S’aprova la baixada de la despesa del pressupost

Pel retall del sou del funcionariat. En el plenari ordinari també s’anuncia que la piscina coberta es podria obrir a mitjans de novembre. Les festes locals per a 2011 es fixen el 29 de juny i el 26 de desembre. També es va debatre el finançament local.
En el plenari ordinari que es va celebrar ahir a l’Ajuntament de Pego es van aprovar diverses modificacions de crèdit, a la baixa; es van determinar les festes locals per l’any 2011; es va aprovar l’ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica i es va rebutjar una moció de reforma del finançament del règim local proposada pel PP en la que s’instava només al govern central a què revertisca els diners que paga la ciutadania en els municipis i també a ampliar el límit d’endeutament dels ajuntaments. Des de l’equip de govern es compartia el fons de la proposta, però no la forma. De fet, es va manifestar que hagués estat encertat haver consensuat el text i de l’altra el grup Ciutadans de Pego va condicionar el seu vot afirmatiu a què s’adjuntara al text presentat pel PP una esmena que va presentar complementant, amb un punt més, les exigències de la moció, ampliant-les també a la Generalitat Valenciana.

Començava el plenari ordinari d’ahir, votant una modificació de crèdits per baixes de crèdit al pressupost. Es refereix aquest punt a “la disminució de la despesa” per la baixada dels sous dictada per Real Decret per a disminuir el dèficit global de l’estat i que va repercutir directament en el funcionariat i personal laboral dels ajuntaments i de la resta de l’administració pública. A l’Ajuntament de Pego, per eixa baixada mitjana del 5% del sou del funcionariat s’han estalviat al voltant de 103.000 euros.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, preguntava sobre el destí d’aquestos diners que s’estalvia l’administració local. Des d’intervenció precisaven que “el que marca el Real Decret és que estos diners no van destinats a cap lloc, simplement és una baixa de despesa del pressupost”, “per a l’únic que serveixen és perquè com tu disminueixes la despesa passa a finançar el remanent de tresoreria negatiu de l’exercici que arrosseguem de darrere.” Apuntualitzava intervenció que “no anem a finançar més despesa en el pressupost de 2010”.

En aquest punt Ferrándiz matisava que la pregunta feta es referia a “que si el remanent de tresoreria és negatiu, de 348.000 euros i això són 103.000 euros, com es valora eixa diferència?” al que des d’Intervenció responia que “això, quan liquides el pressupost, eixa menor despesa que tu tens, en teoria, va a finançar eixe remanent de tresoreria negatiu”. Al que afegia Intervenció, “això no vol dir que, el pressupost del 2010, quan es liquide, incremente el dèficit o increment el remanent de tresoreria”.

El punt era aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern, format per Ciutadans de Pego, PSPV i BNV i 6 en contra, els de l’oposició del PP.


El següent punt era una altra modificació de crèdit, en aquest cas derivada de la partida de Festes, que ingressava, per la venda de quasi 3.000 entrades, 22.800 euros (eliminant l’IVA), pel concert de Fira, en el que van actuar Los Delinqüentes i La Gossa Sorda.

El portaveu del BNV, Àngel Sendra, es felicitava i demanava a l’oposició que prengueren nota del fet que “hi ha grups locals que donen positiu a l’hora de fer unes festes” i puntualitzava que eren un grup “local i nacionalistes”. Reiterava el fet de prendre nota, perquè assegurava que “si s’hagués de tornar a fer, si es pugueren fer totes les festes amb la gent del nostre poble, guanys per a ells i guanys per al poble”.

El portaveu del PSPV, Andreu Dominguis, li donava l’enhorabona al regidor de festes “per l’èxit que va tenir el concert de Festes”, perquè “en un preu mòdic es van poder recaptar una sèrie de diners que poden pal•liar gran part de les despeses de Festes que són unes de les despeses fortes”.

Des del PP, Fernando Gil, reconeixia que “l’Ajuntament no està ací per a guanyar diners, sinó per a administrar els diners que entren” i és per això que a Gil li sorprenia “que els dos grups es vanaglorien de què hi hagut uns ingressos, quan en realitat s’han perdut 30.000 euros,”. Fernando Gil, recuperava la xifra inicial del cost del concert, uns 50.000 euros i concloïa que no s’han de vanagloriar que s’han gastat eixos 50.000 euros en la realització d’un concert. Al que responia el regidor de Festes, l’independent Ricardo Cabrera, aclarint que “50.000 euros són les despeses en IVA inclòs, al que s’han de restar els 22.8000 euros nets ingressats per les entrades al concert”. El portaveu popular insistia en què “s’han perdut 30.000 euros”, al que contestava Cabrera que “quan fem entrada i no traiem diners ens critiqueu, quan traiem entrada també. Aclariu-se”. Gil defenia que “hui no és el moment de gastar-se eixos diners”. Cabrera li responia que “Festes són tot despeses”.

L’alcalde del municipi, l’independent Carmelo Ortolà, concloïa que “el que està clar és que hi havia una despesa prevista, que hi havia una taquilla, s’han tret uns diners que passen a compensar la despesa i no hi ha res més que parlar”.

