El pressupost de 2017 de l’Ajuntament de Pego puja un 4,95%

La proposta aprovada hui per l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego Independents) és de 10.389.339€. Durant la defensa del pressupost, el regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, ha afirmat que este és l’últim pressupost que farà després de 14 anys participant en la seua redacció de manera directa o indirecta. El capítol que més augmenta, amb diferència, respecte a 2016 és el d’inversions amb un increment del 1.400% que es traduïx en 268.000€, dels quals 162.000€, s’obtindran a partir d’una operació de crèdit perquè l’endeutament actual de l’Ajuntament està al voltant del 60%. L’alcalde, Enrique Moll, ha valorat que es tracta «dels millors pressupostos que es podien fer». Pel que fa als partits de l’oposició, Compromís per Pego i Volem Pego han votat en contra i el PP s’ha abstingut. Tots tres partits han coincidit a descriure els comptes com a «continuistes».

P1310775Este matí s’ha debatut en una sessió plenària extraordinària el pressupost de 2017 de l’Ajuntament de Pego. Abans, però, s’ha proposat al ple ampliar la moratòria aprovada en el ple de 17 de desembre de 2013 per a no consignar en el pressupost de 2017 la quantitat de 176.544€ a aportar al fons d’inversions en infraestructures derivades de l’increment de població lligat al desenvolupament de la urbanització Penya Roja, atenent, segons explicava el regidor d’Hisenda, a que no s’està produint eixe augment. Carmelo Ortolà també deixava clar que «són infraestructures de tot el terme municipal» i no exclusivament de Penya Roja.

Una vegada aprovat este punt amb els 9 vots a favor de l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego Independents) i 7 abstencions dels grups de l’oposició (Compromís per Pego, PP i Volem Pego), es passava al punt més important del ple, el pressupost 2017.

P1310780El pressupost que ha presentat el regidor d’Hisenda ascendix a 10.389.339€, el que suposa un increment del 4,95% respecte al pressupost de 2016. Carmelo Ortolà, ha afirmat en una de les seues intervencions, que estos són els últims pressupostos que farà després de 14 anys participant de la seua elaboració, de manera més directa o menys.

Del pressupost de 2017, en el capítol de despeses hi destaca l’increment del capítol d’inversions que contempla 268.000€, el que suposa un increment respecte a 2016 del 1.400%. Explicava el regidor d’Hisenda que d’eixes inversions, 162.000€ estaran finançats a partir d’una operació de crèdit que l’Ajuntament de Pego es pot permetre realitzar perquè el seu endeutament és inferior al 75% (este està al voltant del 60% actualment). La resta d’inversions es faran en càrrec al pressupost, explicava Carmelo Ortolà.

L’altre augment significatiu en el pressupost de 2017 el trobem en el capítol III, el dedicat a despeses financeres, ja que s’incrementa en un 240%, el que es traduïx en 497.000€. Esta quantitat la dividia Ortolà en dos parts, «el que realment anem a pagar per interessos, 102.000€ i una altra part de 395.223€ que estan destinats al pagament dels interessos del contenciós de l’última certificació del PAI de Verdales».

El capítol IV, dedicat a transferències corrents, «té una reducció d’un 12,35%» que es deu al fet que la Generalitat Valenciana està destinant ajudes a la Mancomunitat de Serveis Socials, el que permet a l’Ajuntament de Pego «reduir la seua aportació» a esta entitat. En el capítol IX, dedicat a passius financers, hi ha consignats 850.000€ d’amortització de capital de préstecs. Esta xifra representa una reducció del 17% respecte a 2016.

Pel que fa als ingressos, hi destaca la pujada d’un 33% del capítol II, que preveu ingressar 90.000€ d’impostos indirectes (obres i construcció). Esta previsió es fa en base als ingressos dels dos primers mesos de l’any i tenint en compte que l’any passat es van superar les expectatives.

