L´anterior equip de govern condemnat a pagar més 6 milions, de les antigues pessetes, per sous indeguts

La sentència en ferm del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en resposta a la denúncia presentada al 1999 pels regidors del Bloc de Pego, ha condemnat l´anterior equip de govern de l´Ajuntament de Pego, dirigit per Carlos Pascual a “tornar a l´Hisenda Municipal les quantitats percebudes en concepte d´indemnització per raó d´assistència a plenaris i comissions que exedisquen del límit de 150 euros mensuals, des del tres de juliol de 1999” fins al 31 de desembre del mateix any.
Aquest matí el Bloc Nacionalista Valencià de Pego, l´Atzúvia i Les Valls ha donat a conèixer la decisió de l´Ajuntament de Pego de reclamar a l´anterior equip de govern unes quantitats indegudament cobrades. Això ha estat possible gràcies a la denúncia que va fer al 1999 els regidors del Bloc d´aleshores Fina Garrigós i Joan Carles Cambrils i que ha estat fallada a favor pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. El portaveu del Bloc de Pego, Joan Carles Cambrils ha estat l´encarregat de transmetre tota la informació al respecte del procés. També estava en present en la roda de premsa el secretari local del Bloc de la localitat.

Durant el plenari de 1999 es va acordar, per part de l´equip de govern d´Iniciativa Indepent, que ostentava la majoria absoluta, fixar les retribucions per dietes d´assistència a Comissions Informatives, de govern, a plenaris, etc, en 25.000 pessetes. Aquest acord també especificava que els membres de l´oposició només cobrarien 25.000 ptes al mes com a màxim, mentre que els membres de l´equip de govern podien cobrar fins a un màxim de 286.000 ptes pel que respecta a la persona de Carlos Pascual, 180.000 ptes Maite Ferrandis, 140.000 ptes Maria Rosario Ferrando; 140.000 ptes Ana Vicente Ortolà i la resta de l´equip de govern 100.000 ptes.

Aquesta mesura atempta clarament contra algunes de les normes de la Llei de Bases de Règim Local i contra el Reglament Orgànic de Funcionament d´Entitats Locals on es diu clarament que les indemnitzacions suposen una compensació dels danys patrimonials, és a dir, les molèsties, que causa a totes aquelles persones que assisteixen a una reunió. Les indemnitzacions, per tant, han de seguir el règim d´igualtat.

Els motius per a presentar la denúncia eren tres: la incompatibilitat de les compensacions amb les feines que continuaven exercint els membres de l´equip de govern. Les compensacions no eren considerades com a sous íntegres el que suposava una evasió fiscal i en tercer lloc, era un desgast de l´oposició. El Tribunal en la seua sentència reflexa els dos primers motius.

La sentència dóna la raó als demandants i diu que s´han de tornar totes les quantitats que superen les 25.000 ptes durant el període que va des del 3 de juliol fins al 31 de desembre de 1999.

Davant aquest primera sentència l´equip de Carlos Pascual presenta un recurs al Tribunal Suprem que és fallat en contra.

El 22 de juliol de 00 es va fer un altre plenari en la mateixa filosofia però amb un augment de sou. Aleshores no es va presentar cap denúncia perquè la sentència de la denúncia anterior encara no havia estat fallada i l´oposició estava sota pressió constant. Amb el desgast afegit que suposa anar als jutjats i els diners que costa dur endavant un procés d´aquest tipus. Per tant, la sentència actual només afecta a un període de 6 mesos durant l´any 1999.

L´Ajuntament de Pego ha remés avui mateix un escrit en el que se sol•licita que en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció del document, torne, tot l´anterior equip de govern d´Iniciativa Independent, un total de 6.300.000 ptes, és a dir, 37.719 euros. Carlos Pascual haurà de tornar 9.411 euros o 1.565.000 ptes; Fernando Ceresola 450.000 ptes, és a dir, 2.704´55 euros; Maite Ferrandis 930.000 ptes, és a dir, 5.589 euros; José Orihuel 450.000 ptes, és a dir, 2704´55 euros; Juan Sastre 450.000 ptes, és a dir, 2704´55 euros; Fernando Luis Alemany 450.000 ptes, és a dir, 2704´55 euros; Xaro Ferrando i Ana Vicenta Ortolà 690.000 ptes cadascuna, és a dir, 4.146´98 euros per persona; Carlos Torralba 450.000 ptes, és a dir, 2704´55 euros; José Manuel Vercher 150.000 ptes, és a dir, 901´52 euros.

Si una altra denúncia s´hagués posat la xifra que hauria de pagar l´anterior equip de govern hagués estat d´uns 40 milions de pessetes.

La valoració política del portaveu del bloc de Pego, són dos: que els regidors de l´oposició haurien de dimitir i, d´altra banda, Cambrils creu que aquesta sentència demostra la política del Bloc, que per damunt de les conjuntures intenta no passar ni una.

El secretari local de Bloc, per la seua banda ha agraït el valor dels regidors que en el seu moment van presentar la denúncia perquè han fet un favor al poble de Pego.


616 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!