La modificació de crèdits s’aprovava pels 9 vots a favor de l’equip de govern i els 6 en contra de l’oposició.


Les festes locals de 2011 eren aprovades per unanimitat quedant fixades per al 29 de juny, primer dimecres després de l’últim cap de setmana de juny quan se celebren Moros i Cristians i el 26 de desembre, segon dia de Nadal.


També s’aprovava per unanimitat l’ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica. “El ple de la corporació de la sessió 1 d’octubre de 2009 va acordar l’adhesió al conveni marc de col•laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el ple de la corporació de 25 de juny de 2009, va donar aprovació a l’ordenança reguladora del registre electrònic de l’Ajuntament de Pego.” A aquest respecte, la Llei “reconeix a la ciutadania el dret a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics, posant de relleu la necessitat que les diferents administracions i, en concret els municipis, incorporen les tecnologies de la Informació al seu funcionament quotidià”.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, declarava que “les ordenances s’han de posar en marxa i tirar endavant per tal que l’administració i la ciutadania facen un ús correcte dels diferents tràmits que s’han de dur a terme”. Al respecte de l’administració electrònica el nacionalista la nova ordenança “regularitzarà el servei que ha de donar l’administració i també assenyalarà a la ciutadania quins drets pot tindre i quin ús pot fer d’ella”.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, recordava que hi ha una sèrie d’articles que no s’han incorporat a la nova ordenança municipal perquè ja els contempla una anterior ordenança en matèria d’administració electrònica de l’Ajuntament de Pego. L’alcalde, Carmelo Ortolà, confirmava eixa circumstància i explicava que “com es tracta d’una ordenança tipus, però com nosaltres ja tenim aprovada i publicada la nostra, eixe apartat concretament –el que s’ha eliminat en la nova ordenança- no l’aprovem perquè és el que contempla la nostra pròpia ordenança”.


En assumptes d’urgències el PP presentava una moció que resumia la seua portaveu explicant que “és una moció tipus” sobre les competències del finançament local.

Una vegada inclosa en l’ordre del dia el popular Fernando Gil aprofundia en el contingut del text presentat. Un dels punts que contempla la moció presentada pel PP és la limitació d’endeutament dels ajuntaments i és que “entenem que la situació actual dels ajuntaments permet que hui tot siga un impagament a tots els llocs i és per això que aquesta moció es refereix a un sistema de finançament local totalment diferent al que hi ha hui a efectes de poder retraure’ns, no sols dels nostres impostos, sinó de les taxes i de tot el que es puga percebre de l’Estat, igual que el possible endeutament per part dels municipis respecte i en funció de les propietats que pugueren tindre, poder fer-li front a la situació de crisi que actualment hi ha”.

Reconeixia Fernando Gil que “la baixà tant bàrbara que hi hagut en quant a llicències d’obres impedeix que este ajuntament puga fer-li front a una sèrie de despeses, concretament de despeses fixes tant de personal com despeses corrents i per tant considerem que si l’Estat, a través dels impostos que nosaltres paguem, no reverteix els impostos que nosaltres estem pagant a la corporació local” no poden tirar endavant els ajuntaments.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, manifestava que li hagués agradat “que haguérem parlat la moció esta perquè hi ha punts en els que estem molt d’acord i d’altres que no”. Anunciava també Sendra que no anava aprovar la moció i exposava els punts que no compartia amb la moció per no recolzar-la: “esteu pegant-li al centralisme –referint-se al Govern Central- però també hauríeu de pegar-li un toc a la Conselleria, al Govern Autonòmic. Però és que tampoc estem d’acord en incrementar l’endeutament”. I és que amb aquest increment de l’endeutament el que es provocarà, explicava el nacionalista és “carregar més les arques de l’Ajuntament en deute i jo trobe que ja estan prou endeutats els ajuntaments amb la barrera del 75%”. A l’exposar el tema Àngel Sendra no només pensava en el govern local actual, sinó també en el futur, “en el que vinga a governar després de nosaltres. Si tu ja tens un límit ahí i nosaltres donem obertura a què s’incremente, és més deute que vas a deixar i crec que no és correcte”. D’altra banda, el nacionalista també afegiria a la moció “instar no només al Govern de la nació, sinó també al Govern autonòmic perquè siga més efectiu en el nostre finançament”.

La portaveu socialista, Anna Aparisi, declarava que es tracta “d’una moció merament política, una moció base”. Aparisi comentava que “no la veig ben fonamentada ni la veig ben expressada per a tots els pobles de la Comunitat Valenciana perquè a la Comunitat Valenciana està la Conselleria i se l’hauria d’instar també a la moció”. Comunicava la socialista que “aprovaria esta emoció sempre i quan s’instara a la Conselleria a pagar tot allò que deu i que es llevera el punt de les limitacions imposades”. Recordava Aparisi que avanç abans del PSOE el govern central estava en mans del PP i, en aquell moment, “tampoc va fer res al respecte del finançament local”.