En taxes i altres ingressos es preveu ingressar 1.802.000€, el que representa una disminució del 14% degut a que la Generalitat Valenciana ha passat a subvencionar l’abonament de la residència i això descarrega a l’Ajuntament d’eixa despesa. En el capítol IV, de transferències corrents, s’ingressaran 2.583.000€, un 19,88% més que en 2016.

P1310790En passar al torn de paraula, la representant de Volem Pego, Irene Sendra, lamentava el poc temps que han tingut per a poder estudiar el pressupost i manifestava que «hi ha moltes coses que des de Volem no tenim clares», és per això que, advertia, «l’actitud que prendrem des de Volem Pego serà de fer un control al llarg de tot l’any a vore com estan gastant-se els diners perquè no vegem gens clares algunes partides». També apuntava que la sensació és que «no hi ha un control de les despeses» apuntant que «no hi ha cap tipus d’inversió per a reduir despeses». Així mateix, Sendra criticava que les inversions que es presenten «deurien estar contemplades en altres partides de manteniment»

Entre els dubtes que Volem Pego sobre el pressupost, Irene Sendra, enumerava alguns com: «Atenció protocol·làries i representatives: 11.000€. Òrgans de govern, atenció al protocol i representatives: 6.000€. Què significa l’atenció protocol·lària i 6.000€ per a què?», «35.000€ de Medi Ambient, que podríem fer amb ells», «despeses jurídiques hi ha un fum. En què es gasten?», «reunions i conferències en promoció social: 12.000€. Què és la promoció social?», «altres despeses diverses: 7.000€», «treballs tècnics: 2.500€», «protecció i salut, altres transferències: 10.000€. Altres transferències, de què?», «propaganda i publicitat és increïble, 5.000€ per un costat, 7.000€ per l’altre, de quin tipus de publicitat estem parlant?».

P1310793La popular Ana Ortolà expressava no entendre perquè el pressupost s’ha hagut d’aprovar en un ple extraordinari quan la setmana passada hi va haver un ordinari. D’altra banda, assenyalava que «els veiem bastant similars als de l’any 2016». Demanava la portaveu popular algunes explicacions sobre canvis en algunes partides com l’increment notable en Medi Ambient, «a què està previst que es destinen els 35.000€ de la partida de Medi Ambient, tenint en compte que en 2016 només hi havia 1.500€ pressupostats?». Un altre dubte del PP «és l’increment en 2.000€ per a les atencions protocol·làries dels òrgans de govern». Un altre aspecte que també han plantejat ha estat en l’apartat de «festes i festejos que ha baixat la partida en 45.000€, quines van a ser les diferències?». «Fires i altres despeses diverses, ha pujat en 9.000€ i voldríem saber si va acudir-se a més fires».

També manifestava sorpresa, Ana Ortolà, al voltant de «la dedicació parcial de la regidora de turisme» perquè ella va justificar esta dedicació adduint que «hi havia nous projectes de Turisme que s’havien de desenvolupar i que ella havia de dur endavant, tot i que es contradiu que en el fet que l’any 2016 es van consignar 34.000€ i en l’any 2017, en l’apartat d’estudis i treballs tècnics de promoció turística, hi ha consignats 3.000€. Quins projectes es van dur endavant en 2016 que ara es deixen de dur endavant o quina és la justificació real de la dedicació parcial?». Per últim, des del PP han trobat a faltar saber si està previst actuar a Monte Pego, si les ajudes a les associacions van a incrementar-se o són les mateixes o està previst el manteniment d’edificis com el teatre municipal o l’antic centre de salut.

P1310801El portaveu de Compromís per Pego, Àngel Oltra, començava la seua intervenció manifestant que «ens alegra prou que tinguem ja pressupostos, perquè l’excusa era que no estaven aprovats els pressupostos generals de l’Estat, però estos no estan aprovats i ací ja els tenim», una observació feta per evidenciar que es podrien haver portat a aprovar a finals de 2016 i no ara. També criticava el poc temps que han tingut per estudiar-los.

