Nou enfrontament urbanístic a Pego


El Bloc en un comunicat titlla de decebedora la gestió urbanística general del PP i acusa a alguns integrants de la formació popular de fer acusacions injustes i insidioses envers els membres nacionalistes de l’equip de govern de l´Ajuntament de Pego.

COMUNICAT DEL BLOC DE PEGO I LES VALLS

L’Executiva Local del BLOC de Pego i Les Valls, reunida el dia 21 de març de 2006 per a debatre sobre la gestió del territori i l’urbanisme a Pego, comunica a la ciutadania:

1. La gestió de l’urbanisme local ha estat amb freqüència motiu d’enfrontament polític, per les formes emprades per part de l’Alcalde o el Regidor d’Urbanisme. Un pacte polític és un contracte de confiança mútua, sobre les bases del respecte a la legalitat i sobre la predisposició a buscar el màxim consens possible. Alguns integrants del PP ha practicat una política creixent de desconfiança cap als membres del Grup Municipal del BLOC, acompanyada de declaracions públiques injustes i insidioses, i com han faltat a la veritat o l’han tergiversada, defenem públicament un dels nostres capitals polítics: la tradició de transparència en les nostres decisions i la defensa dels interessos generals sobre els particulars, també en urbanisme, Srs. Regidor d’Urbanisme i President del PP.

2. La responsabilitat urbanística a Pego fou assumida pel PP, en virtut del pacte entre aquest partit, PSOE i BLOC, si bé algunes decisions estan atribuïdes o són competència de la Junta Local de Govern o del Plenari Municipal, segons acord del tripartit o per imperatiu legal.

3. En aquesta legislatura ja hem comptat a l’Ajuntament amb 3 secretaris i 3 arquitectes en diferents etapes, mentre les places estan sense ocupar de forma permanent, bé per excedència voluntària de l’arquitecte, bé per no voler concursar cap secretari a la plaça de Pego. Una arquitecta ha estat expedientada, per decisió unilateral de l’Alcalde, amb l’opinió en contra del BLOC. Una secretaria fou convidada a abandonar el seu lloc, per decisió de l’Alcalde. Les raons de fons: urbanístiques.

4. El BLOC feu un acord amb el PP i el PSOE en abril de 2004 per a engegar un conjunt de decisions urbanístiques, moltes d’ells proposades pel propi Regidor d’Urbanisme. El ritme d’implantació dels canvis depèn de la gestió del procés, en mans fonamentalment del PP. Una dotzena de propostes es consensuaren, entre elles la creació d’un Sector de Serveis. La majoria estan en marxa, entre les que destaquem:
a) desqualificar Mostalla II i Sant Joan.
b) protegir amb una modificació puntual les muntanyes de Pego, a partir d’una cota de 120 a 150 metres sobre el nivell del mar.(aquesta modificació hauria de tramitar-se en breu)
c) aplicar les normes de disciplina vigents a les obres il•legals. Si bé ha baixat el grau d’infraccions, no s’ha resolt el problema per falta de voluntat política del propi PP, que té la responsabilitat sancionadora.
d) protecció efectiva de l’estètica i l’ambient en el casc consolidat. S’ha declarat BIC la muralla de Pego.
e) signar en plenari els Compromisos d’Aalborg + 10 i encetar la redacció d’una Agenda Local 21.

5. La gestió de l’acabament dels PAIs mal encetats en la legislatura anterior fou una tasca compartida per PP, PSOE i BLOC durant 2003 i 2004. Greus problemes heretats de tipus financer, legal i tècnic ens obligaven a la col•laboració entre tots per a defendre als propietaris afectats. A partir de 2005, la responsabilitat de l’estat d’eixos PAIs recau en el propi Regidor d’Urbanisme.

6. Per a continuar delimitant responsabilitats, són 4 les modificacions puntuals al Pla General que hem portat al Plenari Municipal per acord del tripartit. En la següent situació es troben:
a) La Modificació Puntual (a partir d’ara M.P.) nº 11 (Penya-Roja) s’aprovà inicialment en Ple el 27/01/2005. Hui en dia encara no està aprovada per la Conselleria de Territori i Habitatge.
b) La M.P. nº 12 (que desqualifica dotacionals com la Casa del Poble o els baixos del Bar Daniel i en qualifica d’altres) fou aprovada inicialment en Ple el 24/novembre/2005. Fins ahir, 4 mesos desprès, encara no estava enviada a la Conselleria per al seu estudi.
c) La M.P. nº 13 (que afecta a façanes, parcel•les, àtics i aparcaments) fou aprovada inicialment el 28/abril/2005. No s’ha aprovat encara per la Conselleria.
d) La M.P. nº 14 (que canvia parcel•les mínimes i tipologies edificatòries) fou aprovada inicialment el 28/juliol/2005. No ha estat aprovada encara per la Conselleria.

7. Sobre el Pla Parcial de Millora del Sector Pego Golf, el BLOC ja ha manifestat clarament la seua posició: era una acceptable idea de Sector de Serveis, amb un deficient planejament i una decepcionant gestió actual (segons observem i lamentem dia a dia, vist que per exemple, el Regidor d’Urbanisme no assisteix a la Junta Local de Govern des de fa quasi 3 mesos). La Conselleria de Territori i Habitatge el 25/novembre/2005 contestà, a la proposta de Pego Golf, que cal corregir 10 deficiències importants, sol•licitar informes a 12 administracions públiques diferents, realitzar dos estudis (acústic i del paisatge) i demanar declaració d’impacte ambiental a la Conselleria pertinent. El BLOC ja va avisar d’aquestes deficiències. Per iniciativa del BLOC ja hi ha encarregat un estudi del paisatge i d’impacte ambiental, que està concloent l’empresa IDOM. La gestió restant correspon a l’Àrea d’Urbanisme. El sí crític del BLOC a l’aprovació de Pego Golf ens fa ser responsables en vigilar que la Llei s’acomplisca permanentment. D’això no ens avergonyim, sinó tot el contrari.

El BLOC lamenta que determinats polítics vulguen dilapidar la magnifica tasca portada a cap per aquest tripartit en tantes i tantes àrees, tot per voler guanyar vots en les properes eleccions municipals. Demanen més responsabilitat en aquests moments ja de per si prou complicats, per l’herència rebuda i per tots coneguda.

Els principis que deuen prioritzar les actuacions dels regidors del Bloc Nacionalista Valencià estan en les seua honestedat i el seu compromís amb l’igualtat de tracte cap els veïns i deu estar absent de qualsevol favoritisme, així com de cap forma de clientelisme.
L´EXECUTIVA LOCAL DEL BLOC DE PEGO I LES VALLS i amb el seu nom EL SECRETARI LOCAL

Germà Miralles i Gomar


842 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!