L’Ajuntament de Pego aprop de complir amb el Pla d’Ajustament

El consistori ingressa i estalvia més del previst inicialment. Així mateix, aconseguix un romanent de tresoreria positiu de 676.000 euros, quan inicialment s’havien previst uns 4.000 euros. Els incompliments tenen a veure amb els dies que es tarda en pagar factures, superant els 90 dies previstos. També ha de veure amb el pagament total de factures. Actualment l’Ajuntament de Pego deu al voltant de 100.000 euros en factures de 2012.
El Pla d’Ajustament que va oferir el Ministeri d’Hisenda als ajuntaments i altres administracions demanava que, els 15 primers dies de cada exercici, Intervenció emetera un informe sobre el seguiment del Pla d’Ajustament del municipi. Este informe, que ja està penjat a la pàgina web del Ministeri, reflexa que Pego complix quasi tots els punts del Pla.

Este informe fa un repàs de l’exercici pressupostari de 2012, reflexant el previst i l’execució real. Esta desvela que, en quant a ingressos, explicava Carlos Soro, interventor en funcions, que s’ha ingressat més del previst al Pla d’Ajustament, en concret 286.000 euros. Pel que fa a les despeses, l’Ajuntament de Pego també aconseguix estalviar. Així, s’han gastat 336.000 euros menys del que s’havia previst.

Pel que fa a les mesures correctives que comportava el Pla d’Ajustament, s’havia acordat reduir el capítol I, corresponent a Personal. La previsió era de 315.000 euros, i finalment, l’Ajuntament de Pego ha estalviat en 2012, en el capítol de Personal, 526.000 euros.

L’Ajuntament també havia previst estalviar en el capítol II, despeses generals. Ací s’esperava que alguna empresa concursara per la gestió de la Piscina Coberta, tot i que finalment no es presentava cap empresa al concurs i la gestió la realitza directament l’Ajuntament de Pego a través de la regidoria d’Esports. No obstant això, explicava l’interventor en funcions que, la gestió municipal de la piscina coberta està subjecta a un pla d’estalvi, “amb la qual cosa, esperem a finals de 2013, continuar complint”.

En ingressos s’ha creat una nova taxa per a cursar els tallers creatius de l’EPA. Reconeixia l’interventor que s’ha ingressat menys del previst perquè s’ha apuntat menys gent del que és habitual a l’haver de pagar per les classes.

Pel que fa al romanent de Tresoreria s’havia previst que fos positiu d’aproximadament 4.000 euros, tot i que finalment eixe romanent ha estat molt superior, més concretament de 676.000 euros.

Fins ací els compliments del pla d’ajustament per part de l’Ajuntament de Pego. Per al final deixa l’informe d’Intervenció els incompliments que se centren en el pagament a proveïdors que no s’aconsegueix reduir a 90 dies. De moment, la mitjana per pagar està en 160 dies. Explicava l’interventor en funcions que sobretot, perquè la taxa del fem es tarda en pagar fins a octubre.

L’altre incompliment és que no s’han pagat totes les factures reconegudes. Actualment hi ha al voltant de 100.000 euros pendents de pagament. Apunta l’informe que el gruix pendent de pagament, 81.000 euros, correspon al fem.
606 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!