“Abans de fer més inversions preferisc pagar”

Això és el que assegurava l’alcalde després de declarar en el jutjat nº3 de Dénia arrel de la querella criminal presentada pel PP de Pego contra tots els regidors de l’equip de govern del municipi per haver votat a favor del canvi de destí dels diners del conveni amb l’urbanitzadora de Penya Roja per a pagar a proveedors pendents de pagament per aquest govern i per l’anterior. En el plenari extraordinari que es va realitzar el dijous, 29 de maig de 2008 es van aprovar els pressupostos de 2008 per 9 vots a favor i 6 en contra. Eixe plenari va ser tens, com solen ser-ho tots els plenaris en què s’aproven pressupostos. Però en aquella ocasió la cosa va ser, pot ser, encara més tensa i és que el PP assegurava que la incorporació d’un “remanent de tresoreria que eren uns ingressos que va pagar l’urbanitzadora Penya Roja, d’ 1.900.000 euros, ingressos que són producte d’un conveni que es va fer en el seu dia amb aquesta empresa, ingressos que s’havien de gastar exclusivament en inversions per al poble; sorprenentment, i en contra de l’informe de l’interventor que adverteix que això no és legal, […] s’incorporen en el capítol de despeses, no en el d’inversions”.

El PP afegia a aquestes declaracions que realitzava el popular Eduardo Siscar el que semblava una amenaça “això té unes conseqüències, al meu entendre, personals per als que puguen arribar a aprovar-ho, que deurien pensar-ho, que jo recomanaria que deixaren damunt la taula els pressupostos, que buscaren assessorament legal sobre les conseqüències de votar favorablement eixa despesa dels diners ingressats per la promotora Fadesa perquè van assumir una responsabilitat personal si això arriba als tribunals, que segurament arribarà i haja de fer front personalment a tornar eixos diners.” Una advertència que es feia realitat temps després i que tenia com a conseqüència la fotografia que reproduïen els mitjans de premsa escrita ahir mateix.

El 08 de juliol de 2008 el plenari extraordinari de l’ajuntament de Pego portava entre els seus punts de l’ordre del dia reintegrar anualment un import mínim de 176.544 euros durant 10 anys per a tornar els diners de la urbanitzadora Penya Roja S.L.

Un punt que feia saltar de nou als membres del PP i advertir, de nou, a l’alcalde del municipi i regidor d’hisenda, a través del seu president Fernando Gil, que “la cosa va ‘en serio’, perquè el que vosaltres voteu nominalment sí o no, significa que podeu resultar implicats en el que vaja eixint de tot, les conseqüències d’açò”.

El 15 de gener es coneixia que una jutgessa de Dénia havia admès a tràmit la querella criminal presentada pel PP de Pego contra els regidors de l’equip de govern per un pressumpte delicte de prevaricació al destinar 1’9 milions d’euros del conveni urbanístic de Penya Roja al pagament de despeses corrents i factures en comptes de destinar-los a la creació d’infrastructures derivades de l’augment de població de Pego a partir del creixement de l’urbanització Penya Roja –actualment quasi paralitzada després de què Martinsa-Fadesa presentara concurs d’acreedors- com s’especifica en l’acord.

Dilluns passat declaraven cinc regidors de l’equip de govern de Pego en el jutjat nº3 de Dénia: Carmelo Ortolà, Elvira Ciurana i Pascual Garcia, per Ciutadans de Pego i Anna Aparisi i Andreu Dominguis pel PSPV. Sobre la decisió presa en el plenari del 29 de maig de 2008, d’aprovar els pressupostos amb la incorporació dels diners del conveni amb l’urbanitzadora de Penya Roja, Carmelo Ortolà definia que és la prevaricació: “vol dir dictar una resolució injusta de forma arbitrària sabent que és injusta” I asseverava, a rengló seguit, al respecte de l’acusació del PP de Pego, que “la meua decisió no ha sigut mai injusta, al revés, considere que és justa, perquè és destinar diners a pagar una sèrie de despeses que estan pendents, despeses que són persones que han prestat uns serveis o han venut béns a l’ajuntament de Pego i estan pendents de cobrar. Aquestes despeses, algunes d’elles, són encara heretades de la gestió de la senyora Maite Ferrándiz.”

El regidor d’hisenda i alcalde de Pego afegia, en referència a l’actitud de l’oposició, que “quan un deixa de pagar, i això que servisca un poc de reflexió, doncs la persona que veu que no pot cobrar, se’n va i presenta demandes als jutjats, eixes demandes al jutjat solen anar acompanyades sempre d’una sentència favorable a la persona que ha de cobrar i una sentència en contra del que és el responsable i ha demanat la feina. A això ja estem acostumats, per tant, el que plantege sempre, en la mesura del possible, és evitar eixos contenciosos que sabem que acaben en el que és l’haver de pagar la despesa inicial més uns interessos de demora. Si això ho paguem amb aquestos diners de les inversions evitem el haver de pagar sobrecàrregues d’interessos de demora i evitem l’ haver de pagar despeses judicials. Sembla ser que açò li importa ben poc a l’oposició perquè pel que estem vegent ells estan acostumats a l’altra mecànica, el que vinga darrere que tanque la porta, en totes les conseqüències i eixa no és la política de l’equip de govern que jo estic dirigint”.

