Pego tramita més de 450 sol·licituds per a participar en el programa Xarxa Llibres des de l’1 de desembre

El termini per sol·licitar eixa participació finalitza el 31 de desembre, tot i que fonts de la regidoria d’Educació aconsellen no deixar-ho per a última hora. Les sol·licituds s’entreguen a la planta baixa del consistori, on es registren d’entrada. El regidor d’Educació demana a la Diputació d’Alacant que avance als ajuntaments els diners del programa.
A Pego estem a l’equador del termini per a sol·licitar la participació en el programa Xarxa Llibres de gratuïtat de llibres de texts impulsat per la Conselleria d’Educació i que implica tant al Consell com a les diputacions i els ajuntaments (525 municipis en total s’han adherit a Xarxa Llibres). El període de sol·licitud s’obria el passat 1 de desembre i, a Pego, finalitza el 31 de desembre. Fins a este moment l’Ajuntament de Pego ha rebut més de 450 sol·licituds. El que suposa aproximadament la meitat de sol·licituds que s’hi poden registrar al municipi, tenint en compte que, la xifra aproximada d’alumnat empadronat a la localitat que cursa ensenyament obligatori, és d’un miler d’estudiants.

Recordem que per a rebre l’ajuda s’han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l’any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.

Els justificants s’hauran de presentar junt a una sol·licitud que esta disponible per a descarregar en l’espai web Xarxa Llibres o a la planta baixa de l’Ajuntament de Pego. Una vegada emplenada, s’haurà de firmar i presentar per registre d’entrada a la planta baixa de l’Ajuntament de Pego.

La sol·licitud es presentarà acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que s’haja adquirit per a este curs 2015/2016, original, duplicat o còpia compulsada.

Una de les dades que han d’aportar les famílies que sol·liciten el programa Xarxa Llibres és el número de compte corrent, on s’ingressaran els 100€ d’esta primera fase del programa i, en acabar el curs i tornar els llibres en bon estat, els altres 100€. Perquè no hi haja cap errada amb esta qüestió, des de l’Ajuntament de Pego recomanen aportar una fotocòpia de la llibreta amb el número de compte o similars. Així mateix, aclarixen que el número de compte ha de ser el del pare o el de la mare i no el del fill o filla.

Si els llibres s’han adquirit mitjançant l’AMPA o una empresa distribuïdora, s’haurà de sol·licitar a l’AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l’alumne/a, l’import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

Tenint en compte que desembre és un mes amb moltes festivitats, des del consistori recomanen no deixar la presentació de sol·licitud per a última hora. Els dies el 24 i 31 de desembre a l’Ajuntament de Pego no tindrà activitat administrativa habitual. No obstant això, eixos dos dies hi haurà una persona de guàrdia que, de 10 a 13h., també podrà realitzar registres d’entrada.

D’altra banda, el regidor d’Educació, José Merí, insistix en la necessitat que la Diputació d’Alacant avance els diners que li correspon abonar, com ja ha fet la Generalitat Valenciana, per a poder realitzar el primer ingrés de 100€ a totes les famílies que sol·liciten participar en el programa Xarxa Llibres, amb totes les garanties.
1072 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!