El Consell aprova ajudes a empreses agroalimentàries afectades pels incendis de l’estiu passat

El Ple del Consell ha aprovat hui el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a les empreses agroalimentàries que realitzen funcions de condicionament i/o transformació i/o comercialització de productes agraris, que a conseqüència dels incendis de juliol i agost de 2022 han vist reduïda la seua activitat econòmica de manera significativa.

Aquestes ajudes al sector agroalimentari seran ateses fins a l’import global màxim de dos milions d’euros, que podrà ser incrementat amb la finalitat de possibilitar la concessió d’ajudes a les persones sol·licitants que, complint tots els requisits exigits en aquest decret, no resultaren beneficiàries per falta de consignació pressupostària.

El Consell pretén contribuir així a la recuperació de les capacitats danyades pels incendis forestals iniciats a Vall d’Ebo, Les Useres, Begís, Calles, Petrer, Olocau, i Venda del Moro en aquestes empreses agroalimentàries el subministrament de les quals ha cessat o minvat a conseqüència de la pèrdua de collites, de ramats, de cultius o del seu aprofitament a l’entorn dels incendis. També per efecte dels desequilibris ocasionats per la interrupció del lliurament de matèries i inputs a les citades empreses, per reducció de la demanda de consumidors de la població flotant i de pas en les zones d’influència.

Seran beneficiàries les empreses agroalimentàries registrades i situades en els municipis afectats pels incendis forestals que justifiquen pèrdues significatives amb motiu d’aqueixos incendis en el volum de vendes, i superiors al 30% en algun dels productes afectats, respecte a la mitjana de l’últim quinquenni 2017-2021.
329 Visites
Hola!!