La Generalitat aposta per un nou model de transport públic que cobrisca els importants desequilibris de població de la Marina Alta i Baixa

Ho ha anunciat el director general de d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, a Pego, davant els alcaldes i alcaldesses de moltes de les poblacions de la Marina Alta i la Marina Baixa. En el nou model «la participació pública és important», i és que en la reunió de hui els i les representants municipals els han traslladat els «problemes, inquietuds i propostes» respecte al transport públic interurbà. Actualment, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat està dibuixant el mapa de les necessitats de tot el territori per a, en un any, presentar la reordenació del transport públic per carretera.

P1310051Este matí, a la Casa de Cultura de Pego s’han reunit alcaldes, alcaldesses i representants polítics d’un bon nombre de pobles de la Marina Alta i la Marina Baixa per escoltar el que els havien d’exposar el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, i el cap de servei de Transport Metropolità i Grans Àrees Urbanes, Aurelio López, al voltant de la reordenació de concessions pel que fa al transport públic interurbà.

P1310039El director general ha començat amb la radiografia de la zona. Dos comarques que aglutinen el 20% de la població de la província d’Alacant, el que en xifres es traduïx en 356.000 habitants. Amb una densitat de població prou gran, amb una mitjana de 250 habitants per quilòmetre quadrat. La realitat de les dos comarques, però, és el repartiment de població és «molt desigual», amb grans concentracions a la costa i petits nuclis urbans a l’interior. Les dos comarques «compten amb 8 pobles amb més de 20.000 habitant, la meitat dels municipis (24), però, tenen menys de 1.000 habitants», descrivia Carlos Domingo, qui també destacava que el que diferencia també estes dos comarques de la resta és l’alt grau «d’estacionalitat». Com a exemples anomenava a Dénia i Calp que «quintupliquen la seua població a l’estiu, Benidorm la duplica o La Vall d’Alcalà la multiplica per 7 a l’estiu», «el que té conseqüències respecte del transport en autobús», assegurava.

P1310038Les àmplies «desigualtats» en la distribució de la població a les dos comarques afecta el sistema de transport, reconeixia el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat. Explicava Carlos Domingo que des de «la Generalitat partim del principi de l’equitat, en el sentit que hem d’atendre tant les poblacions grans, com a les mitjanes, com les menudes». Un principi, el d’equitat, que assegurava que per al Consell «és important», pel que fa «a la població com també a l’edat» i en este punt informava que «el 30% de la població té més de 64 anys, el que és un entrebanc a l’hora de la mobilitat perquè la majoria d’esta població necessita el transport públic, l’autobús, per a desplaçar-se, sobretot, a l’hospital […] perquè sinó depèn d’altres», reconeixia Domingo. És per això que les línies que connecten amb l’hospital són de les més demandades pels ajuntaments.

P1310047El conjunt del territori de la Marina Alta i Baixa està cobert per 12 concessions de transport públic interurbà. I els problemes amb què s’ha trobat la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat han estat que «la pràctica totalitat de les concessions estan caducades i el que es feia era anar prorrogant». Això implica que, «un empresari, amb una concessió prorrogada, no té massa ganes d’invertir i com eixes concessions es van atorgar fa molts anys, […] alguna línia té problemes econòmics i pel seu compte el concessionari, com no té l’obligació de prestar el servei, lleva una freqüència, canvia l’itinerari o se’n va a casa», explicava el director general.

Fa dos anys es van trobar que hi havia uns projectes redactats per a renovar les concessions dels autobusos, però «es van trobar també amb molta oposició per part dels ajuntaments perquè [esta renovació] es limitava a calcar la situació anterior».

Davant este dibuix de la situació, «la Generalitat ha apostat per un nou model de transport que renove totes les concessions» i per això han comptat amb empreses especialitzades en la matèria. El treball l’han de fer en un any.

P1310041La Generalitat intenta fugir, en eixes futures concessions, dels dos extrems que es poden donar «ni anar al xicotet empresari ni a la concentració empresarial macro que supose monopoli». Deixava clar el director general que «les línies les regula la Generalitat: el mercat, les concessions i les necessitats que s’han de satisfer». L’únic cas especial de les dos comarques és Benidorm perquè té més de 50.000 habitants.

En el nou model «la participació pública és important», ha declarat el director general. I hui ha estat la primera etapa, ja que, explicava Carlos Domingo la reunió duta a terme a Pego tenia com a objectiu «escoltar problemes, inquietuds i propostes» directament dels ajuntaments. En els propers mesos els ajuntaments o les mancomunitats hauran de formular propostes. La penúltima fase es donarà quan els projectes se sotmeten a exposició pública en el DOGV.

P1310044La majoria d’empreses d’autobús de les dos comarques són menudes i la idea que té la Conselleria és «concentrar un poc les explotacions per a obtenir una petita economia d’escala», explicava el cap de servei de Transport Metropolíta, Aurelio López. Així mateix, llançava la proposta d’integrar el transport escolar amb el transport regular, perquè, assegura que hi ha municipis que compten amb el servei escolar però no amb el de línia regular, és per això que des de la Generalitat es creu convenient unir tots dos transports «perquè el servei siga més eficient». Així, «la idea de la generalitat és reequilibrar el sistema», resumia López.

En la reunió de hui, els alcaldes o representants de cada població present ha exposat la seua situació. Des de la Mancomunitat de Pego, l’Atzúbia i Les Valls, s’ha presentat una proposta amb dos línies noves:

1) Pego – MontePego – centre comercial – Dénia – platja les Marines -Marjal

2) Pego – L’Atzúbia – Forna – Vall de Gallinera – La Vall d’Alcalà – La Vall d’Ebo.

 

1837 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!