L’equip de govern aprova el pressupost 2015 amb majoria simple

Este ascendix a 10.143.375,59€, el que suposa un augment del 4,19% respecte a 2014. El regidor d’Hisenda ha descrit el pressupost com a «realista», adduint entre d’altres coses que ha tardat a presentar-se perquè s’estava a l’espera de la resolució de cadastre sobre la regularització cadastral de rústica. Tota l’oposició ha votat en contra. No obstant això, l’absència de dos regidors del Partit Popular ha permès que el pressupost s’aprovara amb majoria simple, amb els 8 vots a favor dels regidors de l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego).
Este matí, a les 8.30h., s’ha celebrat a l’Ajuntament de Pego una sessió plenària de caràcter extraordinari. En ella s’incloïen tres punts a l’ordre del dia. 1) una proposta del regidor d’Hisenda per a eximir de la presentació de factura electrònica aquelles factures de menys de 5.000€; 2) una proposta d’eixamplament de la moratòria del compliment de la reposició de l’import utilitzat del conveni Penya Roja i, 3) es presentava la proposta de pressupost municipal per a l’exercici 2015.
Hui dediquem l’Informatiu a esta última qüestió perquè és la més important de totes, ja que a partir d’ella s’articularà el que queda d’exercici municipal. L’encarregat de resumir la proposta de pressupost per a 2015 ha estat el regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, qui l’ha qualificat de «realista». De fet, ha assegurat que són els pressupostos «més realistes possibles. De fet ˗explicava˗ m’he esperat a presentar-los a este ajuntament fins a l’últim moment, fins que he tingut dades mitjanament fiables de la Direcció Territorial de Cadastre sobre el que suposava l’increment d’eixes 565 revisions [arrel de la regularització cadastral en terreny rústic]».

El pressupost de l’Ajuntament de Pego per a 2015 ascendix a 10.143.375,59€, el que suposa un increment del 4,19% respecte al pressupost de 2014. El regidor d’Hisenda en certa manera es disculpava per haver presentat la proposta més tard del que és habitual. Dit açò, Carmelo Ortolà passava a fer un resum del contingut, per capítols d’eixe muntant.
Començava pel capítol I, despeses de personal que té un import de 4.638.528,88€, el que suposa un increment d’1,99% respecte 2014. Assenyalava Ortolà que eixe increment no ve donat per una modificació de plantilla, sinó que ve motivat per dos factors: d’una banda, per la consignació de la paga extra de desembre de 2012 (44 dies per als funcionaris i 14 dies per al personal laboral) i per l’altra per al compliment de triennis del personal contractat.

El capítol 2, dedicat a despeses en béns corrents i serveis té una consignació de 2.748.752,59€, el que suposa un increment del 4,43% respecte a 2014. El motiu principal, l’increment de les factures de consum energètic, perquè «tot i que anem reduint faroles i llum, però esta va augmentant el cost», criticava Ortolà.

Estos dos capítols són els que contemplen les despeses més importants del pressupost. En el capítol 3, dedicat a despeses financeres, l’import és de 206.418€ que correspon al pagament dels interessos pel deute viu amb les entitats financeres. Este capítol s’ha reduït en un 45,85% respecte a 2014, principalment, explicava el regidor d’Hisenda, pel refinançament del deute recentment realitzat. També ressaltava, però que el deute viu ja és inferior a 2014. Destacava Ortolà que la reducció és d’uns 60.000€ i també avançava que, «qui governe este ajuntament en 2016 es trobarà que hi haurà 400.000€ menys d’amortització de capital».

El capítol 4, dedicat a transferències corrents, té una dotació de 831.536€, el que suposa un augment del 27.25% respecte a 2014. Este increment es deu a la inclusió en este capítol, que es dedica a les aportacions a consorcis com CREAMA, MACMA, Bombers o la Mancomunitat de Serveis Socials, de les subvencions a les associacions sense ànim de lucre que tenen assignats 178.000€ per a 2015.

Enguany el pressupost municipal també contempla inversions reals per un import de 344.873,73€. En 2014 es van destinar a este capítol 170.929,48€. Aclaria el regidor d’Hisenda que hi ha una inversió de 187.037€ que està afectada per la venda de patrimoni.

La resta d’inversions reals amb imports importants són:
– 32.000€ ascensor institut.
– 30.250€ per a pagar part de l’adquisició del baixos dels habitatges de VPO.
– 30.000€ pavimentació camins rurals.
– 10.000€ adquisició d’un vehicle auxiliar (serà de segona mà, segons ha especificat el regidor d’Hisenda) per a la policia local.
– 10.000€ instal·lació d’una pista d’skate.
– 10.000€ despatxos grups polítics.
– 10.000€ reforma edifici de Serveis Socials, més concretament per a ampliar el taller ocupacional.
– 7.000€ instal·lació d’un equip d’enregistrament visual per al plenari.
– 6.000€ renovació d’equips de procés informàtic.
– 3.000€ reposició de lluminàries de les vies públiques
– 2.000€ adquisició de micròfons per a Ràdio Pego.

La resta d’imports, fins a completar el total d’inversions correspon a petits imports destinats a diverses aplicacions per a reposició de material divers.

Capítol 7, transferències de capital que suma 96.860€, dels quals 96.250€ es destinen al Pla d’Obres i Serveis que la Diputació d’Alacant ha acceptat subvencionar per a ampliar el cementeri municipal i en el que l’Ajuntament de Pego ha d’aportar el 35% del cost total per a dos anys.

El capítol 9 recull els passius financers, és a dir, el deute viu que ha d’amortitzar l’Ajuntament i que ascendix a 1.279.405,32€, el que suposa un descens del 5,5% respecte a 2014.

