El plenari de Pego dota una partida pressupostària destinada a ajudar econòmicament a les associacions

Destina la productivitat i les gratificacions del personal de l’ajuntament per a ajudes a les associacions, ja que el pla d’ajustament contemplava que durant dos anys no s’anava a gratificar els treballadors i treballadores del consistori. La partida és de 158.424 euros.
L’Ajuntament de Pego, en el darrer plenari ordinari va aprovar la primera modificació de crèdit per baixes al pressupost de 2013 per un import de 158.424’71 euros. El destí d’eixos diners eren les distintes associacions de Pego que, en un primer moment s’havien quedat sense partida pressupostària en el present exercici. Seguidament a l’aprovació d’esta modificació de crèdits, es passava a aprovar les bases d’execució del pressupost 2013.

En primer lloc, l’alcalde del municipi explicava la modificació. Recordava que l’any passat la quantia destinada a les associacions de Pego ja es va retallar, però que alhora es va avançar que enguany es mantindrien les mateixes. El que es va fer dijous passat va estar, passar la partida destinada a productivitat i gratificacions del personal de l’administració local -que per llei s’ha de pressupostar-, a esta nova partida per a associacions. Apuntava el regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, que al pla d’ajustament s’especifica l’anul·lació de gratificacions als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Pego.

Des del Bloc-Compromís, es veia el punt com una qüestió tècnica i no plantejaven més problemes. Reiterava la part tècnica de la modificació el portaveu del PSPV, Enrique Moll. Maite Ferrándiz, pel PP, demanava una explicació més tècnica del funcionament de les baixes i altes al pressupost.

El regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà admetia que al pressupost, al Capitol I dedicat al Personal, hi ha una partida que ve marcada per llei i que per tant, inicialment s’ha de contemplar. Reforçava l’explicació l’interventor accidental i explicava que, “una vegada que entra en vigor el pressupost, aquells casos dels quals tu tingues la certesa que no vas a disposar d’ells durant l’exercici, pugues llevar-los o canviar-los de partida. Això suposa que, després si vols tornar-los a col·locar, els hauràs de tornar a fer mitjançant una altra modificació de crèdits”.

Maite Ferrándiz plantejava “la productivitat i les gratificacions com afecten al personal”. L’interventor accidental contestava que “en el pla d’ajustament que es va aprovar l’any passat s’especificava que durant l’exercici 2013 i 2014 no anava a pagar-se ni productivitat ni gratificacions al personal”.

La portaveu popular també preguntava si el personal de l’ajuntament de Pego sabia on s’anava a destinar eixa partida de productivitat i gratificacions. Carmelo Ortolà, alcalde i regidor d’Hisenda, contestava que “la productivitat és discrecional i l’aprova l’alcalde”. A més, asseverava que “eixos diners van a d’altres servicis del poble”.

Este punt era aprovat per 9 vots a favor (4 de Ciutadans de Pego, 3 PSPV i 2 del Bloc-Compromís) i 5 en contra (PP).

Seguidament a l’aprovació de la modificació de crèdit es votava la modificació de les bases del pressupost. Ací el resultat de la votació tenia unes altres xifres. S’aprovava per 11 vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i els del PP. En esta ocasió els dos regidors del Bloc-Compromís s’abstenien.

Conxa del Ruste, portaveu de la formació valencianista explicava que “no estem d’acord en estar en un pla d’ajust, estar acomiadant persones i que hi haja encara subvencions tan unflades com la del futbol, que no ha baixat gens. I altres coses que trobem que es poden baixar”. D’altra banda, però, del Ruste també denunciava que “hi ha associacions que els diners li venen quan ja ha fet la despesa, fa bastant temps abans” i és per això que des del Bloc-Compromís defensen que “seria més eficaç que fóra menys quantitat i al moment i tots estalviaríem mal de caps”. Afirmava Conxa del Ruste que “no es que estiguem totalment en contra de la política de subvencions, però, que en el temps que estem, trobem que no són de les coses que hauríem de defensar al 100%”.

En el PSPV agafava la paraula el regidor de Festes, Esports i Joventut, Raül Tamarit que defensava que, justament “pels temps en què estem pensem que devem col·laborar un poc en les associacions”. Reconeixia Tamarit que potser si que hi haja subvencions més unflades que altres, però també recordava que, en un any es va reduir el 50% i avançava que “l’any que ve tornarem a reduir”. No obstant això, defensava el fet que “no podem, en dos anys, acabar en una asssociació que tinga un pressupost tan elevat”.

El regidor d’Esports també recriminava a la portaveu del Bloc-Compromís que quan la regidoria la portava eixe grup polític no van reduir el pressupost destinat al Pego CF. I recordava que “el primer jo l’he reduït al 50%”.

El PP es postulava a favor del punt perquè, explicava Maite Ferrándiz, “considerem que, a la majoria d’estes associacions, estos diners els servixen per a poder continuar funcionant”. No obstant això, puntualitzava la portaveu popular que al respecte de “el repartiment, la quantitat” discrepen, tanmateix, “el tema és que a les associacions els fa falta eixe tipus d’ajuda” i creuen que “s’ha de fomentar qualsevol tipus d’associació”.

Carmelo Ortolà prenia la paraula per Ciutadans de Pego i li contestava a la portaveu del Bloc-Compromís en la línia del PP i del PSPV, assegurant que “si no col·laborem un poc, hi hauria algunes associacions que desapareixerien”. Ortolà reconeixia que “ens haurem d’asseure a reflexionar sobre les dotacions” i lamentava que potser l’any que ve “es reduisquen tant les aportacions que no arribe a ser viable algun projecte i s’hauran de buscar altres vies de finançament”.

José Maria Ferrer, portaveu de Ciutadans de Pego recordava que les associacions també reben ajudes no econòmiques de l’Ajuntament de Pego com són fotocòpies, avisos radiofònics, instal·lacions municipals o dels personal municipal en el muntatge de diferents activitats, entre d’altres.

Contestava també la portaveu del Bloc-Compromís a les al·lusions anteriors. Defensava Conxa del Ruste que “quan nosaltres portàvem la regidoria d’Esports ni s’havia tirat al carrer a ningú ni estàvem en pla d’ajust. Vam reduir a la meitat i ens vam quedar ahí”, però, assegura del Ruste, “no és el mateix cas” per a afirmar que “quan s’apreta el cinturó, s’apreta de tots. Nosaltres ens el vam apretar sense que ningú tinguera l’emergència d’apretar-lo”.

Davant esta contestació el socialista Enrique Moll replicava que, el que s’ha de fer la pròxima volta és “diferenciar entre la partida que se’n va al primer equip i la que se’n va a l’escola de futbol”.
675 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!