Compromís ha criticat que els pressupostos de 2017 «són una continuïtat del que venien sent» i lamentaven que en Serveis Socials no s’haja augmentat la partida pressupostària, perquè entenen que, amb les transferències de la Generalitat «és el moment ideal per a augmentar serveis a la Mancomunitat com prestacions socials». Titllaven les inversions, des de Compromís, com a «prou qüestionables», plantejant que «moltes d’elles estan com a inversions, però podrien estar com a reposició de mobiliari o material o el que siga» i manifestaven la seua estranyesa en el fet que no existisca una inversió per al teatre, atenent que està «caient, segons diuen els regidors i les regidores». També han trobat a faltar inversió per a la segona fase de l’institut vell o per a l’adequació del que anava a ser l’ecoparc per a la protectora d’animals. Davant açò expressava que «no va a canviar absolutament res per al poble», tot i concloïa Àngel Oltra que «és el vostre pressupost», tot i que deixava caure que «els diners són de tots».

P1310815L’alcalde, Enrique Moll, començava la seua intervenció anunciant que anava a aprovar el pressupost. Posava de rellevància que este pressupost no té cap partida destinada a la residència i explicava que «enguany la residència ha rebut una subvenció de 580.000€ per crear 30 places públiques, el que permet que la residència passe de tindre un dèficit d’uns 300.000€ a ser pràcticament viable». Indicava Moll que en el pressupost no s’han inclòs els al voltant de 130.000€ que correspondrien a Pego del Fons de Cooperació Municipal, perquè no hi ha una notificació oficial de l’import que es rebrà. Així, indicava que «el dia que ens entren seran un fons per a poder fer qualsevol tipus d’inversió o per a avançar préstecs».

Ressaltava el portaveu socialista el treball que s’ha fet durant estos anys per tal d’abaixar el nivell d’endeutament i apuntava que ara s’estarà al voltant del 60%, el que «ens permet fer alguns préstec per a fer inversions». Lamentava Enrique Moll que els pressupostos encara «estan capats per l’Estat perquè, tot i que hi ha un romanent de tresoreria de 800.000€, no ens els podem gastar en inversions».

Valorava el portaveu socialista els pressupostos 2017 com «els millors pressupostos que es podíem fer» i apuntava que hem augmentat en promoció econòmic, medi ambient, en inversions, entre d’altres. Avançava que enguany van a tornar a presentar un projecte al Pla d’Obres i Serveis de la Diputació d’Alacant i, si s’aprova, «doncs farem una altra inversió gran al poble». Sobre el teatre, anunciava que els tècnics han diagnosticat que no val la pena restaurar-lo, sinó que s’hauria d’enderrocar-lo i tornar a alçar-lo.

De fet, avançava l’alcalde que «actualment a l’oficina d’Urbanisme hi ha 4 projectes que estan en marxa. Un és l’adequació de l’edifici Cervantes per a fer una biblioteca pública i, conseqüentment la Casa de Cultura es quedaria com a museu. El segon projecte és el ‘Camí Verd’, un camí pel que es podria anar a peu o en bicicleta que connectaria el poble amb la Muntanyeta Verda. El tercer projecte seria el centre de recepció de La Marjal que li tocaria fer-lo a la Conselleria, però com van comunicar que no tenen personal tècnic ni mitjans per a dur-lo endavant, ens encarregarem nosaltres, a veure si ells l’executen. I el quart projecte és el cine. Per este ordre de prioritat», puntualitzava Enrique Moll.

Carmelo Ortolà concloïa que «hui l’Ajuntament de Pego es pot considerar un consistori sanejat, en un grau d’endeutament respectable i, és una situació que, qui l’herete este ajuntament en el futur tindrà la casa neta, però encara li quedarà alguna brutícia dins» i advertia que si es tanca el PAI del Cementeri s’haurien de pagar uns altres 500.000€ per part de l’Ajuntament.

El projecte de pressupost per a 2017, ha sigut aprovat amb els 9 vots a favor de l’equip de govern, 5 vots en contra de Compromís per Pego i Volem Pego i 2 abstencions del PP.

2147 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!