Pego complix el Pla de sanejament

L’Ajuntament de Pego es va acollir al Reial Decret Llei 5/2009 l’11 de juny de 2009 per a poder pagar als seus proveïdors. El RD obliga a un seguiment anual del Pla de sanejament i, en 2013 Intervenció conclou que el consistori pegolí va complix amb el mateix, ja que l’indicar de compliment, el romanent de tresoreria, va ser positiu.
L’Ajuntament de Pego es va acollir, l’11 de juny de 2009, al Reial Decret Llei 5/2009 de mesures extraordinàries i urgent per a facilitar a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, el que s’ha vingut en nomenar, Pla de pagament a proveïdors. L’Ajuntament de Pego va demanar un préstec extraordinari per valor de 2’1 milions d’euros per a pagar els deutes contrets. Este préstec obligava a realitzar un Pla de sanejament a complir en 6 anys.

Anualment el consistori ha de realitzar una valoració de si ha complit o no este Pla de Sanejament. Això es va dur a terme el passat dijous, 3 d’abril, en el plenari ordinari. L’interventor en funcions va informar a la corporació municipal que l’Ajuntament de Pego està complint amb el Pla de sanejament després que la liquidació del pressupost de 2013 donara un romanent de tresoreria positiu d’1.504.576€. I és que l’indicador de compliment o incompliment del Pla de Sanejament és, justament, el romanent de tresoreria. Si és positiu es complix, si és negatiu s’incomplix.
788 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!