Pego trau a licitació, per 6’5 milions, el contracte de la recollida i el transport del fem

Divendres passat s’aprovaven les bases d’eixe contracte que estarà vigent durant 10 anys i que està valorat en 6,5 milions d’euros. Un contracte que contempla la recollida diürna, tot i que inclou una clàusula que permetria l’ajuntament de Pego canviar el servei a nocturn si, a la llarga, la recollida diürna no fos fructuosa. Les bases van ser aprovades per 9 vots a favor (Ciutadans de Pego, PSPV i Bloc-Compromís) i 5 abstencions (PP). Durant el plenari es va parlar molt de la clàusula que ha permés a FCC endur-se els camions i els contenidors que s’han anat pagant al llarg dels 10 anys de concessió.
Divendres passat a les 13 hores, va tenir lloc el plenari extraordinari que va aprovar les bases del contracte de la recollida i transport del fem per a Pego i tot el seu terme municipal. El passat 31 de desembre de 2012 finalitzava la concessió que durant 10 anys ha dut a terme FCC. Els temps administratius marquen els passos a l’ajuntament. Des d’aleshores ençà, com recordava l’alcalde de Pego, Carmelo Ortolà, s’ha provat un nou horari per a la recollida del fem, a través d’un contracte temporal.

El regidor de residus sòlids, l’independent Pascual Garcia era l’encarregat de resumir el més destacat de les bases del contracte de recollida i transport de fem. D’este destaca que la concessió serà de 10 anys i que el preu de licitació és de 6,5 milions d’euros. Assegurava Garcia que des de l’equip de govern “hem intentat ajustar al màxim els servicis per a no pujar la taxa de fem”.

El nou servei recollirà el fem a partir de les 6 del matí, exceptuant els diumenges i festius. Pel que fa a l’estiu, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, s’arreplegarà tots els dies. L’empresa concessionària es farà càrrec de l’arreplegada d’animals morts i vius. Gestionarà l’ecoparc i es farà càrrec dels contenidors soterrats.

Els criteris d’avaluació per adjudicar a una empresa, computaran un màxim de 30 punts les condicions econòmiques; les prestacions de serveis, descripcions tècniques i mitjans, 40 punts, el projecte de presentació del servei, 15 punts; les millores computaran un màxim de 30 punts.

El regidor de Residus Sòlids va explicar que, el servei no es va traure a licitació immediatament, d’una banda per les proves que s’han dut a terme, però per l’altra perquè “es volia vore en quin estat estaven els contenidors, els camions i la resta de coses del servici, amb la sorpresa va ser -revelava Pascual Garcia- que [FCC] no li va prendre prou el pél a l’ajuntament amb la nau, sinó que també hi havia una clàusula el que tots els camions i contenidors, una volta finalitzat el servici, tornaven a mans de l’adjudicatària”. Un fet que al regidor li semblava “increïble” i posava l’exemple de la compra d’un cotxe, una vegada feta “quan acabes de pagar, li l’has de tornar al concessionari”. Manifestava Garcia que eixa clàusula ha estat “un presa de pél a tots els pegolins” i assegurava que si s’hagueren deixat els mitjans, encara que en mal estat, l’ajuntament podria haver-se estalviat diners. Pascual Garcia li demanava Maite Ferrándiz, que formava part de l’equip de govern que va redactar el plec de condicions del contracte del fem, contestara el per què d’eixa clàusula.

Des del Bloc-Compromís, Àngel Sendra, manifestava que, “a primera vista es veu un plec de condicions prou estudiat”. Destacava que el plec contempla el servei de recollida de fem que va associat a d’altres regidories com és la de Festes. Així mateix, Sendra expressava que una de les coses que li preocupa és “la zonificació de l’àrea d’arreplegada” que, en principi contempla tot el terme. Ho deia perquè les casetes rurals que estan pagant fem deurien estar cobertes en un radi de distància acceptable. També demanava el Bloc-Compromís que el que es destina a concienciació podria contemplar una parcel·la municipal per a deixar les restes orgàniques podrien gastar-se per a compostatge i reportaria menys quilos per a traslladar a la planta del Campello, el que beneficiaria a l’ajuntament. D’altra banda, també demanava que el plec de condicions es redactaren en valencià.

Andreu Dominguis prenia la paraula del PSPV. Destaca l’exregidor de residus que “realment traure una concessió d’estes és molt important perquè s’ha de traure per a deu anys i és molt de temps”. Manifestava que “els tècnics d’esta casa han treballat molt bé per a redactar el plec de condicions”. Subratllava que en esta ocasió es repetix reiteradament el fet que el material revertirà en l’ajuntament una vegada finalitze la concessió. No deixava de banda, Dominguis, eixa sorpresa que tenia l’equip de govern al conèixer la clàusula sobre el material que retornava a l’empresa una vegada es acabada la concessió. Avançava Dominguis que s’anirà per la via judicial.

Maite Ferrándiz, portaveu del PP, començava la seua intervenció explicant que, “quan es trau un contracte d’estes característiques s’han de mirar moltes coses, però hi ha una cosa molt important i que potser no es valora com cal i són eixos 10 anys en què té vigor el contracte” perquè “durant eixos deu anys poden passar moltes coses”. Assegurava Ferrándiz que “quan es va fer el contracte es va mirar molt minuciosament totes les necessitats que es pugueren cobrir al millor preu”.

