Coopego aposta per la recuperació de la naturalesa als cultius amb un projecte de biodiversitat

La major cooperativa agroalimentària de la comarca està desenvolupant un projecte en el qual es conjuga la creació d’agro-ecosistemes sostenibles i un ús racional dels recursos naturals per tal de produir un producte diferenciat basat en la biodiversitat. El president de Coopego, Pepe Pastor, ens ha presentat aquesta iniciativa que s’està duent a terme amb caràcter comarcal, per ara, a Pego, Pedreguer, Ondara, El Verger, Beniarbeig i Sanet i Negrals. Tot començà per la petició d’un client, de poder comprar un producte diferent, fruït d’un sistema de treball respectuós amb el medi ambient.


Coopego contactà amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, l’IVIA, per tal de demanar la seua implicació. L’IVIA hi participa, a cost 0, amb un estudi de quines varietats d’alvocats i cítrics cultivar i cóm s’ha de fer el cultiu perquè l’impacte sobre l’ecosistema no siga negatiu, sinó totalment positiu, tal com s’indica en el projecte, «retornant la naturalesa als camps de cultiu». Escoltem al president de la cooperativa pegolina.


El projecte es desenvolupa a través de diferents fronts d’actuació. D’un costat, s’estudia cóm restaurar els ecosistemes i crear cultius fomentant la biodiversitat, sense fer ús dels pesticides i fertilitzants a l’hora de recuperar la terra i de combatre les plagues i malalties. D’altre, s’ha de generar un sistema de producció i de distribució dels alvocats i cítrics amb petjada de carboni 0. A més, també s’està fent un treball d’anàlisi de les parcel·les on aplicar aquestes tècniques, que han de unes dimensions mínimes de 2 hectàrees per a garantint així la viabilitat del cultiu, amb la major sostenibilitat i rendibilitat possibles.

Pastor ha explicat que al 2017 es va dur a terme un estudi de parcel·les abandonades, amb el que es va crear una base de dades de més de 100 hectàrees situades a les localitats de Pedreguer, Ondara, El Verger, Benidoleig i Beniarbeig, els propietaris de les quals estan disposats a entrar en el projecte. Per ara, es posarà en marxa una primera fase, desenvolupada en una parcel·la de 20.000 metres quadrats, de Coopego, en la qual es cultivarà 19 hectàrees de cítrics i 6’5 d’alvocats, protegits per un cordó de flora que tindrà les plagues controlades de manera natural. El president anima a participar-hi posteriorment a tot el sector agrari de la comarca.


Aquest un nou model agrari aportarà diferents beneficis a la Marina Alta, no només els econòmics, perquè la recuperació de cultius abandonats, la restauració dels ecosistemes naturals i del paisatge agrícola, la petjada de carboni 0… redundaran en la millora del paisatge i en una major protecció dels paratges naturals com la Marjal i, així es generarà un valor afegit a la Marina Alta, la qual cosa es traduirà també en una diferenciació turística.


A més, a més, el president de la cooperativa ha recordat que, segons la normativa actual, no es pot tindre parcel·les abandonades. I també estan les tendències del mercat, en el qual cada vegada més es demana productes agroalimentaris sostenibles i de qualitat, basats en la biodiversitat a través de tècniques respectuoses amb l’entorn i un ús més racional dels recursos naturals, com l’aigua; front als productes agroalimentaris importats a baix preu, sense garanties per al consum per la manca de controls fitosanitaris.

El projecte compta, a més de la participació sense costos de l’IVIA, amb una subvenció de 15.000€ de les ajudes al Foment de la Innovació Tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores atorgades per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Pepe Pastor comenta que hi ha parcel·les ja plantades i en un o dos anys ja donaran fruïts, tot i que no hi ha terminis establerts perquè aquest nou model ha arribat per a quedar-se per a sempre i espera que s’extrapole a tots tipus de cultius de tota la comarca.
902 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!