Les PIMES poden optar a les ajudes per a incrementar la competitivitat 2008

Totes les persones interessades a conèixer el Pla d’Ajuda de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació i el règim de subvencions associat poden dirigir-se a les Agències de Desenvolupament Local de Creama. Les accions susceptibles de suport són, entre altres, l’adquisició d’immobilitzat material destinat a imatge corporativa o equipament per a l’emmagatzenament, exposició o venda del producte. La Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació ha publicat l’ordre que regula les ajudes destinades a incrementar la competitivitat de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PIME) comercial per a l’exercici 2008. Totes les persones interessades a conèixer este pla i el règim de subvencions poden dirigir-se a les Agències de Desenvolupament Local (ADL) que el consorci té a Benissa, Calp, Dénia, El Verger, Ondara, Pedreguer, Pego, Teulada i Xàbia. El text íntegre d’esta orde va aparèixer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 14 de gener.

Les ajudes establertes van destinades a finançar les actuacions que realitzen les PIMES per a millorar la seua posició competitiva, per mitjà de la modernització dels seus establiments, l’adquisició d’equipament i incorporació de noves tecnologies i tècniques de gestió. Les accions susceptibles de suport són, entre altres, l’adquisició d’immobilitzat material destinat a imatge corporativa o equipament per a l’emmagatzemament, exposició o venda del producte, les despeses corrents derivades de la implantació de normes de qualitat de les famílies UNIX-EN ISO aplicables al sector comercial o les despeses per participació o accés a la forma associativa. Les ajudes van des del 20 al 35% del capital invertit, amb límits de 5.000, 10.000 ó 20.000 euros, segons els casos.

Els beneficiaris d’estes ajudes són els empresaris individuals, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica. Les sol•licituds hauran de dirigir-se a la Direcció General de Comerç i Consum, acompanyada de la documentació acreditativa i identificativa del sol•licitant, còpia compulsada de la declaració censal d’alta en el cens d’obligats tributaris, una memòria firmada i descriptiva de l’actuació a subvencionar, etc. Tots els impresos, sol•licituds i annexos estan a disposició del públic en les ADL’s.


608 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!