La Macma ja té nous Estatuts

Hui han eixit publicats al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els mateixos, un pas imprescindible perquè entraren en vigor. Aquests va estar modificats per tal d’adaptar-los al que indica la disposició transitòria sisena de la Llei 8/2010.
El 16 de març de 2011 en sessió plenària extraordinària la corporació municipal de l’Ajuntament de Pego aprovava, per unanimitat, l’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta a la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Els nous Estatuts de la Mancomunitat Circuit Cultural de la Marina Alta han estat publicats hui al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Un pas imprescindible per adquirir vigència.

Segons la publicació “els nous estatuts el que fan és adaptar-se al que indica la disposició transitòria sisena de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que disposa que les mancomunitats de la Comunitat Valenciana adaptaran els seus estatuts a la nova regulació del text indicat. L’adaptació esmentada, per adquirir eficàcia, requereix ser publicada al DOCV”.

Indica també la publicació que “les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant del superior jeràrquic del Director General d’Administració Local [Vicente Saurí Martí], en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació”, és a dir, comptador des de demà mateix.

A la Macma, “cada Entitat mancomunada estarà representada en el Ple pel seu alcalde o alcadessa com a membre nat i un altre regidor o regidora triat pel Ple del seu respectiu Ajuntament per majoria absoluta”.

Entre els objectius de la Macma trobem:
– “Promoció i foment de tota manifestació cultural en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals”.
– “Difusió i coneixement de les arts escèniques i la música”.
– “Foment de la lectura”.
– “Potenciar els grups locals”.
684 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!