514.000 euros de crèdit paralitzats fins al proper plenari extraordinari


Per falta de majoria absoluta, ahir el préstec de més de mig milió d’euros per a cobrir 10 inversions com la renovació del mobiliari de la residència o el canvi de parcs infantils, no va poder ser discutit al plenari, ja que el regidor d’urbanisme, Eduardo Síscar, es va abstenir. Altres temes tractats van ser l’aprovació del conveni per al servei de prevenció i extinció d’incendis o el vist-i-plau per a l’aprovació i aplicació d’un crèdit de 365.000 euros per a pagar deutes, majoritàriament adquirits per l’anterior equip de govern.

El plenari ordinari d’ahir a migdia va tornar a estar protagonitzat per la sorpresa. Aquesta va arribar en el punt 5é de l’ordre del dia, quan s’havia de votar si s’admetia a tràmit l’assumpte d’urgència que feia referència a l’aprovació d’un crèdit de 514.000 euros que durant aquesta mateixa setmana ha estat adjudicat per la Taula de Contractació però que el plenari havia de ratificar amb majoria absoluta. 8 vots a favor i 1 abstenció, del regidor d’urbanisme, el popular Eduardo Síscar forcen un plenari extraordinari per poder tractar el punt.

Aquest crèdit té previst destinar els diners a diversos projectes com és renovar el mobiliari de la Residència de la tercera edat, canviar parcs infantils o construir un magatzem al cementiri. A més part del préstec està destinat a pagar les irregularitats realitzades en el projecte urbanístic del sector 2, més conegut com el del polígon. Recordem que recentment s’ha denunciat una suposada falsificació en els avals realitzada durant el govern de Carlos Pascual.

El que si que és va aprovar és el reconeixement del 3r crèdit des què s’aprovaren els pressupostos de 2006 que permet canviar el destí de diferents préstecs que no s’havien utilitzat anteriorment. El crèdit és de 365.890 euros que serviran per a pagar factures de la legislatura d´Iniciativa Independent i del darrer trimestre de l’actual govern municipal. Al voltant de 175.000 euros, dels 205.000 destinats a pagar factures, pertanyen a deutes heretats. Entre d’altres despeses es pagaran, 78.000 euros per subministres elèctrics, 54.000 euros per a una empresa que realitzar treballs d´asfaltat de carrers i una altra d’empresa de subministrament d’electricitat a la que se li deuen 11.000 euros, des del govern de Carlos Pascual.

El regidor d’agricultura, el socialista Andreu Dominguis, va intervenir en aquest punt perquè va creure necessari explicar a l’opinió pública una de les diferències sobre la manera d’actuar de l’actual equip de govern i l’anterior, que tot i que avui es disposen de menys recursos econòmics pels deutes acumulats en l’anterior legislatura, s’estan fent coses importants al poble.

L’estiu ja ha arrancat i amb força, per tant, les mesures de prevenció i extinció d’incendis també van estar present al plenari. En aquest cas, es va aprovar el conveni de col•laboració entre la Diputació d´Alacant, el Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’incendis i l´Ajuntament de Pego pel qual es cedeix el parc de bombers per a serveis de voluntariat i protecció civil. El regidor de la mateix àrea, el nacionalista Àngel Sendra, va explicar que li agradaria aconseguir un vehicle per a poder vigilar les muntanyes aquest estiu amb la col•laboració de voluntaris. A més, fa temps que va demanar a la Diputació la cessió d’un subparc de bombers, però al no concedir-se la petició, es farà el que es puga amb les instal•lacions actuals, que per altra banda, necessiten de reparacions bàsiques.

Durant el plenari també es va aprovar la rectificació de la modificació puntual nº13 del Pla General d´Ordenació Urbana que fa referència a la modificació de façana i parcel•la mínima, àtics i aparcaments. L’aprovació fa referència a paràmetres de rectificació i facilitació de documentació per a agilitzar la tasca burocràtica.

Arribats al punt de precs i preguntes el popular Eduardo Síscar, va preguntar qui havia estat el màxim responsable de què se celebraren les I Jornades Llibertàries, perquè havia rebut moltes queixes i no era partidari de què es tornaren a organitzar.

Carmelo Ortolà va explicar que havia rebut signatures d’un gran col•lectiu de veïns de la zona en protesta per eixe tipus d’actuació. Va afegir que ell mateix havia contestat l’escrit de queixa.

Àngel Sendra, màxim responsable de què es realitzaren les jornades per ser el regidor de joventut, va destacar que ell també havia rebut queixes pel tipus de música que no era el més adequat per a conciliar el son. Així va dir que si es tornen a organitzar les jornades s’hauria de buscar un lloc més allunyat del casc urbà per no molestar cap veí.

Andreu Dominguis també va intervenir per a explicar que durant les festes la regidoria més afectada és la de parcs i jardins, i va posar com a exemple paradigmàtic la concentració de tunning que tot i tenir un àmplia extensió de carrers per a aparcar ho van haver de fer damunt la gespa fent-la malbé.

El regidor de festes, Pau Folqués va demanar que perquè aquestes coses no passen es cree al municipi de Pego un lloc especialment habilitat per a festes, ja que el poble té un bon nombre d’aquestes des de gener fins a principis de juliol.

728 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!