De l’1 al 31 de desembre les famílies de Pego podran presentar, a l’Ajuntament, la sol·licitud per participar en el programa Xarxa Llibres

Les sol·licituds s’entregaran a la planta baixa del consistori, on es registraran d’entrada. Des de la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament es recomana a les famílies que preferentment, omplint el formulari electrònic disponible en: xarxallibres.edu.gva.es perquè esta opció suposa una major rapidesa en el tràmit de la sol·licitud en l’ajuntament. No obstant, el consistori també disposarà d’impresos.
Ahir la Conselleria d’Educació va publicar els detalls de procediment perquè les famílies puguen sol·licitar la seua participació en el programa Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana, curs 2015/2016.

Les persones interessades en esta sol·licitud són, per tant, pares/mares, tutors o representants legals de l’alumnat que estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en Educació Primària, en unitats d’educació especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i hagen adquirit els llibres de text o un altre material curricular.

Els requeriments que es demanden des de la Conselleria d’Educació són:

1) Que l’alumnat estiga matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en les ensenyaments anteriorment citats;

2) Que l’alumnat estiga empadronat en algun municipi o entitat local menor de la Comunitat Valenciana;

3) Que la sol·licitud siga individual; el que significa que s’haurà de presentar una sol·licitud per cada alumne o alumna;

4) En la sol·licitud s’inclourà el NIA (Número d’Identificació de l’Alumne) i el codi del centre. Ambdós seran facilitats pel centre;

5) La presentació de la sol·licitud implicarà que el/la sol·licitant declara que són veraces les dades que hi consten; que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text al finalitzar el curs 2015/16.

A Pego, la regidoria d’Educació ha determinat que les sol·licituds per a participar en el programa Xarxa Llibres es puguen presentar des de l’1 fins el 31 de desembre. Tenint en compte que desembre és un mes amb moltes festivitats, des del consistori recomanen no deixar la presentació de sol·licitud per a última hora. Els dies el 24 i 31 de desembre a l’Ajuntament de Pego no tindrà activitat administrativa habitual. No obstant això, eixos dos dies hi haurà una persona de guàrdia que, de 10 a 13h., també podrà realitzar registres d’entrada.

La tramitació de la sol·licitud es pot fer de manera presencial, acudint a la planta baixa de l’Ajuntament de Pego perquè registren el document o també es pot fer telemàticament.

S’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada i acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que s’haja adquirit per a este curs 2015/2016, original, duplicat o còpia compulsada.

970 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!