La Conselleria autoritza l’ocupació del primer mòdul de l’antic institut de Pego

Ho fa, però, de manera temporal pel termini d’un any prorrogable durant 10 anys. Esta autorització, que arribava hui via correu certificat a l’Ajuntament de Pego, permet la instal•lació de l’ascensor hidràulic que estava inclòs en la partida destinada al condicionament d’este mòdul en el pressupost de 2014. La finalitat a la que es destinarà l’immoble és a acollir un centre de participació ciutadana.
En el mes de desembre de 2013 el plenari de l’Ajuntament de Pego va aprovar, provisionalment, el pressupost d’enguany, de 2014. En ell, s’incloïa, després de molt de temps una partida d’inversions. Una d’eixes inversions, per un valor de 38.044’72€, era per a reformar el primer bloc de l’antic institut de Pego. El gruix del cost s’havia de destinar a l’instal•lació d’un ascensor hidràulic per fer accessible l’edifici. Des d’aleshores l’Ajuntament de Pego no ha pogut executar eixa partida pressupostària perquè la Conselleria d’Educació no l’autoritzava a ocupar l’edifici.

Ací hem de fer un punt i a part per a explicar que, a principis de juliol el secretari municipal explicava al plenari ordinari que, segons certificació registral, [el primer mòdul de] l’antic institut de Pego tenia com a titular, de ple domini i sense cap càrrega, a l’Ajuntament de Pego i no a la Conselleria d’Educació. Esta circumstància permetia, doncs, que el consistori no hagués de demanar permís a la Conselleria per executar obres. No obstant això, l’equip de govern va creure convenient curar-se en salut i continuar amb el tràmit administratiu que ja havia encetat, reforçat este amb múltiples reunions amb diversos estaments de la Conselleria per a intentar accelerar la resposta.

Esta resposta ja ha arribat, este matí oficialment, per via correu certificat. Sobre la qüestió de la titularitat de l’edifici, la Conselleria considera “irrellevant en el present procediment el dret de propietat que diu ostentar l’Ajuntament de Pego sobre la finca registral nº 12466 ja que l’afectació que es va efectuar per Acord municipal de 1967 relativa a “afectar per temps indefinit, al Centre d’Ensenyament Mitjà de Grau Elemental de Pego, l’ús de l’edifici i terrenys dependents del mateix construït per l’Ajuntament […]” comporta que l’immoble estiga adscrit a l’ens que ostente les competències en matèria d’educació secundària, açò és, inicialment l’Esta i posteriorment la Generalitat per reial decret de transferències”.
Sobre la qüestió més important, la de la cessió del primer mòdul de l’antic complex educatiu, la Conselleria d’Educació, ha resolt, com explicava la regidora d’Urbanisme, Alicia Siscar, “autoritzar l’Ajuntament de Pego per l’ocupació temporal del mòdul inicial de les instal•lacions de l’antic IES Enric Valor d’esta localitat, per un termini inicial d’1 any, a computar des del dia següent a la data de notificació de la present resolució, amb possibilitat de pròrrogues fins un període màxim de durada de 10 anys”.

Siscar continuava explicant a Ràdio Pego que esta resolució ja l’havien comunicat abans al consistori, però, fins aleshores “ens havien posat un xicotet problema que va ser la instal•lació d’un ascensor hidràulic […] perquè afecta a l’estructura de l’edifici”. Esta circumstància feia que el Servei de gestió patrimonial hagués d’emetre un informe favorable a la instal•lació de l’ascensor. Este tràmit, assegura la regidora d’Urbanisme és el que “ha demorat tantíssim” la resposta final de la Conselleria. Eixa resposta ha estat positiva, especificant que “res obstaculitza la seua realització […] relativa a l’ascensor hidràulic”.

Confirmava Alicia Siscar que l’ascensor sí que s’instal•larà. De fet, este mateix matí s’ha adjudicat el concurs per a dur a terme esta obra. La regidora d’Urbanisme comentava que este “tardarà uns dos mesos, des què el demanen fins a que el porten”.

La resolució de Conselleria especifica que “els fins a què es destinarà l’immoble són els que consten en l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2014, en concret, i per a l’edifici número 1, convertir-se en Centre de Participació Ciutadana a Pego”, un extrem que confirmava la regidora d’Urbanisme i que afegia que també s’especifica que l’edifici “no es podrà ni arrendar ni subarrendar que ha de ser un bé per al poble i s’ha de fer càrrec l’Ajuntament de totes les despeses i tots els desperfectes que es puguen ocasionar allí”.

L’autorització també detalla que esta “té un caràcter gratuït, prohibint-se expressament desenvolupar activitats que tinguen caràcter econòmic, o que no consten incloses en la programació d’activitats”.

La valoració de l’equip de govern sobre esta autorització és agredolça, ja que, tot i que és bona, la sensació és que es queda curta. Alicia Siscar ho expressava manifestant que “et sents un poc trista perquè un any és molt poquet. Està fent una inversió molt gran en un edifici que no saps si d’ací a un any et diran tornar-me’l”.

Li preguntàvem a la regidora d’Urbanisme quines circumstàncies s’haurien de donar perquè Conselleria no prorrogara l’autorització. Contestava que hauria d’augmentar la demanda educativa, però aventurava que això serà difícil que passe donat que la natalitat no augmenta. L’altra possibilitat de revocació es derivaria de l’incompliment d’algun punt descrit en l’acord entre l’Ajuntament de Pego i la Conselleria d’Educació.

Actualment, l’Ajuntament de Pego està esperant que concedisquen el butlletí d’alta de llum i aigua per al primer mòdul de l’antic institut. D’altra banda, ja s’han canviat els cristalls. Hi ha pendent fer una rampa d’accés, s’ha de pintar, falta condicionar els banys i alguns detalls més per poder reobrir l’espai. No obstant, tot apunta que en 2015 Pego ja podrà gaudir d’este edifici.

787 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!