L’Ajuntament de Pego aprova instar al Consell a la retirada immediata del Decret 1/2012

Per la mínima, amb 7 vots a favor (BLOC-Compromís, PSPV i dos regidors de Ciutadans de Pego), 6 vots en contra (PP) i dos abstencions (Cdp). A més, es va aprovar l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de matrimonis civils i es va recolzar la iniciativa plantejada per l’IES Enric Valor de Pego per a la implantació i consolidació de nous cicles formatius.
El primer punt que es va abordar al plenari ordinari de dijous, 2 de febrer, va estar l’aprovació de l’ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de matrimonis civils. Sobre la mateixa, l’alcalde i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, va explicar que “per a poder cobrar eixa taxa s’ha de tindre una ordenança que la regule” el que significa que “fins a la data no s’havia cobrat a l’Ajuntament de Pego tot i que està generant una sèrie de despeses” que enumerava: utilització d’un espai municipal, hores extres d’un tècnic municipal, neteja de les instal•lacions, tramitació de documents. Comentava Ortolà que “la majoria del nostre voltant també cobren eixa taxa”. La taxa serà única i tindrà un preu de 100 euros.

El Bloc-Compromís manifestava el seu acord amb l’ordenança, “vist que és clar una despesa per a les arques municipals i també tenint en compte que en el jutjat és devades”. D’altra banda, també s’oferia a anar gratuïtament a alguna casa per a escenificar el casament civil.

El PSPV, també deixava clar que el matrimoni civil a l’Ajuntament té uns costos i és per això que estan d’acord en posar aquesta taxa. Incidia Enrique Moll en el fet que es va estar estudiant si instituir una taxa única o diferenciada per a distints indrets municipals, però que es va elegir la primera opció.

Des del PP es va explicar que “si hi hagués hagut una distinció un poc entre s’utilitzaven dependències municipals o a la boda es celebrava en una casa particular, potser, fins a cert punt, recolzaríem la proposta, però vist els arguments exposats, anem a abstindre’ns”.

L’alcalde aclaria que “hi ha una advertència clara per part del jutjat de pau de Pego que els únics llocs que hi ha habilitats per a fer els matrimonis civils, són o bé l’Ajuntament o bé la Casa de Cultura”, sinó el matrimoni no tindria validesa.

El punt s’aprovava per 9 vots a favor (CdP, PSPV i Bloc-Compromís) i 6 abstencions.El següent punt en l’ordre del dia, demanava al plenari el seu recolzament en la iniciativa plantejada per l’IES Enric Valor de Pego per a la implantació i consolidació de nous cicles formatius. La regidora d’Educació, Alicia Siscar, exposava la proposta explicant que està avalada per un exhaustiu estudi de les necessitats de formació cobertes de la zona. Els cicles proposats són un d’informàtica, impartint el cicle superior. Fer una branca sanitària de cures i infermeria i finalment, un cicle de la branca imatge personal i perruqueria. Aquest projecte, informava Alicia Siscar, ja ha estat recolzat per Creama i per l’Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Argumentava la regidora d’Educació que “seria convenient perquè vistos els problemes que tenen hui al respecte de la desocupació, és donar un marge més ampli als alumnes per ampliar els seus coneixements”.

Des de BLOC-Compromís, Àngel Sendra, manifestava que “el professorat i administració de l’institut fan un gran esforç posant en marxa estos cicles vist el retall que van a patir […] una cosa a valorar”. D’altra banda, exposava que li hagués agradat que l’estudi fora més extens i no tan a la carta, i suggeria que també s’hagués pogut demanar un cicle formatiu de turisme.

Des del PSPV també es mostraven a favor de la proposta. El seu portaveu, Enrique Moll declarava que “tot el que siga augmentar les possibilitat d’incorporar-se al món del treball per als nostres joves amb una major preparació, ho anem a recolzar”. Denunciava Moll que el més lamentable és que “aquesta iniciativa no arribe a cap lloc perquè tots sabem com estan els diners a la Generalitat i que els retalls en educació no crec que siguen per a ampliar cicles”.

El PP es mostrava també d’acord amb la iniciativa presentada per l’institut. Maite Ferrándiz, com ja fes el regidor del Bloc, també incidia en el fet que potser “hi ha altres tipus de necessitats o temàtiques, que en aquesta zona també serien adequades”.

L’alcalde de Pego, informava que l’informe ha estat elaborat per Víctor Navarro, cap del departament d’Economia. Expressava que tan de bo aprovaren almenys una de les branques que es demanen perquè “permetria que els joves continuaren estudiant sense haver d’eixir de Pego”.

La proposta s’aprovava per unanimitat.


El BLOC-Compromís presentava una moció per a instar a la Generalitat a retirar de manera immediata el Decret Llei 1/2012 que explicava, resumidament Conxa del Ruste.

