L’Ajuntament de Pego declara el municipi lliure d’incineradors

Així mateix, el plenari aposta per eliminar la incineració de qualsevol sistema de gestió de residus. La discussió al voltant d’esta moció presentada pel Bloc-Compromís va ser intensa. Durant la mateixa el regidor popular Fernando Gil va donar una primícia, que El Verger és molt possible que albergue una planta incineradora. De moment l’ajuntament veí ja ha rebut 4 projecte.
En el plenari ordinari de setembre el Bloc-Compromís va presentar dos mocions que van passar per commissió i, per tant, van pujar com a dictàmen. La primera va estar per a rebutjar la reforma elèctrica del govern, la segona per a declarar “lliure d’incineradors” el municipi de Pego i alhora per a eliminar la incineració de qualsevol sistema de gestió de residus. Exactament la moció presentada pel Bloc-Compromís de Pego contemplava en la seua part resolutiva:

1. “- Declarar al municipi de Pego lliure d’incineradors per a la valorització energètica de residus.

2. – Que la persona representant de l’ajuntament en el Consorci de Residus Sòlids Urbans, Zona XV, que gestiona els residus de la Marina Alta, eleve una proposta a la Junta de Govern i a l’assemblea del mateix on es reclame que el consorci no albergarà cap incinerador per a la valorització energètica de residus dins el Pla de valorització que preveu el Decret 81/2013 de 21 de juny del Consell.

3. – Reclamar a la Generalitat Valenciana que elimine incineració de qualsevol sistema de gestió de residus sòlids urbans.

4. – Donar trasllat de la present moció i dels seus acords al President de la Generalitat, a la Conselleria de Territori, Infraestructures i Medi Ambient, a la Presidència del Consorci de Residus Sòlids Urbans Zona XV, a la representació dels municipis que conformen el consorci, als portaveus dels grups parlamentaris de Les Corts.”


Exemple de planta incineradora


Explicava la portaveu del Bloc-Compromís, Conxa del Ruste que la Generalitat Valenciana ha aprovat un Pla Integral de Residus que consistix a planejar la ubicació del que s’anomena “plantes de valorització energètica”. Del Ruste contrastava el concepte de “valorització energètica” amb el de “valorització material”. L’energètica suposa, exposava que “tot el que s’aboca que no està separat per al reciclatge va a una planta incineradora. La valorització material el que implica és que, encara que no s’haja separat, la planta abocadora separa, tria, agafa les matèries primeres, fa compostatge; també pot ser una recollida selectiva del que és matèria orgànica pura i dura”.Afirmava del Ruste que “està demostrat que la valorització material […] dóna més llocs de faena rendibles que el que és la valorització energètica, és a dir, la incineració pura i dura de tots els residus. La incineració de residus indiscriminada, encara que pot tindre una certa eficiència energètica, produïx unes dioxines deixa la zona del voltant amb una contaminació brutal”. Davant tot això, des del Bloc-Compromís creu que és una aposta que s’ha de fer perquè Pego es declare lliure d’incineradors i també el consorci de residus comarcal.

Carmelo Ortolà anunciava que Ciutadans de Pego recolzava la moció i apuntava que el pla ja indica a on van anar les plantes incineradores. Informava Ortolà que per a instal·lar un incinerador fa falta una central elèctrica a prop “per a poder injectar l’energia a la central” per a concloure que “comptant en què Pego no té una central elèctrica, tenim un factor a favor perquè no se n’instal·le cap”.

Des del PP, Maite Ferrándiz manifestava que la sensació és que “estem en un altre país o en un altre món perquè per a arribar a este decret, primer hi ha una sèrie de normatives europees i estatals i, per a arribar a fer una planta incineradora (que no és tal incineració, d’agarra el fem i cremar-lo, com està intentant-se dir ací), prèviament ha d’haver un procés llarg de compostatge, de reciclatge”. Afirmava Maite Ferrándiz que “una cosa no eximix a l’altra”. Com fera Ortolà per part de Ciutadans de Pego, Ferrándiz també confirmava que “sabem que Pego, per sort, este tipus de coses no les va ha tindre”. Alhora argumentava que “en països molt avançats d’Europa i EE.UU., s’arriba a este tipus de plantes incineradores i no per això són països més contaminats que Espanya”. Anuncia la portaveu popular que el seu grup no anava a recolzar la moció.