Com a al·ludida, la portaveu del PP, contestava que la clàusula a la que fan referència tant Ciutadans de Pego com PSPV “venia reflexada en el contracte”. Els motius d’eixa clàusula era justament pel temps que estarà en vigor. “En eixe moment vam pensar que quan faltaria un, dos o tres perquè la concessió s’acabara, disminuïria el servicis i per això es va posar en el contracte així, perquè la maquinària que hagueren portat hagués estat la d’altres pobles deteriorada […] per tenir millor servici”.

Pel que fa a les bases, Maite Ferrándiz, destacava que “van a portar una disminució de la qualitat del servei perquè la recollida no serà nocturna i perquè no es passarà els diumenges i festius, però no els preus no s’abaixarà al ciutadà”.

El regidor de Residus Sòlids manifestava no entendre massa l’explicació pel que fa a la clàusula del contracte amb FCC, ja que suposadament, “amb els vehicles que comencen en el 2002 acaben en el 2012, no te’ls canvies”. Afegia Garcia que els contenidors de l’ecoparc, que tenen un cost de 30.000 euros també se’ls endurà FCC, el que mateix que passa amb els altes contenidors o les papereres.

Àngel Sendra, per part del Bloc-Compromís, confiava que en este plec de condicions és que empreses no tan grans com FCC puguen plicar. Així mateix, agraïa a l’equip de govern que en el plec de condicions es done rellevància a la neteja viària. En este cas també confiava que eixa condició es complisca, sinó, advertia que “serà un fracàs de l’equip de govern”.

Explicava el socialista Dominguis, que de vegades es veien a Pego camions d’altres poblacions perquè els d’ací no estaven preparats per a envasos lleugers. D’altra banda, Andreu Dominguis treia a col·lació els metres de la nau construïda per FCC perquè “repercutix en nosaltres que hem estat pagant-la durant estos anys” i és que recordava Dominguis que l’antic equip de govern de l’Ajuntament de Pego, el d’abans de 2003, que a FCC “li va considera com a bona una nau de 750 ó 760 metres quan hauria d’haver construït una de 1.000 metres”.

El portaveu de Ciutadans de Pego, José Maria Ferrer, també intervenia per a expressar que la seua incomprensió davant l’explicació de Maite Ferrándiz respecte la clàusula del material. Intentant ordenar les idees Ferrer comentava que el que va fer l’antic equip de govern va ser “aplicar-li una taxa al pegolí, a la pegolina, incloent l’amortització d’una sèrie de materials (vehicles, contenidors, papereres, etc.), sumar-li-ho a la taxa i després, em done compte de que el pegolí no té res, ni té servici, ni té materials. Com s’ha sumat a la taxa això?”, preguntava Ferrer.

Maite Ferrándiz, contestava amb perplexitat la derivada del plenari, perquè recordava que el que s’havia d’aprovar eren les bases d’un nou plec de condicions. Sobre estes, assegurava que les bases presentades tampoc eren perfectes. D’altra banda, pel que fa a la nau, Ferrándiz recordava que l’actual equip de govern porta deu anys governant. Preguntava “per què no s’ha portat a pleit abans? Si tan malament estava, per què no s’ha intentat buscar solució?”.

Enrique Moll, portaveu del PSPV, manifestava que la discussió s’hagués acabat abans si la líder de l’oposició hagués acceptat el seu error. Moll defensava que el servei que es prestarà ara serà diferent al que s’ha tingut fins ara, ni millor ni pitjor. Informava el socialista que en el plec de condicions està inclós que “si veiem que no funciona el sistema diürn es tornarà al tradicional”. Explicava que s’intenta este servei diürn per a compensar les pujades al voltant de la recollida del fem i que estes no repercutisquen en la butxaca del contribuent.

Per la seua banda, l’alcalde de Pego, Carmelo Ortolà, anunciava que en l’actual plec de condicions l’ajuntament serà qui pague “les despeses generals” perquè en el contracte d’FCC, l’empresa carregava el 8% de sobrecost a l’Ajuntament de Pego. Així mateix, Ortolà feia saber a la portaveu de l’oposició que “no és veritat que es podia canviar el contracte perquè qualsevol modificació de contracte significava indemnització”. Recordava el batle que “els tres regidors que han passat per Residus […] han reclamat el tema de la nau, però des d’FCC sempre han dit això estava tot clar”, malgrat que Ortolà assegura que “encara queda molt per aclarir” i afeig que considera que “pot haver-se produït un enriquiment injust de l’empresa i això és el que s’està investigant. Si hi ha un enriquiment injust, al jutjat ens veurem”, concloïa Carmelo Ortolà.

Ortolà es pregunta com és que dins el plec de condicions es destinaven 498.000 euros per al mateniment de la nau i el dia 6 de febrer de 2003 la Junta de Govern, al principi del contracte, accepta una nau per 201.000 euros i l’ajuntament de Pego diu que augmenta el valor patrimonial, tot i que la nau estava valorada per 498.000 euros.

Pel que fa a la qualitat del servei, l’alcalde manifestava que s’està intentant mantenir el servei sense augmentar la taxa, tenint en compte que les despeses de fem han augmentat un 30% en 10 anys i en eixos 10 anys no s’ha pujat. Informava Carmelo Ortolà que “enguany l’abocament a la planta de transformació d’El Campello costarà 40.000 euros més” i és per això que “s’intenta buscar un plec de prescripcions amb servei diürn a expenses del que ens puguen oferir”.
726 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!