga la condició de subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles en l’exercici en què s’haja iniciat el procediment de regularització cadastral”. Subratllava l’alcalde de Pego, Enrique Moll que esta taxa no s’ha de pagar a les persones que vagen a revisar els habitatges.

Així que, a partir de la setmana que ve les casetes o habitatges del terme que no paguen IBI o amb alteracions no regularitzades, poden ser visitades pels treballadors de l’empresa externa contractada per Cadastre. Estes persones aniran acreditades. No obstant això, l’alcalde de Pego, transmetia a la població que, si algú té algun dubte sobre la veracitat de les acreditacions pot telefonar a la Policia Local o a la Guàrdia Civil perquè els confirmen l’extrem.

Els treballadors de cadastre es presentaran a les propietats sense cita prèvia, ja que, disposen de la informació de les fotografies aèries per localitzar les parcel•les a regularitzar.

Segons explica cadastre, “el procediment de regularització cadastral s’inicia d’ofici per l’Administració. Este inici ha de ser comunicat als interessats, que disposen d’un termini de 15 dies per a formular els al•legacions que estimen convenients. En aquells supòsits en què no existisquen tercers afectats pel procediment, este podrà iniciar-se directament amb la notificació de la proposta de regularització, junt amb la liquidació de la taxa de regularització cadastral.”.

Pel que fa a quan es produixen els efectes de la incorporació o modificació en el Cadastre dels immobles afectats per la regularització, segons Cadastre “les alteracions cadastrals resultants del procediment de regularització surgixen efecte des del dia següent al dels fets, actes o negocis que originen la incorporació o modificació cadastral”.

A la pregunta, “com es tramita una declaració cadastral que es presente durant el període d’aplicació de la regularització en un municipi”, Cadastre explica que “les declaracions que és presenten dins del termini legalment establit és tramitaran com qualsevol altra declaració, conforme al procediment regulat en l’article 13 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

En el cas que les declaracions és presenten fora d’eixe termini, si en el municipi s’està aplicant el procediment de regularització, es tramitaran conforme a este, sense perjudici que la informació que en elles es continga i els documents que les acompanyen seguixen estant tingudes en compte en este procediment”.

Es tracta del primer procediment de regularització cadastral que té lloc a Pego. Fins ara, els immobles, tant en rústica com en urbana, ha anat actualitzant-se pel procediment de comunicació que està regulat en l’ordenança municipal així com pel conveni de l’Ajuntament amb Suma en 2010-2012. D’altra banda, les dos últimes revisions que es van fer en rústica foren els anys 1995 i 2003.
770 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!