La Junta Electoral Provincial autoritza un programa especial sobre eleccions generals a Ràdio Pego

La direcció de Ràdio Pego va demanar el passat 14 de febrer el parer de la Junta Electoral per a poder donar l’oportunitat a les 4 formacions polítiques de Pego que es presenten a les eleccions generals a explicar, en igualtat de condicions, les seues propostes electorals als pegolins i pegolines. Serà el dimarts 4 de març de 12 a 14 hores. Estan convidats els secretaris locals tot i que poden delegar en algun càrrec del partit de la comarca o de la província., cadascun tindrà 4 minuts d’intervenció i un minut de rèplica. El dia en què s’inicia oficialment la campanya electoral per a l’elecció del President del Govern la Junta Electoral Provincial d’Alacant certifica que ha acordat “autoritzar el debat en els termes exposats.” Els termes presentats en la proposta de programa radiofònic especials eleccions generals són els següents: es convida “a les quatre formacions polítiques de Pego que es presenten a les eleccions generals -PP, PSOE-PSPV, BNV i ERPV- per a oferir-los l’oportunitat d’explicar, en igualtat de condicions, les seues propostes electorals als pegolins i pegolines”.

L’escrit presentat a la Junta continua: “La proposta consisteix en un programa de dues hores en horari de màxima audiència, de 12 a 14 hores –es produiran 4 talls publicitaris durant tot el programa-, el dimarts 4 de març de 2008 –dins del període de campanya electoral. Es convidarà els secretaris locals de les formacions polítiques convidades. Aquests podran delegar la seua presència en altres representants de la seua formació d’àmbit comarcal o provincial perquè durant l’espai radiofònic expliquen les propostes del seu programa electoral.”

I dóna més detalls: “L’espai radiofònic es dividirà en diversos grans blocs (per exemple economia, infrastructures, benestar social, educació). Per sorteig –abans de començar el programa- s’elegirà l’ordre de temes a exposar i l’ordre d’intervencions. Cada candidat/a disposarà de 4 minuts per a explicar cada punt i 1 minut de rèplica.”

“La finalitat és que amb aquest programa l’audiència de Ràdio Pego conega millor que és el que cada partit proposa abans de dipositar el seu vot en les urnes el diumenge 9 de març de 2008.”, acaba exposant la proposta de la Direcció de Ràdio Pego. Tot això perquè la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General expressa que “Les emissores de radiodifusió sonores de titularitat municipal no distribuiran espais gratuïts de propaganda electoral en les eleccions distintes a les municipals”, com així mateix “no poden contractar-se espais de publicitat electoral en les emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal”.

630 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!