El consell declara la Serra de Bèrnia i Ferrer com a paisatge protegit

El consell declara la Serra de Bèrnia i Ferrer com a paisatge protegit

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat la declaració la Serra de Bèrnia i Ferrer com a Paisatge Protegit. El paratge comprèn una extensió de 2.843 hectàrees dels termes municipals de Benissa i Xaló. La Serra de Bèrnia i Ferrer és un conjunt de serres litorals i prelitorals que formen un sistema individualitzat d’elevat valor paisatgístic i ambiental.
La gran altitud que abracen estes muntanyes, la seua diversitat ecològica i morfològica i la proximitat al mar són els principals factors que contribuïxen a l’existència de nombrosos hàbitats de flora i fauna, entre els que s’inclouen moltes espècies endèmiques. De fet, la zona és Lloc d’Interés Comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana.

El patrimoni cultural de la Serra de Bèrnia i Ferrer és tan ric com els seus valors naturals. Exemples clars de la riquesa patrimonial del paratge són el Fort de Bèrnia, un castell-fortalesa de sentinella, obra de l’enginyer italià Giovanni Battista Antonelli que està ubicat en les vessants meridionals de la serra a 850 metres d’altura, i la Torre de Bèrnia, que data del segle XIII i es troba en la cima de la muntanya.

Més recents, encara que d’elevat valor etnològic són les masies, corrals i abancalaments de pedra relacionades amb la tradicional explotació agrícola de les zones menys abruptes del paratge.

La conselleria de Territori i Vivenda ha triat la figura de Paisatge Protegit, contemplada per la Llei d’Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, com l’adequada per a la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics d’un espai natural, resultat de la relació harmoniosa entre l’home i el medi.

El règim de gestió de l’espai protegit propugna l’ús sostenible dels recursos naturals, incloent en este concepte una important funció social derivada de l’estudi, l’ensenyança i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.

Després de la seua protecció, la Serra de Bèrnia i Ferrer s’ha convertit en el quint Paisatge Protegit de la Comunitat.
604 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!