Pel que fa als ingressos que l’Ajuntament té previst recaptar en 2015, el gruix més important, com és habitual, ve determinat en el capítol 1, dedicat als impostos directes entre els que es troba l’IBI. L’import d’este capítol és de 5.629.000€. El capítol s’incrementa en un 6,97% respecte a l’any anterior. La pujada es deguda a l’augment del 10% anual en aplicació de la modificació de la ponència de valors. També s’incrementa arrel de la regularització cadastral realitzada durant 2014 per la Direcció Territorial de Cadastre que va fer aflorar 565 béns que no estaven tributant pel que eren o no estaven tributant de cap manera. Explicava Carmelo Ortolà ha estat, justament esta dada la que ha fet retardar la presentació del pressupost, perquè necessitaven una estimació aproximada per a poder quadrar el pressupost.

En el capítol 2, ingressos indirectes, l’import és de 45.000€ el que significa una reducció de 35.71% perquè, explicava Ortolà, es contempla una baixada de l’ICIO, una demanda presentada per Compromís i també demandada per una associació de promotors i empresaris i és el que contempla el pressupost.

El capítol 3, taxes i altres ingressos, té un import de 2.117.780€, el que suposa una reducció del 5,46% respecte a l’exercici anterior deguda, sobretot, a la reducció de la taxa del fem. Suposaria uns 150.000 euros menys.

En el capítol de transferències corrents, aquelles que transmet l’Estat, el pressupost preveu el mateix import que l’any 2014 que ascendix a 2.156.571,86€.

Per últim, en el capítol 6, alienació d’inversions reals, l’equip de govern preveu traure a la venda 5 immobles patrimonials. En concret tres cases al carrer Sant Blai 42, 48 i 109 i dos parcel·les a Monte Mostalla, la nº4 i la nº37. Segons els càlculs realitzats per l’oficina tècnic els preus són molt econòmics, sobretot dos de les cases del carrer Sant Blai (42 i 48) perquè estan en molt mal estat. És per això que no arriben als 10.000€ de valor. La casa del carrer Sant Blai 109 eixirà a la venda en un preu aproximat als 41.000€. Les parcel·les de Monte Mostalla tenen un valor de 62.000€ i 65.000€, respectivament. Si s’aconseguixen vendre estos béns es duria a terme l’enderrocament de la casa contigua a l’Ajuntament, adquirida per a la seua ampliació, ja que, pel desús, està en molt estat i, enderrocar-la és el que aconsellen els tècnics. Sinó s’aconseguira vendre els immobles citats, l’equip de govern estudiaria una altra via per poder procedir a l’enderrocament controlat de l’habitatge, assegurava Ortolà.

Resumits cadascun dels capítols que contempla el pressupost 2015, el torn de paraula passava a la resta de grups polítics que conformen la corporació municipal. El primer a exposar la seua postura era Compromís per Pego. La seua portaveu, Conxa del Ruste anunciava, des d’un principi, que no anaven a recolzar el pressupost. Comentava del Ruste manifestava que, després de l’explicació del regidor d’Hisenda, la sensació és que «l’ajuntament sembla que haja respirat una miqueta respecte a d’altres anys i açò suposa que tenen més disponibilitat de diners i que, a banda de les despeses fixes, tenim opcions polítiques que cobrir».
Dit açò, la portaveu de Compromís explicava que l’opció política de Compromís «és prioritzar en estos moments, més que mai, els drets i les necessitats de les persones i el que siga impulsar l’economia del poble, a nivell de turisme, de comerç, d’agricultura, de medi ambient, i trobem que els resums dels programes que hi ha al pressupost és el que fa que vegem que este ajuntament no està triant eixa opció que nosaltres considerem políticament correcta, que és la de l’impuls econòmic i de la necessitat de la gent». Assegurava del Ruste que «hi ha partides unflades i la de Serveis Socials i altres les regidories potenciadores de l’economia veiem que tenen necessitat de diners per fer activitats i programes diversos».

També apuntava Compromís que el vot en contra s’ha degut a què «no hem tingut informació del procés d’elaboració [del pressupost] i sols ens hem assabentat a principis d’esta setmana, sense temps de poder rectificar res».
Des del PSPV, Andreu Dominguis, donava les gràcies a l’equip d’Hisenda que han permès presentar el pressupost. Així mateix, anunciava el vot de suport al pressupost «perquè trobem que és un pressupost que toca totes les àrees una miqueta millor que en anys enrere». De fet, assegurava Dominguis que «totes les partides estan més o menys compensades i, entre mig, sabem que anem a rebre alguna subvenció de suport a l’ocupació», és pera això que concloïa que els socialistes «anem a recolzar el pressupost».

El PP tampoc recolzava els pressupostos. Maite Ferrándiz definia els pressupostos com «lleve d’ací, pose ací». La portaveu popular manifestava estar en desacord en totes i cadascuna de les propostes d’inversió real del pressupost «perquè cap d’elles suposa una repercussió per al poble». Detallava que «no repercutix en el poble perquè no hi ha cap inversió que digues, això va a donar al poble una reactivació econòmica o social» i denunciava que «l’augment d’inversió és per l’augment de la contribució i és el poble el que està pagant eixe augment i les inversions no va a repercutir-li».
D’altra banda, Ferrándiz criticava que el pressupost no reflectisca res dels programes urbanístics perquè, defensava que tancar definitivament els PAI «podria suposar un augment patrimonial […] que repercutix en benefici dels ciutadans».

El pressupost era aprovat per majoria simple, amb els 8 vots a favor de l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego) i 7 vots en contra (2 de Compromís i 5 del PP, ja que no han assistit al plenari extraordinari dos dels regidors populars).
698 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!