L’Ajuntament de Pego torna a demanar la reducció de la parcel•la mínima

Ho fa a través d’un dictamen de la Comissió Informativa relatiu al Pla d’Acció Territorial d’Infrastructura Verda i Paisatge. Defensen que aquesta mesura per part de la Generalitat donaria “legalitat a moltes casetes”, posaria en valor les “explotacions agràries” munifundistes, en contra de l’actual abandó dels camps.
L’Ajuntament de Pego en sessió plenària extraordinària va aprovar, el passat divendres de matí, per nou vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego, PSPV i BLOC) i 5 abstencions del PP, el dictamen de la Comissió Informativa sobre el Pla d’Acció Territorial d’Infrastructura Verda i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Eixe dictamen el que implica és “aprovar els informes que s’han requerit per a aportar a l’expedient i que han estat emesos per l’arquitecte municipal, la tècnic de Medi Ambient municipal, per la ingeniera tècnica municipal i topògrafa i pel tècnic d’administració general”. En eixe dictament també s’annexa “allò que es va acordar pel ple de la corporació en 30 de setembre de 2010 en relació a sotmetiment d’informació pública del document d’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, del qual l’actual document de Pla d’acció territorial d’infrastructura verda i paisatge, es deriva”, segons feia lectura el secretari municipal.

El portaveu del BLOC, Àngel Sendra, manifestava acceptar els informes tècnics i recalcava “les consideracions” al respecte de “la reducció de la parcel•la mínima a 5.000m2 per tot el que comporta i per tal que la Conselleria ho tingués en compte. Creiem que és una cosa important perquè és una reivindicació històrica i per donar-li eixida a les casetes al•legals que hi ha construïdes, donar-los legalitat i fomentar la parcel•la mínima agrícola perquè pensem que és una eina de treball que pot haver”.

El portaveu de PSPV, Andreu Dominguis, també manifestava el seu acord amb els informes tècnics i destacava que “es veuen deficiències que no s’han tingut en compte en el planejament que s’ha intentat fer”. Comentava Dominguis que al PSPV “tan a nivell de partit com a nivell d’equip municipal, ens agradaria que es tingueren en compte tots eixos informes que clarificarien moltes coses”. També apostava perquè “a 5.000m2 es pugueren tindre les construccions de camp com molta gent demana”.

La portaveu de PP, Maite Ferrándiz, no duia a terme cap comentari. Sí que ho feia el portaveu de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà, qui llegia l’article 19, apartat j) del Pla d’Acció Territorial d’Infrastructures Verdes i Paisatge en què diu que “les àrees que el planejament territorial, ambiental i urbanístic, desenvolupa la present Llei i les respectives normatives sectorials, establisca explícitament, com a adequades per a la seua incorporació a la mencionada infrastructura verda pel seu interès per a la conservació del paisatge, per a la protecció dels terrenys que presenten especials valors agraris, la preservació dels quals siga convenient per al medi rural”. Davant aquest article, Carmelo Ortolà afirmava que “creiem que és, un moment més, per a reivindicar el mateix que vam dir per al Pla d’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, en setembre de 2010, dient per favor, des de les administracions públiques i així ens ho van sol•licitar alguns ajuntaments que van escoltar la notícia, que es faça tot el possible per a canviar eixa llei de sòl no urbanitzable”.

416 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!