La Societat Química de França premia el pegolí Francesc Lloret Pastor, catedràtic de Química Inorgànica i investigador de l’ICMol

La Societat Química de França ha concedit el Premi Hispano-Francés “Miguel Català – Paul Sabatier” SCF 2018 al catedràtic de Química Inorgànica Francesc Lloret Pastor, investigador en l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València, en el Parc Científic. El premi és biennal i està creat en col·laboració amb la Reial Societat Espanyola de Química.

El passat 4 de juliol la Universitat de València informava que el pegolí Francesc Lloret Pastor rebrà el Premi Hispano-Francés “Miguel Català – Paul Sabatier” SCF 2018, com a “reconeixement als seus eminents treballs en el disseny i síntesi de nous compostos metàl·lics polinuclears amb propietats magnètiques controlades”, així com “en reconeixement als estrets vincles que va establir i continua mantenint amb químics francesos.”

Lloret Pastor dirigix un dels grups més creatius i productius en química. Els seus treballs representen un capítol important en la Química de Coordinació i han jugat un paper clau en la creació del que hui es coneix com a Magnetisme Molecular, aportant els primers exemples d’imants basats en molècules, així com imants unidimensionals.

Explica el catedràtic i investigador pegolí que «Durant els últims vint-i-cinc anys, el camp del Magnetisme Molecular ha atret a un gran nombre d’equips d’investigació a nivell mundial a causa del seu caràcter interdisciplinari. De fet, este camp s’ubica en el punt d’encreuament de diverses disciplines com ara la Química (Inorgànica i Orgànica, Químico-Física), Física (Física de l’Estat Sòlid, Física Aplicada, Física Teòrica), Ciència de Materials, Nanociència i Biologia (metaloproteines amb centres paramagnètics). La convergència en una àrea d’investigació de científics de perfils tan diversos ha portat a un progrés ràpid i significatiu com a conseqüència de la complementarietat entre els coneixements que posseïxen i les tècniques que utilitzen. Tot això a fet que el Magnetisme Molecular s’haja convertit en una àrea d’investigació preferent dins de la Unió Europea i la Fundació Europea per a la Ciència. L’interés en l’estudi de les propietats magnètiques dels compostos de coordinació està creixent contínuament a causa de les potencials aplicacions tecnològiques del comportament magnètic presentat per estos compostos, així com el desafiament que, a nivell de ciència bàsica, representa la comprensió detallada dels mecanismes d’interacció magnètica».

Actualment, el seu equip ha desenvolupat un enfocament sintètic racional per a dissenyar Polímers de Coordinació Porosos Magnètics Multifuncionals basats en molècules multifuncionals (imants quirals, imants porosos, conductors magnètics, sistemes fotomagnètics i interruptors redox, entre altres) així com interessants compostos per a l’Espintrònica Molecular i complexos mononuclears com a models de Qubits per a la Computació Quàntica.

Francesc Lloret ha publicat més 550 articles en prestigioses revistes científiques, sent un dels químics més citats a nivell mundial, amb més de 22.000 cites. El valor del seu índex de Hirsch, h = 76 es troba entre els més alts en l’àrea de química. Estes contribucions han sigut reconegudes amb diversos premis i distincions nacionals i internacionals d’investigació. Entre altres reconeixements se li va concedir el Premi Nacional d’Investigació en Química Inorgànica de la Reial Societat Espanyola de Química (2005); en 2014 va ser triat membre acadèmic de l’Acadèmia Europea de Ciència; és Doctor Honoris Causa per la Universitat de Bucarest des de 2014, sent a més membre científic del Consell Editorial de diverses revistes científiques internacionals.

El pegolí este cap de setmana ha agraït «la cortesia i l’amabilitat» manifestada en el grup de facebook ‘Què passa a Pego?’ arrel de la notícia del seu nou guardó. En eixa breu nota d’agraïment Paco Lloret Pastor també confessa que el seu currículum comença explicant que va nàixer a Pego.

2468 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!