Andreu Dominguis avançava que els socialistes recolzaven la moció “perquè creiem que el fem s’ha de reciclar al màxim possible i no tirar-se tot a cremar”. Argumentava Dominguis que “al Campello hi ha una planta molt moderna, però està sorgint algun problema que altre relacionat amb les olors que desprén”. Concloïa que “el fem, com més lluny millor”.

El popular Fernando Gil, intervenia per a donar una primícia i és que “al Verger és possible que n’hi vaja una” de planta incineradora. De moment, informava, “ja s’han presentat quatre projectes per Gamesa, una empresa xinesa i dos franceses”. Defensava Gil que estos projectes “insalubres no són”.

A continuació, manifestava que en l’únic punt en què coincidia amb la moció era en els costos de personal que, confirmava, “són molt reduïts. Pràcticament entre 7 ó 8 persones podran portar una central incineradora”. Defensava el popular que “la repercussió que comporta la incineració d’eixe abocament redunda moltíssim en el preu de la recollida del fem per part de l’ajuntament”. Informava Gil que la reducció podria rondar el 80% de l’arreplegada del fem. Per això mateix el popular defensava que “no devem recolzar una moció d’estes perquè nosaltres no ho tindrem però simplement el poble del costat tindrà el mateix que nosaltres estem denegant ací i la repercussió pel que fa a la despesa és molt alta”.

El portaveu de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà, dubtava de la reducció de costos tenint en compte que pel projecte ja s’havien interessat quatre empreses el que significava que hi havia benefici.

El també popular (independent) Javier Gascó, avançava que anava a abstenir-se. Demanava, però, que “els ajuntaments faciliten més el reciclatge” augmentant el nombre de contenidors de reciclatge. Apostava per conscienciar més la població en la qüestió del reciclatge.

L’actual regidor de residus, Pascual Garcia de Ciutadans de Pego, manifestava el desig de conèixer les zones on hi ha mancança de contenidors de reciclatge i afirmava que “en cada carrer no pot haver contenidors, però per veure si podem millorar-ho”.

Des del Bloc-Compromís, Conxa del Ruste comentava que “amb l’amplitud de criteris que dóna una directiva, el Pla de Residus dóna la major indefinició possible. De fet, el Pla de Residus vigent donava a tot el nostre territori un màxim de 44% del pes per a poder ser enviat a incineradores i estem en el 68%, o siga, que ni les pròpies normes que generem, les complim”, concloïa.

L’alcalde de Pego, Enrique Moll, qüestionava “si eixa energia que anem a generar amb la crema del fem, no li passa el mateix que a les plaques solars o els molins de vents, perquè si ara ve subvencionada la incineració perquè ve per normativa europea i ara, és barat crear eixe tipus de creació d’energètica, qui diu que d’ací a deu anys un altre govern no diga el contrari i tornaríem una altra vegada a les centrals nuclears”.

Pel que fa a costos, la portaveu del Bloc-Compromís manifestava que “el cost econòmic és molt important, però perquè este siga important s’ha de tenir salut”.

El popular Fernando Gil va assegurar que en cap dels projectes presentats les incineradores emetien gassos, una afirmació que va voler posar en dubte la portaveu del Bloc-Compromís, informant que hi ha incineradores tancades per informes epidemiològics demostrant que han estat causants de les altes taxes de malalties produïdes en les zones en les que estan funcionant, informes que han fet que es tancaren. Concloïa del Rustes que les plantes incineradore “són potencialment perilloses”. Contrarestant eixa afirmació, la popular Ferrándiz contava que té un familiar que hi viu a prop d’una fa uns 40 anys i està perfectament de salut, pel que del Ruste es va alegrar.


Planta incineradora de Malmö (Suècia)


Tancava el punt l’alcalde, Enrique Moll. Recordava que ““els molinillos” existixen a tota Europa, el recollir energia en plaques solars, ja els agradaria poder fer-ho. La qüestió és si nosaltres al nostre poble volem tenir una planta. Si us preguntaren si davant de casa voleu un contenidor de cada cosa, segur que diria que no. La pregunta és si ho vols davant de la teua porta vols tindre una planta d’incineració”.

El punt es va aprovar per 9 vots a favor (PSPV, CdP i Bloc-Compromís), 5 vots en contra (PP) i 1 abstenció (Javier Gascó, del PP).
562 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!