Salvador Martínez Tarín, nou president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva

Este nomenament encara no s’ha comunicat oficialment a l’Ajuntament de Pego, és per això que des del consistori no tenen referències sobre la persona triada. L’Alcalde Enrique Moll recordava que fins ara el president de la Junta Rectora era l’alcalde de Pego, tot i que reconeix que és Conselleria qui nomena eixe càrrec. Confiava que el nou president, sense vinculació amb els ajuntaments del parc, «el dia que faça falta un tractor o un peó, els contracten ells [president i Conselleria]», cosa que fins ara feia el consistori.
El Consell va aprovar divendres el nomenament dels presidents de les Juntes Rectores de 10 dels 22 parcs naturals declarats en Comunitat Valenciana a proposta de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Elena Cebrián, que ha situat al capdavant d’estos organismes a destacats militants ecologistes amb llarga trajectòria vinculada als espais que ara han d’impulsar.

El Consell ha nomenat com president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva a Salvador Martínez Tarín. Una notícia, però, que no ha estat comunicada oficialment als ajuntaments, almenys al de Pego, per part de la Conselleria. L’Alcalde de Pego, Enrique Moll, una vegada assabentat de la qüestió, assenyalava que és «la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la que té competències per a la proposta de candidats a presidir la Juntes Rectores dels Parcs Naturals». Afegia que «fins ara el president de la Junta Rectora sempre havia sigut l’alcalde de Pego» i admetia desconèixer «perquè s’haurà nomenat ara el president de la Junta Rectora». Confiava Moll que el nou president, sense vinculació amb els ajuntaments del parc, «el dia que faça falta un tractor o un peó, també els contracten ells», cosa que fins ara feia el consistori.
La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, va informar sobre els nomenaments en roda de premsa i va matisar que no es tracta dels directors dels parcs sinó dels presidents de les Juntes Rectores, una fórmula per la qual els agents implicats en el territori d’un parc natural «participen en la seua gestió activa». Per a això «s’han seguit una sèrie de criteris basats principalment en la implicació dels candidats amb el coneixement i la protecció del medi natural i un clar compromís amb la responsabilitat que assumeixen». Les Juntes Rectores són d’òrgans de «caràcter consultiu» que informen d’assumptes rellevants com els plans rectors d’ús i gestió o prevenció d’incendis.

A diferència dels directors, els presidents de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals no són càrrecs tècnics ni estan remunerats. La seua activitat està regulada en uns continguts mínims com la convocatòria de les reunions, l’establiment de l’ordre del dia o moderar les reunions.

Un comunicat de premsa posterior afegeix que «les persones designades per estos càrrecs, formen part d’entitats ciutadanes compromeses amb el medi ambient i que pertanyen a associacions excursionistes, culturals, conservacionistes o veïnals, així com persones que a títol personal presenten un important historial de vinculació, coneixement i compromís amb la protecció d’un parc natural en concret».
De Salvador Martínez Tarín de moment sabem poc. Però sí que podem avançar que és advocat de la Comissió Jurídica d’Acció Ecologista Agró. Entre els casos que ha defensat, el d’AE Agró contra el Decret del Govern Valencià 135/2000, de 12 de setembre, «Pel Qual s’establixen les condicions i requisits per a la concessió de les autoritzacions excepcionals per a la caça de tords amb parany a la Comunitat Valenciana».

Al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva es donava l’anomalia que el president continuava sent Carmelo Ortolà, tot i que fa més de dos anys que no ostenta l’alcaldia. D’altra banda, informava l’actual alcalde, Enrique Moll, que la Junta Rectora no es convoca des d’aproximadament febrer de 2015. També s’ha de tenir en compte que fa sis mesos que el Parc Natural no té un responsable que la coordine o dirigisca, ja que l’anterior coordinador, Carlos Linares, és actualment alcalde de Teulada.

Sobre esta darrera qüestió, des de Conselleria informen que «encara està per definir l’elecció dels directors dels diferents parcs». No obstant, informava l’alcalde que, quan es va reunir amb el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Àlvaro, este va explicar que «esta figura executiva seria triada per un procés públic, a diferència del que passava en etapes anteriors». Este sistema comporta seguir una via administrativa que tindrà com a primer pas la restauració de la figura de director-conservador, dins de la llei d’acompanyament dels pressupostos 2016. A continuació es crearan les places de director per part de la Funció Pública, que podran ser ocupades de manera provisional per tècnics de la Direcció General del Medi Natural o per nomenaments interins de les borses de treball.

L’últim pas és la convocatòria d’oposicions tan prompte com els pressupostos ho permeten. En tot cas les diferents parts implicades consideren fonamental el nomenament dels nous directors de parcs naturals, per a poder enfrontar les necessitats de gestió que requereixen els espais protegits.

1488 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!