Les cremes agrícoles estaran prohibides entre el 13 i el 24 d’abril

No es podrà fer foc en terrenys forestals, en els contigus o a una distància de 500 metres. Dels plans locals de crema aprovats, se suspenen la crema de marges de cultius o de restes agrícoles, de canyars, matolls i operacions de destil·lació de plantes aromàtiques. Així mateix, la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient demana que s'extreme la precaució en el període del 3 al 12 d'abril.

AGRIC_Las_quemas_agricolasLa Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural prohibix les cremes agrícoles entre el 13 i el 24 d'abril, ambdós inclosos.

Per eixe motiu, la conselleria ha establit el pla de xoc d'informació i vigilàncies sobre cremes agrícoles, perquè s'extreme la precaució entre els dies 3 i 12 d'abril, període en què es produïxen moltes més cremes de restes al quedar posteriorment prohibides durant les festes de Setmana Santa i Pasqua.

D'ací que s'haja pres la determinació de realitzar un reforç de la informació als usuaris de zones forestals, o a menys de 500 metres de les mateixes, per part d'agents mediambientals i dels recursos del Pla de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals, a fi de donar a conéixer les condicions aplicables en el període citat.

AGRIC_El_Consell_aconseja_precaucion_FOTO-800x600Com a mesura de precaució general, per al període comprés entre el dijous Sant i el dilluns immediatament següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a dilluns de Sant Vicente, ambdós inclosos, queden prohibides en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les accions o activitats següents:

a) La crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals

b) La crema de canyars, canyissers o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus

c) Operacions de destil·lació de plantes aromàtiques

Dels plans locals de crema ja aprovats queden en suspens les accions o activitats esmentades anteriorment.

Respecte d'això, es recorda que no hi ha restricció en la utilització del foc en els llocs preparats i autoritzats a este efecte dins de les instal·lacions recreatives forestals, sempre que no s'establisca el nivell 3 de preemergència d'incendis.

El nivell de preemergència pot consultar-se en:

http://www.112cv.com/

Facebook: https://www.facebook.com/112CV

Twitter: https://twitter.com/GVA112 (@GVA112)

Una vegada finalitzat el període de Setmana Santa i Pasqua es tornarà a l'horari de crema habitual, que està regulat per la Resolució de 10 de març de 2014 de la DGPEIE, que diu així:

«L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queden tancats al període horari comprés entre l'eixida del sol i les 13.30 hores. Es deixa en suspens, fins a nova orde, totes les accions o activitats arreplegues en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que establix la present resolució».

La normativa indicada es pot trobar en els enllaços següents:

http://www.docv.gva.es/datos/2005/03/04/pdf/2005_Q2319.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2486.pdf

Es recorda que el procediment d'autorització d'ús del foc es pot trobar actualitzat en el següent enllaç (model instància, tràmits, etc.):

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1219

 

2068 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!