Detecten un abocament d’aigües fecals incontrolat a Monte Pego

En una visita ocular realitzada per l’inspector d’obres de l’Ajuntament de Pego, es va detectar una irregularitat en una parcel•la de Monte Pego qualificada com de “Serveis”, d’acord amb el PGOU de Pego. Allí hi havia construïda una bassa de contenció d’aigües residuals que rebia les aigües fecals de la xarxa de sanejament de les cases dels carrers del voltant. La regidoria de Medi Ambient està prenent les mesures pertinents per tractar aquest fet.
En una visita ocular realitzada per l’inspector d’obres de l’Ajuntament de Pego, el 21 de març d´enguany, es va detectar que en una parcel•la qualificada com de “Serveis”, d’acord amb el PGOU de Pego, de l’urbanització Monte Pego hi havia construïda una bassa de contenció d’aigües residuals que rebia les aigües fecals de la xarxa de sanejament de les cases dels carrers del voltant.

Aquestes aigües no són depurades ni conduïdes a la xarxa de sanejament municipal i posteriorment a l’EDAR de Pego, sinó que s’aboquen directament
sobre el terreny de manera incontrolada mitjançant un rebossador.

Des de la regidoria de Medi Ambient i Aigües, van a prendre’s les mesures pertinents, tant a nivell local (seguint el que dictamina l’ordenança municipal sobre de la contaminació de les aigües) com a nivell autonòmic, ja que qualsevol abocament incontrolat ha de ser comunicat a la Conselleria competent en matèria de medi ambient i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per tal d’evitar qualsevol contaminació d’aigües subterrànies, de l’aqüifer o de la llera dels barrancs.
668 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!