L’Ajuntament de Pego obri un període per corregir els usos erronis d’habitatge de la ponència cadastral de 2007

Des de l’oficina tècnica, encarregada d’elaborar, junt a una empresa externa, l’esborrany de la nova ponència de valors que entrarà en vigor en 2013, es fa una crida als titulars d’immobles que, en 2007, els valoraren malament l’ús de l’habitatge, considerant cambra o aparcament part de la casa o viceversa. Aquestes persones poden passar per l’oficina tècnica del consistori de dilluns a divendres, d’11h. a 13:30h. fins el 14 de febrer.
Des què en 2008 s’aplicara una nova ponència de valors cadastrals a Pego ha passat molt de temps i moltes coses al voltant de la mateixa. Ressaltem, breument, les més importants: A principis de març de 2010 el TSJCV fallava anul•lar, tant les valoracions cadastrals individualitzades, com a la pròpia Ponència de Valors. El 29 de setembre de 2010 la sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem de Madrid comunicava a l’Ajuntament de Pego que l’administració de l’Estat havia retirat el recurs de cassació interposat i per tant la Direcció General de Cadastre acatava la sentència 162/2010. Una sentència que sentava precedent i que donava la raó a l’Ajuntament de Pego en la seua batalla per a acreditar que la Ponència de Valors presentada per Cadastre no s’ajustava als preus de mercat, aplicant valors excessius. D’altra banda, el consistori pegolí es veia obligat a interposar un incident d’execució perquè la Direcció General de Cadastre no executava la sentència. El 10 de març de 2011 la secció tercera de la sala del contenciós-administratiu del TSJCV, notificava a l’Ajuntament de Pego que declarava incorrectament executada la sentència i obligava a la Direcció General de Cadastre a executar-la correctament.

Des d’aqueix moment fins ara, han passat més coses al voltant de l’anul•lació dels valors cadastrals de 2007, com ha estat que es tornaren a aplicar els valors de 1990 fins que s’aprove i s’aplique la nova ponència de valors que s’està elaborat. Una part important en aquesta elaboració recau en l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Pego. Explicava el regidor d’Urbanisme, José Maria Ferrer que “aquesta ponència, després d’una reunió aquest estiu amb la Direcció Territorial de Cadastre, se’ns va adjudicar per a realitzar-la entre setembre i març d’aquest any”. La ponència, detallava Ferrer, va començar a fer-la “l’Ajuntament en col•laboració amb una empresa externa i estem fent els treballs de revisió cadastral per a una nova ponència que es finalitzarà en aquest any 2012 i entrarà en vigor a principis de l’any 2013”.

Ressaltava el regidor d’Urbanisme que “vist tots els problemes” que va dur aparellada la ponència de 2007 “de canvis de tipologia, d’usos, diferències de metres, etc.”, des de l’Ajuntament està treballant en la revisió i rectificació “de tots aquells problemes dels que tenim constància”.

Aquesta tasca ha dut a la regidoria d’Urbanisme a obrir un període de revisió d’usos erronis dins l’habitatge, fins el 14 de febrer, “per a subsanar qualsevol problema que no tinguem comunicació d’ell”. És per això que, explicava José Maria Ferrer, “estem avisant a la gent que tinga diferències en, per exemple, un habitatge que se li haja posat com a cambra o viceversa, una cambra que se li haja posat de habitatge; un aparcament que tinga com a habitatge, en lloc d’aparcament que és la realitat, perquè passe per l’Ajuntament, per l’oficina tècnica, d’11 a 13:30h., per a què aporte la documentació necessària o com a mínim done l’avís perquè anem a fer-li la inspecció oportuna i poder corregir aquestes errades”, aclaria.

Aquest període de revisió i rectificació de dades cadastrals que s’està duent a terme des de l’Ajuntament de Pego, adverteixen des de la regidoria d’Urbanisme, no és aplicable a qualsevol altra reclamació cadastral, sense perjudici de que el registre d’entrada municipal quede a la seva disposició per a formular-la. Explicava José Maria Ferrer que s’ha pres aquesta mesura perquè, per exemple, la rectificació de “m2 ja s’ha fet fonamentalment en base a la cartografia que ja tenim i en base a dades de llicències d’obra, entre d’altres”, el que el feia concloure que “aquesta feina està més avançada”.

Des de la regidoria d’Urbanisme s’ha optat per fer una crida a la ciutadania afectada pels canvis d’usos mal registrats perquè “anirem més ràpid en aquesta feina” que és l’elaboració del Procediment de Valoració Col•lectiva de Caràcter General PONÈNCIA 2012.


611 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!