El pegolí Josep Mas Bolufer guanya el X Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca

Este guardó està convocat per l’Institut Cartogràfic Valencià. La seua missió és reconèixer i estimular la creació tècnica, l’enginy i l’esforç en l’elaboració dels treballs de fi de grau i de fi de màster, relacionats amb la geomàtica. El pegolí, graduat en Enginyeria Geomàtica i Topografia per la UPV ha aconseguit este prestigiós premi en la modalitat de treball de fi de grau per Línies Límit. Un estudi sobre les delimitacions del terme de Pego, concretament la línia límit de Pego amb Vall d’Ebo, i també la problemàtica existent amb la Marjal de Pego‐Oliva. Josep Mas Bolufer en el seu treball actualitzar eixes línies límit municipals que van ser definides mitjançant actes de delimitació alçades per l’Institut Geogràfic Nacional a finals del segle XIX i principis del segle XX, el que provoca que siguen imprecises perquè els mollons estan desapareguts o no es coneix la seva ubicació exacta. Així, el treball de Mas Bolufer pretén actualitzar-los i «definir‐los amb la tecnologia del sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS), amb la intenció que aquests resultats perduren en el temps d’una manera inalterable».

AAMABADGAAwAAQAAAAAAAAvpAAAAJDRmZTcyYzE1LWE2N2MtNDQxMy05OWQwLTM5YjhhYTZmOTM1YgHui parlem d’un altre pegolí que ha estat destacat en la seua matèria. Es tracta de Josep Mas Bolufer, graduat en Enginyeria Geomàtica i Topografia per la Universitat Politècnica de València. El seu treball de final de grau, realitzat durant el curs acadèmic 2016/2017, ha estat guardonat amb el X Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca que convoca l’Institut Cartogràfic Valencià amb la missió de reconèixer i estimular la creació tècnica, l’enginy i l’esforç en l’elaboració dels treballs de fi de grau i de fi de màster, relacionats amb la geomàtica, és a dir, amb cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geodèsia i sistemes d’informació geogràfica, en l’àmbit valencià. En definitiva, el que pretén lInstitut Cartogràfic Valencià és premiar el millor Treball de Fi de Grau i el millor Treball de Fi de Màster del curs 2016-17 amb 1.150€ i 2.300€, respectivament.

linies limitEl pegolí Josep Mas Bolufer ha aconseguit este prestigiós premi en la modalitat de treball fi de grau que duu per títol Línies Límit, una abreviació del títol original del seu treball de fi de grau titulat: Estudis de recuperació i millora de línies límit municipals en l’Institut Cartogràfic Valencià i aplicació en el municipi de Pego.

Explica l’autor del treball que «La majoria de línies límit municipals estan definides per mitjà d’actes de delimitació alçades per l’Institut Geogràfic Nacional a finals del segle XIX i principis del segle XX. A més, l’alçament era portat a terme amb la instrumentació i metodologia pròpies de l’època, amb la finalitat de realitzar el Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:50000 (MTN50)». Això provoca que «actualment molts dels mollons que es van fer per delimitar els municipis, estiguen desapareguts o no es conega la seva ubicació exacta». És per això que es considera que «es fa necessària una actualització d’aquests límits per tal de definir‐los amb tecnologia del sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS) [perquè proporciona informació sobre posició amb gran exactitud], amb la intenció que aquests resultats perduren en el temps d’una manera inalterable, ja que aquests mollons es dotaran de coordenades».

En esta línia se situa el treball de Josep Mas Bolufer, qui ha desenvolupat el projecte pilot portat a terme en l’Institut Cartogràfic Valencià durant el període 2016‐2017; on va estar fent pràctiques en empresa entre octubre de 2016 i juny de 2017. Este projecte va implicar les delimitacions de les línies de Llíria amb Domeño, Benissanó, Benaguasil i Olocau.

linies limit 2
Il∙lustració 2 Portada acta de delimitació Pego‐Vall d’Ebo extret del treball de Josep Mas Bolufer

D’altra banda, el pegolí en el seu treball final de grau també ha realitzat un estudi de la línia límit de Pego amb Vall d’Ebo, on ha fet inventari dels mollons ja existents i també ha replantejat els mollons desapareguts en esta línia límit municipal. El primer pas per a recuperar esta línia va ser la recerca de la documentació necessària. Josep Mas va començar per l’acta de delimitació entre Pego i la Vall d’Ebo del dia 31 d’octubre de 1898.

Així mateix, l‘estudi tracta «la problemàtica existent a la Marjal de Pego‐Oliva». Un tema que va començar durant les pràctiques que va realitzar a l’Ajuntament de Pego durant l’agost de 2014 i que va consistir en un «treball de recerca de mollons de la línia límit de Pego» amb Oliva per la Marjal amb la intenció de «resoldre els problemes originats en eixa línia que separa els dos termes municipals».

Per a poder saber on estan els diferents mollons que delimiten termes, el pegolí Josep Mas Bolufer, ha necessitat estudiar i transcriure «les actes de delimitació i els quaderns de camp de l’Institut Geogràfic Nacional de l’any 1896». Posteriorment, ha hagut de desenvolupar «la poligonal del quadern de camp per tal d’obtenir unes coordenades aproximades dels mollons, fer una eixida de camp per reconèixer els possibles mollons existents i obtenir les coordenades d’aquests». «Una vegada obtingudes les coordenades precises», és quan, explica Josep Mas Bolufer, es poden obtindre «unes coordenades aproximades dels mollons desapareguts per al seu possible replanteig en camp».

 

1996 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!