D’altra banda, apuntava Anna Aparisi al nou Estatut d’Autonomia i “quan es va modificar es va dir que es crearia un fons de cooperació municipal però això no s’ha fet i per tant podríem començar per ahí, per agranar casa nostra […] perquè si el senyor Camps ens pagara als valencians tot el que ens deu a Pego es podrien fer moltes coses, es podria fer una casa per a la música, una casa per als joves, per suposat es podria fer la residència nova que a tota hora esteu anomenant, però per suposat no hi ha diners i no es pot fer.” Concloïa la portaveu socialista que “sí, vaig a recolzar eixa moció, sempre i quan s’incloga que es demana a la Conselleria que ens pague tot el que ens deuen i que s’elimini el punt del 75% d’endeutament”.

Carmelo Ortolà, com a portaveu de Ciutadans de Pego, manifestava “estar d’acord en el fons del que estan vostés demanant, però no en la forma”. També ressenyava Ortolà que el que posa la moció al voltant “d’una línia de crèdit directe en les condicions preferents dirigida a les entitats locals per a facilitar el pagament de deutes ferms impagats a empreses i autònoms […] açò este ajuntament ja va fer un préstec de 2.100.000 euros en esta directriu […] El que no em pareix correcte és que vostès ara ho troben bé i quan ho vam aprovar nosaltres ens vàreu criticar prou”.

D’altra banda, comunicava Ortolà que el grup Ciutadans de Pego anava a aprovar la moció si s’incloïa l’esmena que presentava el grup, ja que reiterava Ortolà “estic d’acord en el que demana, però es queda curt en el que s’està demanant”. Llegia Carmelo Ortolà l’esmena que el PP havia de decidir si incloure en la moció perquè Ciutadans de Pego votara la mateixa positivament. En l’esmena els independents demanen que “en la part resolutiva s’afegisca un cinquè punt en el que s’especifique el següent text: “el plenari de l’Ajuntament de Pego insta així mateix […] al govern de la Generalitat Valenciana a què en compliment d’allò establert […] en la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana cree i dote eixe Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana que té com a objectiu potenciar l’autonomia local sobre la base del principi de subsidiaritat”.” Concloïa el portaveu de Ciutadans de Pego que “és tan lògic com demanar, tant al govern central com al govern de la Generalitat Valenciana, que d’una vegada posen ja els mitjans necessaris per al finançament local que no s’ha fet mai”.

El debat sobre com enfocar el canvi de finançament local va continuar durant una segona ronda de paraules, per a acabar rebutjant, per 9 vots en contra, els de l’equip de govern i 6 a favor, els de l’oposició, el plantejament popular, ja que aquestos van decidir no incloure l’aportació feta pel grup Ciutadans de Pego d’instar no només al Govern Central, sinó també a la Conselleria a complir amb l’administració local, demanda també realitzada pel BNV i el PSPV, verbalment.


En el torn de precs i preguntes, l’alcalde de Pego feia entrega, personalment, a la portaveu popular, Maite Ferrándiz la contestació a tres registres d’entrada demanant informació sobre la ponència de valors de Cadastres i “per si no la té, una nova còpia de la sentència”. Informava Carmelo Ortolà que el plenari extraordinari sol•licitat pel PP per a tractar el la situació de Cadastre serà convocat pel secretari municipal per a què aquest es realitze després de la reunió que el proper dimecres 3 de novembre té el consistori amb el Director General de Cadastre a la seu del Ministeri d’Hisenda, a Madrid.

S’interessava la popular Maite Ferrándiz per la situació de la piscina coberta.

Informava la regidora d’Esports, la nacionalista Marian Tamarit que “a hores d’ara estem treballant dins la piscina, estan acabant-la de rejuntar […] i es deixarà la instal•lació en perfecte estat”. Avançava Tamarit que calcula que “en 10 dies ja puga obrir-la. Esta vesprada –ahir de vesprada- li posen l’aigua. Començarem a calfar-la i comprovar que el sistema d’aigua calenta torna a funcionar i calfa bé. Mitjançant un contracte menor obrirem la piscina només en bany i gimnàs lliure en els mesos de novembre i desembre, mentres s’està preparant el procediment de contractació per a traure la nova concessió que més o menys es traurà cap a gener”. Expressava la regidora d’Esports que la piscina coberta s’obrirà d’eixa manera durant els propers dos mesos “per a donar servei als usuaris de la piscina i mentrestant, continuarem treballant i arreglant coses de dins”.

Maite Ferrándiz, donava les gràcies públicament a la regidora de Comerç, la socialista Pepa Sendra, per convidar el seu grup polític a la propera inauguració de la Fira de Comerç.

Per la seua banda, l’alcalde de la localitat agraïa a Maite Ferrándiz que hagués demanat “l’endeutament real de l’Ajuntament de Pego […] perquè a veure si així, d’una vegada, deixen de dir mentides a les persones de totes les xifres que van balancejant-se i que s’han dit per ahí i que són mentida.” Ferrándiz aclaria que “les dades en les que ens basem nosaltres són una fulla a partir del que són préstecs que ascendia a 9 milions d’euros”. Davant aquesta xifra Carmelo Ortolà li preguntava a la popular que “per què aleshores van dient que l’endeutament és de 20 ó 25 milions d’euros”.

712 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!