Després d’aquesta explicació es passa a la votació per a la seua inclusió al plenari per a debatre-la. Aquesta necessitava de majoria absoluta i la va obtindre amb 9 vots a favor i 6 abstencions. Era el moment en què la portaveu del Bloc-Compromís passava a llegir íntegrament el contingut de la moció:

“Na, Concepción del Ruste Aguilar regidora de l’Ajuntament de Pego i portaveu del Grup Municipal Bloc Compromís, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1/ 2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, que afecta greument dels drets laborals i retributius de centenars de milers de valencians i valencianes.

Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat Valenciana.

L’actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada, està tenint més repercussió en uns estats que en altres i en el nostre, de manera diferent entre les diverses comunitats autònomes que el conformen.

Les mesures utilitzades per a contrarestar els efectes negatius al conjunt de la ciutadania estan sent també diferents segons els estats (Islàndia, Brasil, Alemanya, Espanya, etc) o en les diferents Regions i Nacionalitats del nostre Estat (Catalunya, Euskadi, País Valencià, Extremadura , etc.)

La gestió realitzada, abans i durant la crisi, dels diferents governs, també ha estat diferent i com a conseqüència d’aquesta gestió, la situació ha esdevingut més o menys greu en cada àmbit i territori.

La crisi no la han provocada els treballadors i les treballadores, ni tampoc la ciutadania en general. Està acceptat que la causa ha estat la especulació del capital realitzada per aquells que el controlen (grups de pressió, banca, etc.).

Així doncs, si els causants de la crisi no han estat les persones que treballen i si la situació al nostre país és més greu que en altres regions, de cap manera es pot justificar que els governants de la Generalitat (els mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per a combatre el deute assolit, perjudicant principal i majoritàriament a la gent més feble, a les persones assalariades i empleades públiques, és per això que l’Ajuntament de Pego.

ACORDA:

– Instar el Govern de la Generalitat per a que retire del Decret Llei de forma immediata.

– A obrir una veritable negociació amb els sindicats per a intentar optimitzar les plantilles, els serveis i racionalitzar l’Administració sense disminuir els serveis.

– A reduir el deute eliminant els grans esdeveniments deficitaris, tot i estudiant alternatives d’ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners defraudats a l’erari públic en la gestió d’empreses públiques, aplicant mesures fiscals que graven l’especulació, recuperant els impostos de donacions, successions i patrimoni, defenestrant els gestors irresponsables que han portat a les empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els sobrecostos incommensurables en la construcció d’edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de milions de deute (Valmor), etc

– Donar compte del present acord, al President de la Generalitat i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes”.


El PSPV recolzava la moció. Enrique Moll exposava que el Decret “és una de les coses que ja anavem dient i que s’han produït”. “Reducció, reducció i apretar-se el cinturó i sempre són els mateixos els que se l’han d’apretar”, és la política que està aplicant l’actual govern central, declarava Moll.

El portaveu de Ciutadans de Pego, José Maria Ferrer expressava que el seu partit, independent, anava a tenir vot lliure en aquesta qüestió perquè hi havia discrepàncies entre els membres de la formació sobre la totalitat del contingut del document presentat.

Des del PP es creu que la moció no és solidària i és per això que manifestaven el seu vot en contra. D’altra banda, la seua portaveu, Maite Ferrándiz assegurava que des de la Generalitat “no s’ha reduït la inversió, sinó que s’ha augmentat”.

Davant els arguments del PP, Enrique Moll, comentava que ell estaria disposat a acceptar que la ruïna econòmica, social, estructural d’ocupació ha estat culpa del PSPV, però el problema és que el PP, que fa 16 anys que governa a la comunitat, no és capaç de declarar-se culpable ruïnós de l’estat del País Valencià.

La portaveu de Compromís, Conxa del Ruste, contestava que “s’ha de racionalitzar l’administració, però no així”, ja que “estes mesures estan acompanyades d’un degoteig imparable de nomenaments de personal eventual”, és a dir, de càrrecs de confiança el sou dels quals no és precisament baix. A més, recordava que el Decret no havia estat negociat amb els sindicats, sinó que simplement, en la reunió que el Consell va tenir amb ells el que van fer va ser informar-los del mateix, sense opció de diàleg.

La moció va estar aprovada per 7 vots a favor (BLOC_Compromís; PSPV i dos regidors de Ciutadans de Pego); 6 vots en contra (PP) i 2 abstencions (els altres dos regidors de Ciutadans de Pego).

En precs i preguntes, a una pregunta de la popular Paqui Orihuel sobre si enguany s’aprovarien els pressupostos de 2012, eixia un acord per a quedar, els quatre grups polítics que conformen la corporació municipal, per a parlar sobre possibles accions per a reduir despeses municipals i poder aprovar els propers pressupostos. La cita és el proper dijous, 16 de febrer, a les 18h.

637 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!