El màxim responsable del consistori pegolí declarava que la mesura presa de canvi de destí dels diners del conveni amb l’urbanitzadora de Penya Roja “no és una decisió arbitrària perquè hi ha uns informes d’intervenció, que me’ls he llegit clarament, i no donen em donen cap altra possibilitat per a poder finançar estes despeses, no hi ha marge de maniobra i per tant, abans de començar a fer més inversions prefereisc pagar a eixes persones. I les inversions es faran, a poc a poc. Hi ha un compromís de plenari que es farien les inversions conforme anirien sorgint les necessitats i l’ajuntament es compromet, a revertir, és a dir a tornar eixos diners, a anar fent inversions fins arribar al total que és 1.900.000 euros que és el que tenim pactat. De fet en 2008 ja s’han destinat una quantitat, concretament 215.000 euros per al camp de gespa artificial provinent d’eixe conveni perquè hi ha una demanda molt important de infrastructures esportives per la quantitat d’equips de futbol base […] En el segon lloc, en els pressupostos de 2009, que encara no s’han aprovat perquè hi ha dificultats, en compliment d’eixe acord de plenari es destinen 175.000 euros per a inversions i eixos diners estan finançats i vinculats als diners de l’acord amb l’empresa urbanitzadora de Penya Roja, per tant no s’està fent cap mesura injusta.”

Per la seua banda, la regidora d’urbanisme i segona tinent d’alcalde, la socialista Anna Aparisi assegurava que “des del primer moment crec que açò no va ha arribar a cap lloc perquè no té sentit que un judici d’aquesta classe vaja a tenir un final feliç cara al PP. En realitat, si té algun fi serà via administrativa i no via penal”, ja que aquest tipus de denuncies solen interposar-se en el jutjat del contenciós administratiu, no com a querella criminal que es tramita directament en jutjat del penal, ja que els fons del conveni s’han destinat a despeses públiques, sense obscurantisme algun.

Aparisi, defenia que “nosaltres sempre hem cregut que era una causa justa per la qual van fer el canvi dels diners, perquè este ajuntament no es podia endeutar més” I explicava que “fins i tot, l’informe de reparo de l’interventor explica que este ajuntament no es pot endeutar més i per tant és quan s’arriba a la conclusió de què no ens podem endeutar més però s’han de fer uns pagaments i és per això que es decideix que eixos pagaments es fan amb els diners del conveni de Fadesa, és aleshores quan es canvia el destí d’eixos diners”. Afegia la regidora que “es pot dir que l’ajuntament de Pego s’ha fet un autopréstec que anirem tornant-se, de fet eixos diners ja s’han gastat per a infrastructures com és el camp de gespa artificial del Cervantes ha estat pagat amb eixos diners i per tant nosaltres estem complint, dins del que cap, eixe compromís”.

Aparisi recordava que abans de fer cap moviment al respecte dels diners del conveni amb l’empresa urbanitzadora de Penya Roja aquesta “ens van autoritzar a què podíem fer el que es va fer en el plenari”. I ressaltava el fet que “això es va portar a un plenari i es va debatre, o siga, no s’ha fet només perquè sí, no s’ha fet d’amagat. Es va portar també a una comissió informativa, està tot a la llum”.

Les interpretacions polítiques del moviment realitzat per l’oposició són clares per a l’alcalde del municipi que declarava que “el PP el que ha volgut és que açò repercutira, que els regidors i l’alcalde d’aquest ajuntament isqueren del jutjat i la premsa ens fera la fotografia perquè així ells estan justificant alguna, perquè dubte que siga una prevaricació, però així estan justificant davant els seus caps dient què fan alguna cosa a Pego, a ells els dóna igual que siga destructiu o constructiu”. Això d’una banda, perquè de l’altra Ortolà assegurava comprendre “esta postura del PP, de donya Maite Ferrándiz i Fernando Gil, quan diuen que açò s’hagués hagut de destinar a fer inversions, perquè clar, ells tenen igual que es paguen les factures pendents i així ho han demostrat en les seues actuacions anteriors, normalment es pot dir que els donen igual les obligacions contragudes per l’ajuntament, perquè ells volen fer coses que es veguen. Però la gent no ha de valorar el fer per fer, sinó que ha de valorar com es fan les coses”.

El proper dilluns, dia 9 de març, declararan la resta de regidors de l’equip de govern de Pego.


632 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!