Subhastes i adquisicions al plenari ordinari

Dissabte es va celebrar, en segona convocatòria, el plenari ordinari del mes de juliol que va quedar suspès dijous passat per falta de quorum. La majoria dels punts que es van aprovar van implicaven alienació de terrenys, subhasta de vivendes de propietat municipal i adquisició de parcel•les. A més de la regulació del reglament del cementiri municipal. 7 van ser els regidors presents a la sessió.

Finalment, dissabte a la una del migdia es va celebrar el plenari que es va suspendre dijous passat per falta de quorum, ja que només van acudir a la primera convocatòria 5 dels 17 regidors amb que compta l´Ajuntament de Pego. A la segona convocatòria, que segons protocol s´ha de realitzar dos dies després a la mateixa hora, van assistir a la sessió plenària 7 regidors, tots ells components de l´equip de govern tripartit. Les absències: la de l´alcalde, Carmelo Ortolà per vacances i la del regidor d´urbanisme, el popular Eduardo Síscar. La resta d´absents, l´oposició, com és habitual.

Aquest plenari el va presidir Anna Aparici, alcaldessa accidental, des del 24 de juliol i fins el 6 d´agost, període en què Carmelo Ortolà, està de vacances. El primer punt que es va tractar va ser la regulació del reglament del cementiri municipal per tal d´incorporar algunes pràctiques habituals que en el reglament que hi havia fins ara estaven prohibides com són la col•locació d´una sepultura comuna en dos o més nítxols. S´ha aprofitat també per a acabar d´adequar la normativa a les necessitats del cementiri. La modificació es va aprovar per 7 vots a favor.

L´alienació dels solars de propietat municipal, dos al Sector I i un al Sector Calvari va ser el següent punt en l´ordre del dia. Aquests tres solars es porten a subhasta perquè es troben en zones mixtes, residencials i industrials, el que impedeix la construcció de vivendes de protecció oficial, ja que les característiques d´aquestes ens indiquen que s´han de construir en sòl urbanitzable que permeta edificar diverses altures, circumstància que no es dóna en les parcel•les de propietat municipal esmentades.

Durant la seua intervenció com a regidor d´hisenda, el nacionalista Joan Carles Cambrils va al•ludir al Pla General d´Ordenació Urbana del 1999, en el que no es contempla la creació de vivendes de protecció oficial.

El punt va ser aprovat per 7 vots a favor, com la resta dels exposats, com és la subhasta de les vivendes del Carrer Sant Blai número 44 i 48. Anteriorment, aquestes cases i una tercera més al mateix carrer ja havien eixit a subhasta i en aquesta primera vegada només una d´elles va ser adquirida. Les altre dues tornen a eixir a exposició pública perquè en l´altra ocasió van quedar desertes ja que no es va presentar cap oferta de compra.

Els dubtes sobre el preu d´eixida del regidor nacionalista Pau Folqués, van fer aclarir que el preu és el mateix que en l´anterior subhasta, ja que es trau a partir de la valoració sobre la compra-venda. Per el número 44 es demanaran 51.500 euros d´eixida. Per la casa número 48 és de 30.000 euros.

A continuació es va aprovar l´adquisició de dos parcel•les, una al PAI Verdales, amb 56,97m2. Aquesta compra es feia necessària perquè al terreny es va haver d´instal•lar un poste de la llum, que en el primer projecte del PAI Verdales estava programat al mig del carrer, però que en la reparcel•lació s´ha corregit. El preu de cost ha estat de 1.000 euros.

L´altra parcel•la adquirida està situada a PAI del Sector I. Després d´un informe previ, l´arquitecte municipal va veure necessària la compra d´aquesta parcel•la de 4,73 m2 per la cessió per als vials que estava realitzant l´ajuntament. En aquest cas per a l´ampliació de la superfície afectada per la rotonda situada en la interjecció de l´Avinguda Oliva i el Carrer Metge Joaquim Pastor Alentado. L´import de la parcel•la és de 85´51 euros.

Per a acabar el plenari un informe de l´interventor amb data de 20 de juny de 2006 en el que dóna compte de la factura de 18.100 euros per la defensa jurídica davant la denúncia presentada per l´empresa Ruzafa S.A. per no haver tramitat el corresponent de contracció.

L´empresa demanava al voltant de 400.000 euros (70 milions de pessetes) per la seua contracció. En la defensa del cas l´assumpte es va complicar més del que en un principi s´havia previst, el que va fer pujar els costos de la defensa que tenen un límit de 12.000 euros perquè no haja d´entrar aquesta en suhasta. La superació d´aquesta xifra ha obligat a donar compte de les despeses finals en el plenari.

442 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!